Medlemsbrev nr 2, 2017

Medlemsbrev nr 2 2017

Lite sommar information och tankar om arbetet från FSUM horisonten.
Först vill jag berätta/påminna på Prideparaden 5 augusti i Stockholm. Då tänkte vi ha en sektion i tåget från Sveriges ungdomsmottagningar. Skulle vara så kul om vi blir många som kan ansluta.

Vill du?

Om du vill vara med fixa något i lila som du kan ha på dig! En boa eller något annat som syns och ta med dig något som hörs! Anmäl dig till Jessica i styrelsen på jessica_sunesson@hotmail.com alt. På telefon via mess – 0702858457. Ungefärlig starttid är klockan 12.00. Jessica kommer höra av sig till er som anmäler er när vi kommer närmare den 6 augusti. Vi ses då!

Vi har haft samtal med SKL om psykisk hälsa. Samtalat om dagen i maj som var i Stockholm och fått förtydligande. SKL säger att det finns en otålighet hos politiken om osäkerheten om UM vill jobba med uppdraget psykiskhälsa bland unga. Det börjar komma exempel på regioner som lägger det utanför UM. Styrelsens dagar i slutet av augusti blir en viktigt start på ett arbete där vi ska fundera på uppdraget. Hur kan det se ut om det skulle vara så att vi tycker att det ska vara på UM. Hur blir det i relation till vårt grunduppdrag SRHR – som är så viktigt att det inte försvinner. Själv tror jag att det går att kombinera och få ihop till en ännu bättre helhet – men vi får se. Just nu jagar vi pengar för att ro detta projekt i land. Vi behöver anställa en projektledare och någon mer skrivare tror jag i skrivandets stund för att fixa detta stora uppdrag.

Vi var några ur styrelsen på folkhälsomyndigheten i torsdag. Vi träffade avdelningen som arbetar med SRHR. Viktigt möte där vi informerade oss om varandras arbetsfält just nu. Dom var tydliga med att de tyckte UMs uppdrag med SRHR var otroligt värdefullt – fick inte försvinna i allt annat som UM eventuellt kan tänkas ta på sig för olika uppdrag. Kändes gott med det påpekande. Vi föreslog nytt möte i höst och då med avdelningen som jobbar med psykisk hälsa. Stora nyheten är att en det kommer ut en stor folkhälsoenkät med SRHR perspektiv – där det frågas om en del sexualvanor – dock inte så mycket som i ”sex i Sverige”! Den kommer gå ut till 500 000 personer i landet!

Allt för nu! Har ni frågor, funderingar eller förslag – HÖR AV ER!

HA en bra sommar!
Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Tusen takk fra SKAM

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Hjälp med informationsspridning för Utredningen för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Hej

Vi på Utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku 2016:05) vill samla så mycket material vi kan om hur unga transpersoner och intersex personer har det i Sverige idag. Därför skulle det vara till stor hjälp om ni skulle vilja sprida vår hemsida. Hemsidan är ett verktyg som kan användas för att dela sin berättelse, åsikter, erfarenheter och tankar anonymt med oss i utredningen. Vi bifogar därför en flyer som man kan sätta upp på mottagningen med all vår information. Hemsidan heter www.transpersonerslevnadsvillkor.se, där finns även information om vårt arbete och kalendarium för när man kan träffa oss i utredningen. Hemsidan finns även tillgänglig på engelska.

Vi hoppas ni vill hjälpa oss med spridning av flyern, kontakta mig gärna om ni har några frågor.

Länk till flyer:
Flyer sv eng

Vänliga hälsningar,
Sara Sjölander
Praktikant
Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku2016:05)
Kulturdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
0761185722
sara.sjolander@regeringskansliet.se
www.transpersonerslevnadsvillkor.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

”Alla unga har rätt att upptäcka sin sexualitet”

Även ungdomar med funktionsvariationer har rätt till kunskap om sin egen kropp. Besök på ungdomsmottagningar, inkludering i undersökningar och utbildning av pedagoger är tre åtgärder som behöver genomföras.

Läs artikel här:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/alla-unga-har-ratt-att-upptacka-sin-sexualitet-17258

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Sammansatt inbjudan Barn och vuxna

SKL arrangerar en dag för barn och unga för att få reda på vad de tycker om tidiga insatser genom första linjen.

Barnen/ungdomarna får komma till Stockholm en dag och delge sina erfarenheter om tidiga insatser – vad som har varit bra och mindre bra med deras kontakt med första linjen. Deltagarna kommer att få tycka till, en panel av politiker kommer vara där och svara på frågor och det blir underhållning- en mycket rolig dag i helhet. SKL står för resekostnader till Stockholm för barn/ungdom och eventuell medföljande vuxen. Se bifogad länk till inbjudan med information- den ena inbjudan vänder sig till barn och den andra till vuxna. SKL letar efter många barn mellan ålder 9-20.

Sammansatt inbjudan Barn och vuxna

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

UngKAB15

Hej!

Nu presenteras resultatet av UngKAB15, en studie om sexualitet och hälsa bland unga, i en ny kunskapssammanställning från Folkhälsomyndigheten. Rapporten ”Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige” går att ladda ner kostnadsfritt eller beställa från https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material. I egenskap av kontaktperson inom det förebyggande arbetet kring hiv och sexuellt överförda infektioner önskar vi att du och din organisation får rapporten i ett tidigt skede, därav detta utskick.

Rapporten visar aktuellt hälsoläge samt ger en bild av ungas förutsättningar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige idag. Rapporten visar att jämställdhet och jämlikhetsfrågor inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och hivprevention behöver förbättras. Sammantaget märks ett nationellt, regionalt och lokalt utvecklingsbehov bland verksamheter inom kommuner, landsting och civilsamhälle.

Innehållet i rapporten riktar sig främst till beslutsfattare inom landsting, kommuner och till det civila samhällets organisationer. Den vänder sig också till andra myndigheter och särskilt till de yrkesgrupper som möter unga i skolan, ungdomsmottagningarna, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Sprid gärna rapporten vidare i dina nätverk eller till verksamheter som arbetar med hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

För mer information kontakta gärna Folkhälsomyndigheten: Anna-ChuChu Schindele, utredare, via e-post: anna-chuchu.schindele@folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten, 2017
Louise Mannheimer
Enhetschef Hälsa och sexualitet

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar