Folkhälsoinstitutet

Webbenkät för transpersoner

Regeringen har gett folkhälsoinstitutet i uppdrag att undersöka transpersoners hälsa. Detta görs i samarbete med KI och RFSL i form av en webenkät.
Affisch finns att ladda ner med information och länk till enkät:
halsaforalla_info_NY
Inkluderingen pågår till och med oktober. 650 personer har hittills fyllt i enkät.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Folkhälsomyndighetens kampanj Klamydiamåndagen

Vi vill uppmärksamma dig och din organisation på att det snart är dags för Folkhälsomyndighetens kampanj Klamydiamåndagen.

Syftet med Klamydiamåndagen är att, under kampanjperioden 29 september- 30 november; uppmärksamma klamydia, uppmuntra till provtagning, ge information om sjukdomen och hur den förebyggs, samt ge kunskap vart man kan vända sig för provtagning. 2014 års kampanj vänder sig till unga män 20-24 år oavsett sexuell praktik eller sexuell identitet. Kampanjen bygger på att unga killar vill ta hand om sin hälsa, vill framstå som fräscha, omtänksamma och ansvarsfulla och ha koll. Läs mer om bakgrunden och kampanjbeskrivning i bifogad bilaga.

Årets kampanj kommer att bygga på två delar:
• Traditionell annonsering via affischer annonser och banners. Annonseringen ska driva trafik till klamydiamånden.se där man kan läsa mer, beställa ett test eller hitta sin mottagning.
• Ett digitalt koncept där artister remixar låtar (KLMD REMIX) som läggs på kampanjens webbplats klamydiamåndagen.se. Låtarna tar upp frågan om att gå och testa sig och säkrare sex. Artisterna ska representera olika musikstilar och är under kampanjtiden budskapsbärare och kommer också att skriva i sina egna sociala media om testning, säkrare sex och göra reklam för klamydiamåndagen.se.
I detta mail bifogar vi PDF-versionen av affischen som du kan skriva ut eller sprida i din organisation. Observera att organisationer/samarbetspartner i Jämtland och Norrbotten ska ha en egen version av affisch eftersom de länen inte har tillgång till beställning av hemtester.. Information från Folkhälsomyndigheten har dock redan gått ut till alla hiv/STI samordnare i landsting och storstadskommuner. Information har också gått till Folkhälsomyndighetens samverkande organisationer i nätverket Organisationsforum. Tanken är att sprida affischen på platser där unga män i åldern 20-24 år befinner sig. Underlag till puff (kort text och bild) kommer att levereras till 1177Vårdguiden och UMO. I mån av plats kommer de att läggas ut på startsidan nationellt/regionalt i nära anslutning till 25 september. Vad gäller övrig nationell annonsering kan ni läsa mer i bifogad bilaga. Hör av er om ni har frågor.

Årets kampanj projektleds av Lafa vid Stockholms läns landsting. Har ni frågor om det operativa arbetet kan ni vända er till Elin Jacobsson, projektledare, elin.jacobsson(a)sll.se . För mer övergripande frågor om arbetet med sexuell hälsa och STI-prevention inom målgruppen ungdomar och unga vuxna går det bra att kontakta mig på kontaktuppgifter nedan.

Bästa hälsningar,

Anna-ChuChu Schindele,

_____________________________________________

Anna-ChuChu Schindele

Utredare – ungdomar, unga vuxna
Hälsa och sexualitet
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Tel: +46102052761
Tel mobil +46707741530
anna-chuchu.schindele(a)folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.
Myndighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot.
För ytterligare information: www.folkhalsomyndigheten.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Alla röker allt mindre – utom unga kvinnor

Temadag tobak
Alla röker allt mindre – utom unga kvinnor
Hur möter vi det?

Svenska barnmorskeförbundets projekt Goda levnadsvanor anordnar en temadag om tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot tobak, KSAN, SFOG, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
Dagen anordnas i Stockholm på Folkets Hus vid Norra bantorget. Fredagen den 24 oktober kl 10.00 till 16.00. Kaffe samt registrering från kl 09.00
Temadagen kommer att ha fokus på kvinnan i alla åldrar.

Dagen vänder sig till barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, socionomer och övriga intresserade som arbetar eller kommer i kontakt med tobaksfrågor.
Kostnad 400 kr/person
Anmälan till marianne.johansson(a)barnmorskeforbundet.se.

Ange följande i anmälan;
- Namn, telefonnummer samt e-postadress
- Arbetsplats och yrke
- Ange ev specialkost
- Faktureringsadress

Anmälan senast den 17/10. Anmälan är bindande.
OBS! Begränsat antal platser!
Preliminärt program
Det kan bli någon ändring i programmet, inkl exakta.

FM
- Inledning Marianne Johansson, Susanne Åhlund projektledare ”Goda levnadsvanor”, Barnmorskeförbundet och Ulla Lennartsson, barnmorska och medlem i sjuksköterskor mot tobak,
- Anna Gunnerbeck, läkare och forskare. Snusets påverkan av fostret under graviditeten.
- Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå. ”Vad gör Luleå kommun för att minska ungdomarnas tobaksbruk”?
- Non Smoking generation, Madeleine Wessung. Ny kommunikationsplattform mot barn och ungdomar
- Elisabeth Johansson, skolsköterska i Hässleholms kommun, ordf. i SMART ”Hur kan en skolsköterska arbeta med tobaksprevention”

EM
- Rut Arvidsson fd fotomodell, KSAN; Vad händer när man som modell inte vill ställa upp på tobaksindustrins krav?
- Magnus Stenbeck statistiker, forskare på KI och Maria Kölegård, Folkhälsmyndigheten. Vad säger statistiken gällande rökning och dess verkningar för barn, unga och kvinnor?
- Folkhälsomyndigheten – Rökfria miljöer hur når vi det på ett bra sätt?
- SFOG
- Ann Post, med. Dr, driftsansvarig på slutarökalinjen, vice ordf. SMT Tobacco End game 2025
- Niclas Wikström, reklam? ”Hur tänker tobaksindustrin/ Hur ska vi agera för att motverka?”

Paus för eftermiddagskaffe kommer att läggas in i programmet
Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Pressmeddelande från RFSL Ungdom 1 september 2014

Fortfarande inte tillräcklig hbtq-kompetens på
Ungdomsmottagningar

Pressmeddelande från RFSL Ungdom 1 september 2014

En betydande andel hbtq-ungdomar bemöts heteronormativt och med okunskap när de besöker ungdomsmottagningar. Särskilt låg är kunskapen när det kommer till transfrågor. Det visar den rapport om unga hbtq-personers upplevelse av besök på ungdomsmottagningar som RFSL Ungdom släpper den 1 september. Rapporten, ”Bra bemött? Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen” ger insyn i hur situationen för hbtq-ungdomar ser ut på ungdomsmottagningar idag.-

Rapporten visar att majoriteten av de hbtq-ungdomar som varit med i studien upplever
att de har blivit bra bemötta. Det är vi glada för, eftersom ungdomsmottagningar är en
viktig resurs för många unga hbtq-personer. Men vi ser också utmaningar där unga hbtqpersoner
inte får ett bra bemötande på grund av heteronormativitet och låg hbtqkompetens
på ungdomsmottagningar som de besöker, säger Gisela Janis, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Av de hbtq-ungdomar som deltagit i studien uppger 49 % att de inte förutsattes vara
heterosexuella cispersoner vid sitt besök på ungdomsmottagningen. Att det inte ens är hälften
som uppger att de inte förväntades följa heteronormen är ett tydligt exempel på hur
heteronormen fortfarande begränsar unga hbtq-personers vardag. När det kommer till själva
ungdomsmottagningarnas lokaler så hade 64 % tydliga markeringar som visade att hbtq-personer
var välkomna, så som exempelvis en regnbågsflagga. Sammantaget indikerar dessa siffror att fler
ungdomsmottagningar vill vara välkomnande för hbtq-ungdomar än vad som i praktiken är fallet.
Studien visar vidare att de hbtq-ungdomar som i störst utsträckning kan tänka sig att gå tillbaka
till ungdomsmottagningen de besökt är de som inte förutsätts vara heterosexuella cispersoner vid
ett första besök. En annan faktor som hänger ihop med att vilja komma tillbaka är att det vid
besöket framkommer att man är hbtq-person.

- Resultaten visar hur viktigt det är ha kompetens som gör att unga hbtq-personer kan få
ett lika bra bemötande som de ungdomar som följer heteronormen och att därmed inte
göra heteronormativa antaganden, fortsätter Gisela Janis. Att med självklarhet få vara den
man är och bli lika kompetent bemött oavsett sexualitet, könsidentitet och könsuttryck är
en oerhört viktig faktor för en bra hälsa. Vi tror och hoppas att alla
ungdomsmottagningar ser det som lika viktigt som RFSL Ungdom gör. För att det ska
kunna bli verklighet behöver ungdomsmottagningar tillräckligt med resurser och
möjlighet till kompetensutveckling inom området, avslutar Gisela Janis.

Länk till studien: http://www.rfslungdom.se/material/bra-bemott
För med information:
Gisela Janis, Förbundsordförande RFSL Ungdom
gisela(at)rfslungdom.se, 0707 664 664
www.rfslungdom.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 2 2014

Medlemsbrev nr 2 2014

Styrelsen har haft sitt första sammanträde efter årsmötet och gästade Uddevalla ungdomsmottagning. Det är de och de andra mottagningarna i Norra Bohuslän som är värdar för FSUM-konferensen 2015. Programsnickrandet på temat ”Kärlek och sexualitet i världen” är redan i full gång. Har du någon bra idé på föreläsare eller vill föreläsa själv på temat är du välkommen att höra av dej till oss snarast. Ju fler som tänker, desto större chans till ett bra program.

Tack än en gång Stockholm skolors UM för ert arbete ni gjorde för att göra FSUM-konferensen 2014 till en fantastisk konferens.
Dags att fundera på om ni skulle vilja vara värd för konferensen 2017. Tänk en stund och hör av er till oss i styrelsen innan årsskiftet. På hemsidan finns det PM om hur man gör och vilka förutsättningar som gäller.

Det skrivs mycket bra om vår verksamhet på ungdomsmottagningar, om forskning och annat. När du hittar sådant, skicka det gärna till oss så publicerar vi det på hemsidan under en ny flik som kommer att kallas ”Skrivet om ungdomsmottagningsverksamhet”. Det har Barnombudsmannen just gjort och därför har vi bjudit in honom till vårt nästa möte för ett samtal om vad han ser är bra med ungdomsmottagningar.

Vi har funderat ett tag på hur vi ska kunna bli mer synliga och göra ännu mer bra saker från vår förening. Idén som vuxit fram är att vi skulle behöva ha ett kansli och några som är anställda för att kunna göra att mer kraftfullt arbete. Har du några idéer runt denna fråga? Angående finansiering eller annat, så hör av dej! Under hösten kommer vi att skicka ut en enkät i frågan för att mer strukturerat höra vad ni tänker.

Allt för denna gång!

Vi vill önska er en riktig skön sommar med många underbara stunder – allt från lata dagar till innehållsrika och minnesfulla tillfällen!

Timmy Leijen, ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 1 2014

Medlemsbrev nr 1 2014

Jag vill börja med att ge ett stort tack till Stockholms skolors ungdomsmottagning som med heder har planerat och genomfört 2014 års FSUM konferens på ett alldeles stålande sätt! TACK!

Mitt nästa tack går till er som var på årsmötet. Stort tack för att ni gav mig och de övriga i styrelsen förtroendet att fortsätta vårt arbete med våra viktiga frågor under kommande verksamhetsår. Jag är också otroligt glad över att ha fått förmånen att som ordförande få vara med och driva detta arbete vidare.

Nästa tack går till Gunnar Böhm som har varit med i styrelsen under många år. Han har varit drivande i frågor som främst rört psykisk hälsa och ohälsa samt varit den som har ”hållit” lite ordning på stadgar och paragrafer och utarbetat våra riktlinjer för olika saker. Framför allt har han varit den kloka och eftertänksamma i styrelsen som fått några av oss lite mer hetlevrade att tänka efter. TACK Gunnar och lycka till med vad du än tar dig för i framtiden.

Ett varmt välkommen till Sevil som är den nya i vår styrelse. Hoppas du finner dig en egen plats och ett utrymme i arbetet i vår förening.

På årsmötet beslutade vi att återremittera förslaget till de Nationella riktlinjerna för FSUM. Detta beror på att det under workshopen framkom viktiga saker som behövdes övervägas innan vi tar det slutgiltiga beslutet. Vi återkommer nästa årsmöte med både del 1 och del 2. Del 2 kommer att gå ut på remiss till er under vintern så arbetsgruppen kan ta in era synpunkter i sitt arbete innan beslut tas 2015.

Vi har lanserat en Facebook grupp som heter ”FSUM diskussion”. Syftet med den är att hitta ett forum för oss att på ett snabbt sätt kunna kommunicera och diskutera. Sök på FB efter gruppen och be att få gå med – så är du med!

Vad som beslutades i övrigt och handlingar från årsmötet kan du snart läsa på hemsidan under en egen konferensflik.

Önskar er en skön och solig vår – själv skall jag njuta lite till av vintern i Sälen under de sista arbetsveckorna där.

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar