Intresseanmälan till nätverk för ungdomsmottagningspersonal

Kunskapscentrum för ensamkommande barn har bland annat till uppgift att vara ett stöd i arbetet för de professioner som möter ensamkommande barn och unga som till exempel socialtjänst, elevhälsa, ungdomsmottagningar och hälso- och sjukvården.

Vi planerar att skapa ett nätverk för personal på ungdomsmottagningar. Syftet är att mötas för att identifiera de behov av stöd som ni upplever i arbetet med ensamkommande barn och unga. Tonvikten kommer att ligga på frågor som handlar om psykisk ohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vi söker nu dig som arbetar på ungdomsmottagning och som vill vara med i nätverket och utveckla arbetet kring ensamkommande barn och unga med fokus på psykisk ohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tanken är att vi träffas på Socialstyrelsen i Stockholm en halvdag per ter-min. Socialstyrelsen står för resekostnader.

Låter det intressant? Klart det gör!

Anmäl intresse till anna.westin@socialstyrelsen.se senast den 23 mars.

Uppge kontaktuppgifter och något om den erfarenhet du har av att möta ensamkommande barn och unga och hur ni arbetar eller önskar arbeta med dessa barns och ungas psykiska, sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i er verksamhet.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Vänliga hälsningar

Anna Westin

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte


Kallelse till årsmöte

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM

Tid: torsdag 24 maj 2017 kl 10.30-12.00
Plats: Hotell Södra Berget Sundsvall


Årsmötet är endast öppet för medlemmar
Observera att endast medlemmar i FSUM har tillträde till föreningens årsmöte.

De medlemmar som önskar motionera till årsmötet skall enligt föreningens stadgar inkomma med dessa senast 60 dagar innan årsmötet, det vill säga senast 25 mars 2018.

Motioner skickas senast detta datum per e-post till catharina.lundgren.idh@sollentuna.se

Årsmöteshandlingar finns på hemsidan www.fsum.org från 9 maj.

Varmt Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 5, 2018

Medlemsbrev nr 5

Psykisk hälsa och linjen

Nu händer det – psykisk ohälsa blir uppmärksammat i media mer än någonsin. Valet 2018 största fråga kan en tro. Otroligt viktigt att vi nu hjälps åt att synliggöra UM som ett bra ställe för unga att vara på och få hjälp utifrån ett friskt perspektiv.
Specialist nivån ska göra sitt så klart. Eva och Hans skriver nu så pennan glöder på vad vi ska tycka som förening i denna fråga – vem gör vad och hur kan mötet och organisationen se ut för att ungdomen ska få bästa möjliga hjälp.

Remiss omgång för att få tycka till vad som skrivets och framtagits med hjälp av styrgruppen för arbetet får du i början av mars!
Håll ögonen öppna så du inte missar chansen. Remisstiden kommer vara väldigt kort då allt måste vara klart till maj. Det kommer ett utskick om det och det kommer att läggas en länk på vår hemsida som ni kan ladda ner dokumentet på.
Hoppas du vill tycka till!

Konferensen 2018

Vi börjar bli närmare 550 personer som kommer till Sundvall – Jättekul! Men det finns plats för flera så kom igen och anmäl er! Vi har ett fantastiskt program och du får chansen att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, vilket inte är dåligt! Gänget i Sundvall lovar er en fantastisk konferens.
Länk till hemsidan: https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/

FSUM konferensen 2020

Det är dags att ansöka om att vara värd för konferensen 2020 – tiden för det går ut den 1 mars! Kolla in hemsidan för instruktioner för ansökan. Det är inte mycket som behövs för att ansöka så låt det inte hindra er!

Hemsida och Logga

Vi har börjat arbetet med en ny hemsida och ny logga. Stora saker det också!  Presentation av dessa två saker sker på årsmötet i Sundsvall. Glöm inte att motionera i frågor som du tycker är angelägna att föreningen ska arbeta med. Skicka dem till Catharina i styrelsen!

Eldsjälar

Vi skriver till ett avsnitt i vår historia om FSUM som förening, inför 30 års jubileet i Sundsvall. Är det någon som har lite bilder som kan passa att vara med – skicka de till mig!

Medlemsavgift och kontaktuppgifter

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2018 – Sevil kommer snart skicka ut faktorerna. Gå in på vår hemsida och uppdatera era kontakt uppgifter är ni snälla. Det underlättar så mycket för oss i olika sammanhang, men speciellt när vi vill ha kontakt med en speciell mottagning.
Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ERITA – internetförmedlad behandling för ungdomar med självskadebeteende

ERITA – internetförmedlad behandling för ungdomar med självskadebeteende

ERITA (Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents) är en internetförmedlad tilläggsbehandling för ungdomar mellan 13–17 år med upprepat självskadebeteende. Behandlingen utvärderas nu i en nationell studie som genomförs med stöd av Nationella Självskadeprojektet och drivs av barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet.
Behandlingen sker under tolv veckor och består av två internetförmedlade delar: en del som vänder sig till ungdomar och en kortare del som vänder sig till ungdomarnas vårdnadshavare. Under hela behandlingen har både ungdomar och vårdnadshavare kontakt med en terapeut via internet.

ERITA bygger på ERGT (Emotion Regulation Group Therapy), en gruppbehandling för vuxna som fokuserar på att öka känsloregleringsfärdigheter och att kunna välja alternativa strategier för att hantera svåra känslor. ERITA har tidigare testats i två pilotstudier med goda resultat. Läs mer om behandlingen på https://nationellasjalvskadeprojektet.se/biperita där det också finns möjlighet för ungdomar och vårdnadshavare att göra intresseanmälan.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 4-2017

Medlemsbrev nr 4

Styrelsen har träffats för styrelsemöte i Stockholm. Vi fick vara på RFSU på medborgarplatsen där vi hade ett möte med RFSU och diskuterade vad vi skulle kunna göra ihop för att ungdomar ska ha det bättre. Frågor som är viktiga och på agendan är aborträtten, tillgång till fysiska ungdomsmottagningar, preventivmedelssubventionen med mera. Vid mötet var den nya förbundsordföranden Hans Linde med – han presenterade vad som var deras viktigaste arbete de kommande åren.

Vi åker till Almedalen i juli och har lite påverkansarbete. Det är valår 2018 och vi tänker att vi vill lyfta UM som ett viktigt ställe som ungdomar har förtroende för. Vi tänker lyfta SRHS och psykisk hälsa bland ungdomar. Tycker du vi ska lyfta något annat viktigt- Hör av dej till mej!

Nu händer det stora saker – vi tog beslut om att ändra vår 30 åriga logga. Vi tar bort pilarna som symboliserar kön och behåller den runda röda ringen. Den lila färgen kommer att användas som komplement när så behövs. Utseendet på loggan har varit en fråga under snart 15 år och vi har gjort 2 seriösa försök att ändra den utan att vi kunnat bestämma oss – men nu så! Känns bra då vi nästa år firar 30 år som förening!

Anmälningar börjar komma in till konferensen i Sundsvall – i veckan var det över 450 personer som hade anmält sig. Så vänta inte för länge med att anmäla er om ni tänker komma! Det får plats åtminstone 700 personer, som i Tylösand, så ännu är det ingen panik. Det skulle dock vara roligt om vi blir mer än 750 personer eftersom det är 30 års jubileum 2018.

Länk till hemsidan och anmälan är: https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/ Sundvalls gänget har fått till ett väldigt fint och bra program – vi ser fram emot de dagarna väldigt mycket.

Arbetet med att formulera hur en kan jobba med ett 1:a linjens uppdrag på UM flyter på. Styrgruppen har träffats en gång. Nästa träff är i mitten av januari. Eva och Hans jobbar på och har skrivit en början till rapport – just nu kallar de den för ett skelett.

Vi diskuterar huruvida vi ska ha olika medlemsavgifter baserat på hur stor mottagningen är. Den frågan kom upp på årsmötet. En del små mottagningar tycker att större borde betala mera. Vad tycker du? Var ska gränsen gå mellan stor och mindre mottagning? Ska vi ha 1,2 eller 3 nivåer? Hör gärna av dej med dina reflektioner till styrelsen.

Allt för nu!

Timmy Ordförande

Önskar er alla en vilsam jul och Nyår! Så ses vi på andra sidan 2017!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

UMkonferensen 2018

2018-års UMkonferens kommer att vara i SUNDSVALL och temat kommer att vara:

DRAG I SKOGEN-
Rätten att vara sig själv

Det kommer att bli tre dagar med spännande föreläsningar, möten, erfarenheter och idéer om nutid och framtid på Sveriges ungdomsmottagningar. Vi lovar drag och fullt ös, och kanske får vi överraska med drag (på riktigt) bland granar och tallar också. FSUM fyller samtidigt 30 år, vilket också kommer att uppmärksammas.
Kom och var med!

Här finns länk till hemsidan för information och anmälan:

https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar