UMkonferensen 2018

2018-års UMkonferens kommer att vara i SUNDSVALL och temat kommer att vara:

DRAG I SKOGEN-
Rätten att vara sig själv

Det kommer att bli tre dagar med spännande föreläsningar, möten, erfarenheter och idéer om nutid och framtid på Sveriges ungdomsmottagningar. Vi lovar drag och fullt ös, och kanske får vi överraska med drag (på riktigt) bland granar och tallar också. FSUM fyller samtidigt 30 år, vilket också kommer att uppmärksammas.
Kom och var med!

Här finns länk till hemsidan för information och anmälan:

https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Inbjudan till venereologsektionens utbildningsdag 2018

Sektionen för venereologi
inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)

Inbjudan till venereologsektionens utbildningsdag 2018

Tema: What’s new inom venereologi

Tid: Fredagen den 26/1 2018, kl. 09:00-16:00. Registrering från kl. 08:30

Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Avgift: Medlemmar; 900 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch
Ej medlem; 1300 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch

Anmälan:
Till sektionens kassör, e-post: karinofelix@gmail.com
Se separat anmälningsblankett

anmälningsblankett utb dag 2018

OBS! Inbjudan går ut först till sektionens medlemmar, som tillsammans med personalen på sina mottagningar och intresserade hudkollegor har förtur med garanterad plats vid anmälan senast 17/11. Platserna som finns kvar 18/11 2017 lämnas över till andra intressenter.

Det är alltså mycket viktigt att våra medlemmar informerar sin personal och hudkollegor, och anmäler i god tid!

Antalet platser är begränsat av brandsäkerhetsskäl (200 st. totalt), och platserna fördelas i turordning. Överbokningar kan ej göras.

Betalning sker mot faktura som skickas ut per e-post efter inkommen anmälan, vilket innebär bekräftelse på erhållen plats.

Anmälan är bindande. Kan du inte komma, försök hitta en ersättare, eller kontakta kassören snarast; det finns reserver som vill ha överblivna platser.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev Nr 3 2017

Medlemsbrev Nr 3

Hejsan ungdomsmottagare i vårt avlånga land.

Nu har vi haft vårt andra styrelsemöte i och på UM i Sundsvall. Tack för allt ni fixat och speciellt till Carolin och Katrin!

Den stora frågan denna gång vara att slipa på detaljer till FSUM-konferensen som går av stapeln den 23-25 maj 2018 i Sundsvall. Temat är dubbeltydigt och är: Drag i Skogen!
Ett mycket spännande program börjar växa fram – det är inte många saker som saknas. Hemsidan kommer publiceras senast den 15 nov.

Håll koll på vår hemsida för länk till den när den kommer. Det kommer att finnas möjlighet att anmäla sig snabbt och betala omgående. Det blir billigare om det görs före den 15 februari.
Ju tidigare du gör din anmälan ju säkrare är du på din plats!

Vi behöver göra om vår hemsida – är det någon själv kan eller har en bra kontakt som vill hjälpa oss med det? Vi uppskattar också om personen kan vara kvar som support till hemsidan eller support till blivande hemsidansvarig ett tag.

Arbetet med 1:a linjen uppdraget har startat, som vi skrev om i ett eget medlemsbrev. Är så glad för att det kommit igång och att vi har fått ihop en styrgrupp så snabbt. Tack alla som velat vara med och inte fick möjlighet denna gång. Det känns som att FSUMs arbete tas på allvar och att vi räknas med mer än någonsin. Har du frågor eller funderingar mejlar du Eva Holmberg på um1linjen@gmail.com

Det börjar projekt på On-line mottagningar på Ungdomsmottagningarna på flera håll i landet. Jättekul om det kan bli något ungdomarna också kan ha som en väg till oss. Det finns väldigt lite forskning runt on-line mottagningar och vad ungdomarna vill ha ut av det.

Eva Wendt – vårdutvecklare i Region Halland har tagit kontakt med Hälsoteknikcentrum/Högskolan i Halmstad kring en eventuell Målgruppsanalys och om detta skulle kunna vara ett ämne för en studentuppsats. Möjliga frågeställningar skulle kunna vara: Vilka ungdomar skulle vi nå med Online? Vilka skulle vi inte nå? Hur skulle ungdomar vilja ha en Onlinemottagning?
Kontakta Eva om du har förslag på frågeställningar eller något annat som du tycker är viktigt för en sådan undersökning.
Eva.A.Wendt@regionhalland.se

Nu har arbetet börjat rulla på om en nationell enkät för ungdomsmottagningen. Första mötet hade vi i tisdags med SKL. Det har bildats en arbetsgrupp nu som med representanter för nationell patient enkät som ska titta på frågeställningar runt vad vi vill veta av våra ungdomar när de besöker oss. Gruppmedlemar är följande från UMSAM/FSUM:

Marie-Louise Berséus, Region Skåne, Enhetschef, UM Helsingborg, Klippan, Ängelholm, Höganäs, Anna Bystedt, Region Örebro län, Verksamhetschef, UM Örebro län
Sussi Frostholm, Västra Götalandsregionen, Verksamhetsutvecklare UM Skaraborg och Södra Älvsborg, Eva Wendt, Region Halland, Vårdutvecklare UM Halland. Arbetet kommer att ledas av Marin Midboe på SKL.

Allt för denna gången!

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev 1 från styrgruppen

Medlemsbrev

Hej!

Nu har vi precis startat upp det mycket spännande, och mycket viktiga, arbetet med att skriva om hur Första Linjen kan se ut på UM – utan att grunduppdraget förändras.
I juni hade FSUM:s styrelse ett antal samtal med SKL om de medel som regeringen tillskjutit för psykisk ohälsa till ungdomsmottagningarna. SKL beskrev att regeringen tyckte att för litet gjordes och att det gick för sakta.

FSUM har tagit detta på största allvar och ansökt om pengar för att kunna möjliggöra att, på en mycket kort tid, undersöka och skriva ett dokument om hur vi på Ungdomsmottagningarna kan jobba med Första Linjen. Därför har FSUM anställt Hans Landeström, leg psykolog och leg psykoterapeut vid Täby Ungdomsmottagning och jag, Eva Holmberg, leg psykolog vid Ungdomshälsan Umeå, som projektledare. Vi är anställda på 50% i ett halvår. Dokumentet ska presenteras på FSUM:s årsmöte i Sundsvall 24 maj 2018.

Intresset för att vara med i Styrgruppen har varit enormt stort. Det är mycket glädjande och visar på hur viktigt detta arbete är, men tyvärr har det inneburit att inte alla kom med.

STYRGRUPPEN:
Namn Ort Befattning
1. Annelie Möller Backman Stockholm/Väsby Kurator
2. Zai Gordon White Stockholm/Huddinge Kurator
3. Anette Gesang Gottowt Stockholms
Stadsmission Kurator
4. Lilo Lindqvist Göteborg/Angered Barnmorska
5. Mats Lindén Falkenberg Kurator
6. Göran Källqvist Halmstad Läkare
7. Febe Zetterlund Uppsala/Sälen Barnmorska
8. Anna Bystedt Örebro Chef
9. Lena/Ulrika/Lena Borlänge: 3/3
(1 plats delas av 3) Kurator/Bm/Chef/
Psykolog
10. Barbro Kriström Umeå Psykiatrisjuksköterska
11. Ann-Charlotte Hansson Trollhättan Kurator
12. Camilla Hoffren Falköping Kurator
13. Helena Tjerneng Fyrbodal Enhetschef
14. Susie Rasmussen FSUM/Malmö Kurator/leg psykoterapeut
15. Timmy Leijen FSUM/Örebro Ordförande/sjuksköterska
/terapeut
16. Hans Landeström FSUM/Täby Projekt, psykolog
17. Eva Holmberg FSUM/Umeå Projektledare, psykolog
18. Ulrika Andersson Borlänge 1/3 Chef/barnmorska
19. Lena Öjehagen Borlänge 1/3 Psykolog

Vi planerar att ha tre workshops tillsammans med styrgruppen då Första Linjen och ungdomsmottagningens uppdrag ska stötas och blötas:

Stockholm 21 – 22 november
Umeå 15 – 16 januari 2018
Malmö 27 – 28 februari 2018

Februari 2018 planerar vi att dokumentet om Första Linjen på UM ska gå ut på en remissrunda till intresserade och till ungdomsmottagningarna så att alla som vill ges möjlighet att tycka till.

2017-10-06 Umeå
Med vänlig hälsning
Eva Holmberg

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Inbjudan att delta i intervju

Inbjudan att delta i intervju gällande
nationellt stöd om endometrios
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för vård vid endometrios.

Riktlinjearbetet är en del av regeringens satsning på förlossningsvård
och kvinnors hälsa. För att vägleda och stödja implementeringen av riktlinjerna
föreslår Socialstyrelsen att ta fram ett stöd för professionen och allmänheten.
Syftet med stödet är att uppmärksamma sjukdomen och stödja införandet av
rekommendationerna. Stödet ska ge ökad kunskap om sjukdomen och på sikt
minska antal feldiagnoser.

Som en del i förstudien genomför Socialstyrelsen fokusgrupper och intervjuer
för att samla in behov av stöd och synpunkter på hur det kan utformas. Vi behöver
intervjua personal från ungdomsmottagningar som möter unga kvinnor.
Vi
behöver prata med barnmorskor, sjuksköterskor och läkare.

Tid: Intervjun sker under v 41 eller v 42 och tar cirka 1 tim
Plats: Telefon/skype eller på plats i Stockholm, Socialstyrelsen.

Hör av dig till Karin Thorheim om du är intresserad av att delta så bestämmer vi
sedan en tid som passar.

Med vänlig hälsning

Karin Thorheim
Socialstyrelsen
karin.thorheim@socialstyrelsen.se
Tel: 075-247 31 63

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev Nr 1- hösten 2017

Medlemsbrev Nr 1- hösten 2017

Hej alla medlemmar nu startar en ny och spännande höst!
Vi har haft vårt första styrelsemöte med den nya styrelsen. Tack Södermalms UM som tog emot oss. Tack SKL där vi var första dagen och arbetade med vårt projekt som vi tänkte starta från och med den 1 oktober.

En ny spännande fas i FSUM historia är på väg att inledas.
Psykisk ohälsa ökar bland ungdomar. Specialistnivå har svårt att möta alla. Runt om i landet har det skapats en ny nivå Första linjen för att möta lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Regeringen har de sista åren satsat statliga extra pengar för utveckling av arbetet på UM vad gäller detta. SKL är de som följt upp arbetet hur det har gått första året – 2016. Varierande säger den uppföljningen – politiken är lite otålig sägs det.

Frågan har kommit om UM vill ha första linjen uppdraget. Ingen har egentligen ett mandat att svara på den frågan. FSUM kan uttala sig för eller emot – men vi är en ideell organisation och inga uppdragsgivare på kommun eller landstingsnivå behöver därför följa det vi säger.

Vi har nu blivit uppmanade att ta bollen att skriva om hur första linjens uppdraget kan se ut på UM – utan att grunduppdraget, som är främjande och med SRHR fokus, behöver förändras. Vi har sökt pengar från olika håll och räknar med att få ihop så mycket så att vi kan anställa 2 personer som kan göra detta stora och spännande jobb.
Är du en av dom? Läs projektbeskrivningen som finns i direkt anslutning till medlemsbrevet.

Tiden är knapp och det finns förväntningar på att vi ska kunna göra detta arbete klart till nästa årsmöte. Det innebär att vi inte kommer kunna processa det på samma sätt som tidigare arbeten med riktlinjerna och handboken.

Till detta arbete ska det knytas en styrgrupp – kanske är just du en av styrgruppens medlemmar? Läs i bilagan om vad styrgruppen förväntas göra. Den finns lite längre ner på hemsidan, i direkt anslutning till medlemsbrevet.
Vi kommer att försöka ha en remissomgång i februari på materialet.

Om du känner att någon av dessa uppgifter är något för dig, ANMÄL DIG! Om inte, föreslå någon du tror är bra för uppdraget.
Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar