Medlemsbrev nr 5 – ordinarie

Medlemsbrev nr 5 – ordinarie

Styrelsen har haft sitt första möte för året. Vi besökte en av Sveriges minsta mottagningar i Sälen, där jag själv jobbar med att möta de säsongsanställda ungdomarna i skidindustrin under 5 månader. En ytterligare anledning till att vi valde Sälen var att planeringen av FSUM konferensen 2018 startade och att fjällkonferens, som har sitt säte i Sälen, var med. Redan nu ser programmet lovande ut.

FSUM konferensen i Tylösand slår alla rekord vad gäller antalet deltagare, 700 st. Tyvärr får inte alla som vill komma, då vi inte får plats med flera i den stora föreläsningssalen – bara att beklaga. Men ingen av oss hade kunnat tro att det skulle bli så fantastiskt många som skulle komma. I Sundsvall kommer det att finnas plats för något fler personer, om det skulle behövas.

Valberedningen är snart klar med sitt förslag till ny styrelse. Fox kommer sluta och det har varit svårt att hitta män som vill vara med, vad det verkar. Det skulle vara bra om det fanns några som ville prova som adjungerade till en början. Känner du någon? Eller du själv? Hör av er till valberedningen eller mej så förmedlar jag kontakt.

Dags att nominera till våra 4 fina priser till konferensen – passa på att uppmärksamma någon eller något som gjort gott för ungdomar och ungdomsmottagningsverksamheten. Även om du inte kommer dit kan du göra nomineringar.

Årets nytänkare -Årets galnaste – Årets FSUM pris – Årets mottagning

Använd länken nedan:
https://dm.quicksearch.se/s/wf.asp?s=1189BD92ZB7B9

Dags att tänka på värdskap för FSUM konferensen 2019. Kolla på hemsidan vad ni behöver förbereda innan ansökan skickas in. Sista dag för ansökan var 1 mars men styrelsen träffas först på nytt möte i början av april så det går bra om er intresseanmälan kommer lite sent.

Som ni har sett i de extra medlemsbreven har vi mött Socialminister Gabriel Wikström. Läs mer om mötet på hemsidan. Vi planerar att ta ny kontakt efter sommaren för en uppföljning. Departementet ville fördjupa sig i vårt förslag om vad som behöver ses över.

SKL har nu kommit med sin sammanställning över arbetet på UM om psykisk hälsa. Vi lägger den på hemsidan så att ni kan läsa den. Den 25 april kommer det vara en dag i Stockholm om arbetet med psykisk hälsa på UM. Ni som har fått inbjudan: passa på att delta – det är viktigt att vi är med och påverkar på många fronter runt vårt viktiga arbete på UM.
Vi har samtalat med MUCF om deras uppdrag från regeringen om att presentera en utbildning om att möta nyanlända ungdomar. Det kommer bjudas in till olika saker under hösten. Vi återkommer med information när man vet mer om hur och var.

Arbete med att få ihop en arbetsgrupp som skulle revidera handboken gick så där – ingen anmäld. Styrelsen tittar nu på andra lösningar. Vi har fördelat lite arbete oss emellan. Vad ska skrivas om? Vad saknas? Har du någon ide om detta hör av dej och tipsa oss. Sen kommer vi att anlita en språkvetare och lektör som tittar på helheten och ser till att det blir samma språk och ett flyt för den som ska läsa den.

Vi har boken Ungdomsmottagningarnas eldsjälar, En historisk essä om ungdomsmottagningar utifrån föreningens horisont. Nu till FSUMs 30 års jubileum kommer vi fylla på med de sista 7 åren – sedan boken skrevs har det gått 7 år. Har du tips eller idéer om vad som behöver vara med i FSUMs historiebeskrivning? Hör av dig!

Informationsgruppens arbete går sakta men säkert framåt. Dock har vi haft lite avhopp från gruppen. Till våren kommer vi att göra ett nytt försök att få till det. Styrelsen kommer till exempel att starta ett Instagramkonto på initiativ av Jessica. Adress kommer.

Sist men inte minst vill vi uppmana er alla att söka FSUMs stipendium. Nytt för i år är att 2 stipendier á 30 000:- delas ut till 2 UM mottagningar. Vill er mottagning starta ett nytt projekt, vill ni på studieresa eller har ni en helt annan idé? Läs på hemsidan eller kontakta hemsideadministratör Susie Rasmussen (susie.rasmussen@skane.se) om du har frågor eller vill ha hjälp.

Allt för nu från ett snökaos i Örebro.

Timmy Er ordförande.

Timmy.leijen@regionorebrolan.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM

Tid: torsdag 11 maj 2017 kl 13.30-15.00
Plats: Hotell Tylösand Halmstad

Handlingar skickas enligt stadgarna ut i vederbörlig tid före årsmötet

Kallelse sker endast på detta sätt

VÄLKOMNA!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Extra medlemsbrev

fsumwikström

Extra medlemsbrev igen!

I fredags, den 10/2, besökte representanter för FSUMS styrelse och UMSAM Socialdepartementet. Vi som deltog från FSUM var Susie Rasmussen, Vanda Oskarsson, Catharina Lundgren- Idh, Sevil Bremer och Timmy Leijen. Från nätverket UMSAM specifikt deltog Eva Wendt och Marta Hansson- Bocangel. Stort tack till minister Gabriel Wikström som bjöd in oss till detta möte!

Vi hade ett 45 minuter långt avslappnat och öppet samtal med Gabriel Wikström som började med att ta upp frågan om hur den särskilda satsningen för UMs arbete med psykisk hälsa tagits emot och fungerat. Vi beskrev att det fungerat mer eller mindre bra avseende hur pengarna kommit UM till del och att detta påverkat både planering och genomförande, men att vi förstås var positiva till ökade resurser. Vi påpekade dock betydelsen av att resurser och kompetens säkerställs på lång sikt, vilket var en av punkterna i vår skrivelse (orsaken till att vi var inbjudna till Socialdepartementet).

Samtalet handlade vidare om att ett flertal arbetsområden har ökad de senaste 10-15 åren, där ungas psykiska hälsa är en väsentlig del. Vi diskuterade vikten av att arbeta såväl främjande för psykisk hälsa som förebyggande avseende psykisk ohälsa. I samtalet kring detta tog Gabriel Wikström upp frågan huruvida UM är rätt ställe för att arbeta med första linjens psykiska ohälsa. Fördelar och nackdelar med detta ventilerades och avslutades med konstaterandet att främjande och förebyggande arbete i vilket fall som helst inte får komma i skymundan. Att möta unga i ett tidigt skede av psykisk ohälsa är av största vikt.

Vi förde också fram UMs kärnverksamhet – sexuell och reproduktiv hälsa och att UM är en viktig samtalspartner med unga kring frågor om sexualitet och lust. UMs ökande arbete kring hedersrelaterad problematik och med ensamkommande i deras livssituation var ett annat diskussionsämne, samt den uppkomna situationen kring det ökade antal kollektiva självmord bland nyanlända unga. En positiv utveckling som togs upp var att fler killar kommer till våra mottagningar, vilket kan bero på den ökade tillgängligheten genom e-hälsa.

Utöver ovanstående förde vi även fram de fyra viktiga punkterna i skrivelsen som handlar om UM i framtiden: Att begreppet ungdomsmottagning definieras lika över hela Sverige, behovet av kvalitetsindikatorer för UM, betydelsen av en nationell ungdomsinriktad utbildning för personal som ska arbeta på UM samt vikten av ett nationellt kompetenscentrum/kunskapscentrum för UM-verksamhet.

Vi som mötte Gabriel Wikström känner oss lyssnade på och nöjda! Gabriel Wikström var engagerad och intresserad, vi upplever att han tog till sig vårt budskap.
Tack alla ni på mottagningarna som tagit er tid att ge oss respons på skrivelsen och delgivit synpunkter på vad vi skulle lyfta vid besöket på departementet. Jättemånga som hörde av sig! TACK!

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Möte med Gabriel Wikström den 10 februari

Extra Medlemsbrev!

Hej Alla!

Som ni vet skrev vi tillsammans med UMSAM nätverket en skrivelse till Socialministern Gabriel Wikström i höstas! Den handlade om extra satsningen regeringen gjort på ungdomsmottagningen de kommande 3 åren. Om du inte läst den gör det nu – se bilagan. skrivelse
Nu har vi blivet inbjudna att träffa honom den 10 feb. i 45 minuter utifrån den!
Vår fråga från styrelsen är vad tänker du skulle vara den viktigaste frågan att lyfta utifrån den? Ge oss din åsikt så vi använder de 45 minuterarna väl!
Mejla mej på
timmy.leijen@regionorebrolan.se

Hörs!

Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Enkät: undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg

Hej!

Transgender Europe, som är en europeisk paraplyorganisation för organisationer som arbetar för transpersoners rättigheter (däribland RFSL), genomför just nu en undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg. Undersökningen vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialt arbete i Sverige, Georgien, Polen, Serbien och Spanien. Målet med undersökningen är att genom bland annat utbildning öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården ser ut för transpersoner.

Det vore mycket värdefullt om ni ville hjälpa oss att sprida enkäten – vi vill få in så många svar som möjligt, från personer med olika erfarenheter och från många områden. Här finns mer information och länk till enkäten: http://www.rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/europeisk-enkaet-foer-yrkesverksamma-inom-vaard-och-social-omsorg-om-trans/

Jag är kontaktperson för den svenska delen av undersökningen och det går självklart bra att vända sig till mig med frågor eller synpunkter.

Bästa hälsningar,
Vierge Hård

Sakkunnig transfrågor RFSL & RFSL Ungdom
Telefon: +46 (0) 76 162 56 77
E-post: vierge.hard@rfsl.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

LOST. Fin kortfilm om dåligt mående

”LOST” är en kortfilm om depression, självskada och drogmissbruk.
https://youtu.be/q_lDJRnZCQU

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar