Medlemsbrev nr 6, 2018

Snart konferens och årsmöte – ska bli jättekul att träffa alla i Sundsvall. Just nu slipar UM i Sundsvall på de sista detaljerna så vi ska få ett så bra program som möjligt!
Årsmöteshandlingar är på gång! Titta i era mejl – eventuellt den gemensamma för mottagningen. Skriv ut och ta med till årsmötet!
Vi har fått in nomineringar av personer och mottagningar till de olika kategorierna som vi ska utnämna i under konferensen. Nu är det bara att gå in och rösta på hemsidan för konferensen så vi får några vinnare. https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/
Eva och Hans ligger i slutfasen med arbetet med riktlinjerna för hur en ungdomsmottagnigna kan jobba med ett första linje uppdrag vad gäller psykisk hälsa hos unga! Ska bli spännande att se det i tryck och göra det arbete framöver som krävs för att det kommer spridas och få bäring.
Styrelsen har också under året jobbat med en revison av handboken som snart är klar. Det borde hinna till tryckeriet så att ni kan få rykande färska exemplar på konferensen. Ni som inte kommer dit får höra av er till mej så skickar jag den och Riktlinjerna för arbete med första linjen till er såklart! Timmy.leijen@regionorebrolan.se
Vi kommer att summera det gångna året i vår verksamhetsuppföljning – årsmöteshandlingarna! Redan nu vill vi dock säga att det har varit ett fantastisk spännande år på olika sätt!
Arbetet med riktlinjer och handbok. För första gången i föreningens historia har vi haft möjlighet att ha 2 personer anställda för att göra arbete åt oss. Tack Till Eva Holmberg och Hans Landeström som lagt ner själ och hjärta i att få till ett bra resultat! Tack till den styrgrupp som stått till förfogande under det arbetets gång! Stort tack till VG regionen, Stockholms läns landsting, Uppsala läns landsting och Region Väster Norrland som bidrog ekonomiskt.
Jag tror att de flesta av oss som haft UM som arbetsplats ett tag känner att det har förändrats över tid – både vad vi gör och vad vi möter. Själv känner jag en stor tacksamhet över att arbetet inte står still utan ständigt behöver omprövas och utvecklas. Det är omöjligt att inte känna förväntan inför framtiden men väcker också rädsla då förändringar kan vara både bra och dåliga!
Men det är bara den som står still som inte kommer framåt!
Med det vill jag säga att vi måste försöka se möjligheten i all förändring som sker!

Ses förhoppningsvis i Sundsvall och det på det 30:de årsmötet i föreningens historia – det känns stort att få vara med om det!

Timmy Leijen
Ordförande

Publicerat i Medlemsbrev | Lämna en kommentar

Handlingar till årsmötet

Välkommen till FSUMs Årsmöte i Sundsvall 24 maj 2018!

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan – tyck till om den och kom med förslag på vad ni tycker FSUM ska arbete med de kommande åren både på lång och kort sikt.
Tillsammans kan vi utveckla nya idéer.

Vi ser fram emot roliga och intressanta dagar tillsammans!

Här kan du hämta hem handlingarna:
Årsmöteshandlingar 2018

Årsredovisning 2017

För styrelsen

Timmy Leijen Catharina Lundgren Idh
Ordförande Sekreterare

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Migrationsverkets beslut får negativa konsekvenser för en redan utsatt grupp

Migrationsverkets beslut får negativa konsekvenser för en redan utsatt grupp

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM, har i många år arbetat för att unga skall få subventionerade läkemedel och nu har vi en subvention i Sverige upp till 26 år, varför ska den subventionen inte gälla för alla ungdomar?

Migrationsverket gjorde under 2017 en rättsutredning om preventivmedel är ett läkemedel som omfattas av subvention till asylsökande som fyllt 18 år.
Efter att sett över gällande lagstiftning är Migrationsverkets uppfattning att preventivmedel som förskrivs i samband med preventivmedelsrådgivning i de allra flesta fall inte är ett läkemedel som förskrivs i samband med vård som inte kan anstå. Enligt Socialstyrelsen riktlinjer har barnmorskor endast förskrivningsrätt i födelsekontrollerande syfte vilket gör att recept förskrivet av barnmorskor inte kan ge rätt till läkemedelssubvention för den asylsökande. Preventivmedel som förskrivs i samband med preventivmedelsrådgivning är därför inte subventionerade såvida det inte är utskrivet av legitimerad läkare i samband med vård som inte kan anstå.

Det här beslutet fattades och vi som förskrivare fick ingen inbjudan att delta i diskussionen och heller ingen information om detta beslut.

RFSU har under höst och vinter uppvaktat beslutsfattare på olika nivåer för att beskriva de konsekvenser beslutet får samt försöka att få till stånd en ändring.
Jämlik vård är något vi alltid värnar om, här utesluts en grupp unga personer.

Vi i FSUM ställer oss starkt kritiska till detta beslut.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 6 – sista inför årsmötet!

Medlemsbrev nr 6 – sista inför årsmötet!

Snart konferens och årsmöte – ska bli jättekul att träffa alla i Sundsvall. Just nu slipar UM i Sundsvall på de sista detaljerna så vi ska få ett så bra program som möjligt!
Årsmöteshandlingar är på gång! Titta i era mejl – eventuellt den gemensamma för mottagningen. Skriv ut och ta med till årsmötet!

Vi har fått in nomineringar av personer och mottagningar till de olika kategorierna som vi ska utnämna i under konferensen. Nu är det bara att gå in och rösta på hemsidan för konferensen så vi får några vinnare.
https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/

Eva och Hans ligger i slutfasen med arbetet med riktlinjerna för hur en ungdomsmottagnigna kan jobba med ett första linje uppdrag vad gäller psykisk hälsa hos unga! Ska bli spännande att se det i tryck och göra det arbete framöver som krävs för att det kommer spridas och få bäring.

Styrelsen har också under året jobbat med en revison av handboken som snart är klar. Det borde hinna till tryckeriet så att ni kan få rykande färska exemplar på konferensen. Ni som inte kommer dit får höra av er till mej så skickar jag den och Riktlinjerna för arbete med första linjen till er såklart!
Timmy.leijen(at)regionorebrolan.se

Vi kommer att summera det gångna året i vår verksamhetsuppföljning – årsmöteshandlingarna! Redan nu vill vi dock säga att det har varit ett fantastisk spännande år på olika sätt!

Arbetet med riktlinjer och handbok. För första gången i föreningens historia har vi haft möjlighet att ha 2 personer anställda för att göra arbete åt oss. Tack Till Eva Holmberg och Hans Landeström som lagt ner själ och hjärta i att få till ett bra resultat! Tack till den styrgrupp som stått till förfogande under det arbetets gång! Stort tack till VG regionen, Stockholms läns landsting, Uppsala läns landsting och Region Väster Norrland som bidrog ekonomiskt.

Jag tror att de flesta av oss som haft UM som arbetsplats ett tag känner att det har förändrats över tid – både vad vi gör och vad vi möter. Själv känner jag en stor tacksamhet över att arbetet inte står still utan ständigt behöver omprövas och utvecklas. Det är omöjligt att inte känna förväntan inför framtiden men väcker också rädsla då förändringar kan vara både bra och dåliga!
Men det är bara den som står still som inte kommer framåt!

Med det vill jag säga att vi måste försöka se möjligheten i all förändring som sker!

Ses förhoppningsvis i Sundsvall och det på det 30:de årsmötet i föreningens historia – det känns stort att få vara med om det!

Timmy Leijen
Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Remissrunda för dokumentet: Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa

Remissrunda för dokumentet:
Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa

Hej!
Tiden har rusat fram och datum för deadline närmar sig med stormsteg och nu är det hög tid för remissrunda.
Styrgruppen på 17 personer har tillsammans med oss, Eva Holmberg och Hans Landeström, träffats vid totalt tre tillfällen på Täby ungdomsmottagning, Ungdomshälsan Umeå och Örebros ungdomsmottagning. Däremellan har gruppen läst olika versioner av dokumentet som vuxit fram över tid, skrivit text, kommit med kommentarer och samlat in statistik och andra faktauppgifter. Stort tack till er alla för spännande diskussioner och ett gott samarbete!

Vi har gjort ett besök hos Gävle ungdomsmottagning och där träffat representanter från Gävleborgs ungdomsmottagningar och fått höra hur de arbetar med första linjen. I Örebro har vi träffat Anna Bystedt, chef för region Örebros mottagningar, som haft första linjen uppdrag sedan 2011. Och slutligen har vi också varit på ett besök i Göteborg och fått träffa HälsUM som berättade om sitt främjande/förebyggande arbete, samt en träff med representanter från Göteborgs ungdomsmottagningar. Vi vill här passa på att tacka för att vi fick besöka er och era mottagningar.
Dokumentet har vi skrivit i ett googledokument, så vi har båda haft kontinuerlig tillgång till en uppdaterad version. Vi har vid några tillfällen arbetat antingen i Umeå eller Stockholm, övrig tid har vi arbetat var och en för sig och då mötts via skajp eller telefon.

Vid FSUM konferensen i Sundsvall presenteras dokumentet kort under årsmötet torsdag 24 maj. Ni som är extra intresserade är välkomna senare samma dag till de valbara seminarierna, där vi berättar om dokumentet mer i detalj. Delar av dokumentet kommer att införlivas i FSUMs handbok och FSUMs riktlinjer.

Nu ligger alltså dokumentet Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa här på hemsidan. Tiden för att skriva detta har varit kort, tiden för remissrundan är också kort, 10 dagar: 6 – 16 mars. Tyvärr är vi inte helt färdiga, bl.a så är referenslistan inte klar, men till sista mars ska förstås allt vara färdigt. Läs och hör av er med era åsikter senast 16 mars 2018. Vi fortsätter att finputsa på dokumentet till 31 mars, 1 april är det dags för lektör, layout och tryckeri att ta vid.

Som sagt, kommentarer och kritik välkomnas och om du tycker att nåt borde formuleras annorlunda skulle vi uppskatta förslag på ändringar som vi kan ta ställning till. Maila till Eva: um1linjen@gmail och Hans: hans.landestrom@taby.se

2018-03-05
Umeå & Stockholm
Eva Holmberg och Hans Landeström

Här finns remissen som pdf:
Remissrunda 2018.03.06 – 03.16

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Intresseanmälan till nätverk för ungdomsmottagningspersonal

Kunskapscentrum för ensamkommande barn har bland annat till uppgift att vara ett stöd i arbetet för de professioner som möter ensamkommande barn och unga som till exempel socialtjänst, elevhälsa, ungdomsmottagningar och hälso- och sjukvården.

Vi planerar att skapa ett nätverk för personal på ungdomsmottagningar. Syftet är att mötas för att identifiera de behov av stöd som ni upplever i arbetet med ensamkommande barn och unga. Tonvikten kommer att ligga på frågor som handlar om psykisk ohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vi söker nu dig som arbetar på ungdomsmottagning och som vill vara med i nätverket och utveckla arbetet kring ensamkommande barn och unga med fokus på psykisk ohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tanken är att vi träffas på Socialstyrelsen i Stockholm en halvdag per ter-min. Socialstyrelsen står för resekostnader.

Låter det intressant? Klart det gör!

Anmäl intresse till anna.westin@socialstyrelsen.se senast den 23 mars.

Uppge kontaktuppgifter och något om den erfarenhet du har av att möta ensamkommande barn och unga och hur ni arbetar eller önskar arbeta med dessa barns och ungas psykiska, sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i er verksamhet.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Vänliga hälsningar

Anna Westin

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar