Brev skickat till folkhälsoministern den 6/10-15

Hej Gabriel!

Tack för vårt samtal på Ungdomsmottagningen i Örebro den 16 september då du var på besök och vi fick möjlighet att träffa dej!!

Kul att få dela våra tankar fr FSUM och ungdomsmottagnings världen med dej och dina medarbetare – visa på vårt arbete som görs runt om på landets ca 230 mottagningar.

Vi är glada för att regeringen vill satsa på ungdomar i nya budgetet via ungdomsmott. Jag får många frågor fr våra medlemmar om hur ska dessa pengar användas? Vart finns dom osv. Jag har inga svar direkt, utan avvaktar och ser hur ni tänker!

Så hur tänker ni? Var kan vi finna information om detta – kan vi få vara med o tänka – där det tänks?

Vi prata på om att ses igen – ser fram emot det och avvaktar tillfälle som du tänker passar! Vi kan när som!

Med vänliga Ungdomsmottagnings hälsningar!

Timmy Leijen
Ordförande
Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM
019-6026735 alt 0767720208

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev Nr 3 2015

Medlemsbrev Nr 3 2015

Onsdagen 16 september träffade FSUM Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström efter att några gånger ha framfört en vilja att samtala om ungdomsmottagningarna och vår verksamhet. Samtidigt ville vi presentera de nya nationella riktlinjerna, handboken och statistik projektet som nu är avslutat.

Det var ett mycket givande möte – vi presenterade våra böcker – en rejäl genomgång av vad som framkommit i -Ni är grymma! Detta som en grund för fortsatt samtal om vad FSUM anser är viktiga frågor framöver. Vi pratade om de 280 miljoner som regeringen har för avsikt att avsätta öronmärkt för ungdomsmottagningsverksamhet. Där han Gabriel före oss med att fråga vad skulle ni vilja att pengarna används till? Vad tänker ni – vad vill vi att de ska användas till? Hör av er så kan vi framföra det, vi avslutade mötet med att säga att vi snart ska ses igen. Regeringen har tidigare avsatt pengar till skolhälsovården och andra insatser som ska motverka psykisk ohälsa . Nu har man tankar om att dessa olika satsningar ska samverka på olika sätt – men just nu vet man inte hur eller vem som ska få uppdraget.

Andra saker som vi samtalade om var nationella kvalitetsregister och statistik, FSUM som organisation och hur kan det möjliggöras att vi kan växa och bli en tydligare samverkanspartner, preventivmedelssubventionen – hur den ska hanteras 2017 när det kommer medel till regionerna, insatser för att motverka ungas psykiska ohälsa, en önskan om några riktlinjer för vad är en ungdomsmottagning är så att alla ungdomar har möjlighet till att få kvalitet och tillgänglighet på någorlunda jämlika villkor i Sverige. Se vad vi skrev i välkomstbrevet till Ministern och hans delegation:

Brev till Gabriel

Vi har haft höstens första styrelsemöte i Lund – Stort tack till UM i Lund för att vi fick vara hos er! Tack region Skåne för att vi fick vara med på utbildningsdagen om utåtriktat arbetet – att vi fick bli inspirerade av ert besök från Hamburg.

Vi fick en motion till årsmötet att mer intensivt arbeta med att göra UM känt – att bilda en arbetesgrupp som ska jobba med frågan.
Vem vill vara med?
Gruppens uppdrag tänker vi är att i nära samarbete med FSUM:s styrelse göra uttalande, skriva debattartiklar om relevanta ämnen, ha mediakontakter när det så behövs. Detta för att synliggöra UM och frågor som berör vår verksamhet. Gruppen ska ha en tvärprofessionell sammansättning med geografisk spridning. Vi tror att gruppens storlek lämpligen kan vara runt 5-6 personer. Så hör av dig till mej innan den 1 november om du vill vara med eller vet någon person som kan vara lämplig.
Skriv kortfattat lite om dig själv.

Vi har träffat Anders Karlson tidigare barnmorska på UM i Helsingborg som under vårt jubileumsfirande åkte runt till olika platser i landet och höll ett anförande om sin resa i ungdomsmottagningsvärlden via sin yrkeskarriär. Hans föreläsning finns på hemsidan för er som missade Anders live. Hans reflektioner efter möten med UM personal på nästan 10 platser är kortfattat : UM verksamheten är ojämnlik – det behövs nationella riktlinjer för att motverka det, UM har växt över tid från gräsrotsnivå till stora väletablerade mottagningar på flera ställen – men fortfarande finns det många som är verksamma på små mottagningar som med knappa resurser driver runt verksamheten.
Värdegrundsarbete är viktigt och ibland kunde det anas att det saknades.
Viktigt med omvärlds analys – var är vi nu – var har vi varit och vart ska vi med vårt arbete. Vad förmedlar vi i våra möten med ungdomar är något han funderar på. Det är viktigt att helhetssynen på våra ungdomar ges ett verkligt innehåll och att vi kämpar för det. Vi säger en än gång ett stort tack till Anders för att du ville dela med dig av din stora erfarenhet av att arbete på UM över en lång tid.

Vi jobbar på att revidera riktlinjerna för vad man kan söka utbildningsbidrag och stipendiet för. Återkommer med det senare under vintern. Tanken är att ta fram en blankett för att underlätta att göra en ansökan och så tydlig som möjligt för oss att bedöma.

Vi jobbar också på att se över formerna för att anordna framtida FSUM konferenser. Hoppas bli klara med den policyn inom kort. Med det vill vi nu säga att arbetet och planeringen för nästa konferens i Skellefteå går in i en intensiv fas. Tema ”Se möjligheten” 24-27 maj 2016.

Avslutar med en tanke som vi jobbat med att formulera utifrån vad vi nu säkert vet från Ni är grymma projektet.

Ungdomar har ett högt förtroende för ungdomsmottagningen – det ger oss ett stort ansvar – Det vill vi ta. Det var ett av de viktigaste budskapen vi lämnade till Gabriel Wikström och han lyssnade, det är jag säker på.

Idag extra glad att jag får vara en del av FSUM rörelsen och en stolt ungdomsmottagare.

Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ungavuxna-dagarna 29 – 30 januari 2016

Vi som organiserar ungavuxna-dagarna 29 – 30 januari 2016 (Andreas Murray och Maria Edlund i samarbete med Spring konferens) vill hälsa alla er som jobbar på landets ungdomsmottagningar speciellt välkomna till dessa dagar. Åldersspannet som vi diskuterar är 15 år till 25 år, och ett av föredragen undersöker åren precis därförinnan, ”förpuberteten”.

Det hela äger rum på Norra Latin i Stockholm. Startar kl 13 på fredagen och slutar kl 15 på lördagen.
Möjlighet att delta i middag fredag kväll.
Möjlighet boka hotell i närheten.

Hemsidans adress är: www.ungavuxnadagarna.se

Där finns hela programmet som redan är klart.
Där finns också prisuppgift.

Vi är säkra på att just ni som arbetar på ungdomsmottagningarna i Sverige har väldigt mycket att bidra med i de nödvändiga och angelägna diskussioner vi behöver ha om hur vi ska värna och vid behov hjälpa den unga generationen så att de får ett bra och värdigt vuxenliv.

Varm hälsning och- kommunicera gärna med oss!

Andreas Murray
andreas_murray@hotmail.com

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Transpersoner – psykologiska utmaningar och psykoterapi

Konferens i Stockholm 19-20 nov 2015
”Transpersoner – psykologiska utmaningar och psykoterapi”.

För dig som i din yrkesroll möter transpersoner för samtalsstöd och psykoterapi,
forskar kring transpersoners psykiska hälsa eller som arbetar med hälsofrågor och vårdplanering.

Konferensen omfattar föreläsningar och samtal på temat psykologiska utmaningar, ur både behandlar- och patientperspektiv.

Denna länk går till inbjudan/program/anmälan:
http://www.sodersjukhuset.se/Avdelningar–mottagningar/Mottagningar/psykhalsan/Transkonferens/

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Möte med folkhälsominister Gabriel Wikström

Extra medlemsbrev

Hejsan!

Vi har försökt träffa sjukvårds- och folkhälsoministern Gabriel Wikström en tid. I samband med det önskade vi att presentera vår nya handbok och vårt statistik projekt – Ni är Grymma!

Nu händer det – han kommer till Örebro den 16 september, och vi har fått tid med honom under 1½ timme. Jag undrar därför – tycker ni det är någon speciell fråga vi ska lyfta med honom och departementet? Själv tänker jag kvalitetsregister för UM, riktlinjer för vad och hur en UM ska vara – kanske någonting likt mvc, bvc och skolhälsan- och ökade resurser till UM för att möta psykisk ohälsa samt subventionen för preventivmedel.

Om ni har förslag och tankar blir vi glada för att få ta del av dem innan mötet den 16 september.

Timmy Ordförande

Mejla mej på timmy.leijen@regionorebrolan.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Hjälp oss sprida enkät om ungas rätt till sin sexualitet och sin kropp

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av Regeringen att göra en tematisk analys av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter i Sverige. Myndigheten ska beskriva situationen för unga generellt men också särskilt belysa specifika ungdomsgrupper (se uppdragsbeskrivningen, punkt 1.4 i bifogat regleringsbrev).

Som en del i detta uppdrag har MUCF utformat en mindre enkät till unga mellan 13 och 25 år. Syftet med enkäten är att få information kring några specifika frågor kopplat till ungas sexuella och reproduktiva rättigheter, som ett komplement till en större undersökning på området som MUCF genomför under 2015.

Den kunskap vi får genom enkäten kommer att användas i den rapport vi ger till regeringen. Rapporten kommer att presentera förslag på åtgärder för att förbättra ungas tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter.
Enkäten ligger uppe på vår webbsida, tillsammans med en kort beskrivning av uppdraget. Enkäten kan besvaras till och med 16 augusti.
Här är länken:
http://www.mucf.se/din-ratt-till-din-sexualitet-och-din-kropp

Vi vore tacksamma om ni har möjlighet att sprida länken i era nätverk. Er hjälp är värdefull! Ju fler unga vi kan nå, desto bättre underlag kommer vi att ha för att föra fram ungas röster.

Har ni några frågor så är ni välkomna att kontakta oss som arbetar med uppdraget på MUCF.
Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,
Cecilia Löfberg, projektledare/utredare, cecilia.lofberg@mucf.se
Malte Sundberg, handläggare, malte.sundberg@mucf.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar