Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Hjälp oss sprida enkät om ungas rätt till sin sexualitet och sin kropp

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av Regeringen att göra en tematisk analys av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter i Sverige. Myndigheten ska beskriva situationen för unga generellt men också särskilt belysa specifika ungdomsgrupper (se uppdragsbeskrivningen, punkt 1.4 i bifogat regleringsbrev).

Som en del i detta uppdrag har MUCF utformat en mindre enkät till unga mellan 13 och 25 år. Syftet med enkäten är att få information kring några specifika frågor kopplat till ungas sexuella och reproduktiva rättigheter, som ett komplement till en större undersökning på området som MUCF genomför under 2015.

Den kunskap vi får genom enkäten kommer att användas i den rapport vi ger till regeringen. Rapporten kommer att presentera förslag på åtgärder för att förbättra ungas tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter.
Enkäten ligger uppe på vår webbsida, tillsammans med en kort beskrivning av uppdraget. Enkäten kan besvaras till och med 16 augusti.
Här är länken:
http://www.mucf.se/din-ratt-till-din-sexualitet-och-din-kropp

Vi vore tacksamma om ni har möjlighet att sprida länken i era nätverk. Er hjälp är värdefull! Ju fler unga vi kan nå, desto bättre underlag kommer vi att ha för att föra fram ungas röster.

Har ni några frågor så är ni välkomna att kontakta oss som arbetar med uppdraget på MUCF.
Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,
Cecilia Löfberg, projektledare/utredare, cecilia.lofberg@mucf.se
Malte Sundberg, handläggare, malte.sundberg@mucf.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 1

Medlemsbrev nr 1

Just nu hemkommen från årets FSUM-konferens i Strömstad och känner mig glad och påfylld med ny kraft och energi. NI som har planerat årets konferens – personalen i Norra Bohuslän och Uddevalla – ett stort TACK till er för allt arbete ni gjort under de 18 månader som ni har varit mer eller mindre aktiva med planeringen. Hoppas ni känner hur bra vi tyckte det var och hur bra vi hade det tillsammans med er!

Vi hade årsmöte den 7 maj och gjorde några nyval till styrelsen. Vi hälsar Vanda Oskarsson, Uddevalla, och Daniel Foxhage, Karlstad, välkomna! Vi tackar åter igen Mia Öster barnmorska i Strömstad som avgick ur styrelsen. TACK för de nio år du varit med och bidraget med dina kunskaper, engagemang och värme.

Vi har nu äntligen kommit i mål med dessa tre skrifter:
policy
Det gamla Policyprogrammet har nu blivit två dokument. Det ena är ”Riktlinjer”, som vi kan ge till intresserade och till personer som vi vill få att förstå vad en ungdomsmottagning är. Det andra är en handbok – ett mer inåtriktat material till oss jobbar på UM – nya som gamla i gården. Alla kan behöva ”läsa på” ibland och påminna sig lite. Handboken ska vara ett levenade dokument och är alltså inte färdigt mer än för nu. Om några år avser vi att arbeta om materialet igen. Så lägg er i startblocken och var med då.

Nu säger vi TACK till alla i arbetsgruppen som har kämpat med att skriva dokumenten:
Agnes Lindberg, Karlskrona, Anna Skoglund, Linköping, Daniel Foxhage, Karlstad, Erika Kaspersson, Göteborg, Eva Wendt, Halmstad, Göran Källqvist, Halmstad, Marcus Folkö Müntzing, Örebro, Lena Berg, Stockholm, Marija Pettersson, Malmö och Niklas Andersson, Uppsala.

Tredje dokumentet är vårt stora statistikprojekt, som pågick 2012-13. 33 ungdomsmottagningar samlade in besöksorsaker under 12 månader. Under två perioder fick ungdomarna tycka till om UM och oss som personal. Detta har vi sammanställt på helhetsnivå – ett jättestort material som man kan borra djupt i och göra analyser och jämförelser på många sätt. Är du eller vet du någon som kan vara intresserad av det så säg till så får ni tillgång till materialet.

Vi har valt att kalla det: Ni är Grymma – Keep Up The Good Work. Vilket var två kommentarer ungdomar skrev under frisvaren.

Ett TACK till Eva Wendt och Susie Rasmussen som har varit med och skrivet tillsammans med mej!

Alla tre dokumenten finns på hemsidan som pdf, under fliken ”Policyprogram” – bara att ladda ner. Eller så beställ tryckta exemplar av mej – bara att mejla direkt till mej på timmy.leijen(at)regionorebrolan.se
Det finns mycket gott om dom!

Meningen är att vi nu ska sprida kunskap om vår verksamhet högt och lågt – ingen ska missa att UM är ett Grymt ställe att räkna med! Så beställ eller ladda ner!

Det var två motioner som var inkomna till årsmötet. Dessa bejakades till stor del och under hösten kommer styrelsen att utse en arbetsgrupp som har som uppdrag tillsammans med styrelsen för att göra UM mer känd på olika sätt och nivåer i vårt samhälle.

Vill du vara med? Skicka ett mejl till mej!

Nästa möte som styrelsen ska ha blir i Skellefteå . Överlämnande sker då av stafettpinnen till nästa års värdar för FSUM-konferensen. FSUM-komferensen kommer att vara i Skellefteå 24-27 maj på tematSe möjligheterna!

Vill ni att vi ska komma till er och ha vårt styrelsemöte hos er kommande verksamhetsår – hör av er!
Nu var det allt för nu!

Med vänliga hälsningar!

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015

Välkommen till årsmötet i Strömstad!
Här kan du ladda hem årsmöteshandlingar för 2015. Tryck ut dem och ta med till årsmötet.

Årsmöteshandlingar 2015

Föreningen För Sveriges Ungdomsmottagningar 140101-141231 – (BR RR)

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 2/2015

Medlemsbrev nr 2/2015

Glad påsk alla ungdomsmottagare, vill vi i styrelsen önska er!

Vi har haft vårt andra styrelsemöte och vi var och besökte ungdomsmottagningen i Västerort, Vällingby. Tack så jättemycket för att vi fick komma till er och se hur ni jobbar.
Jag vill slå ett slag för hemsidan: gå in och titta där. Vi försöker lägga ut alla nyheter som vi tycker är av värde för er att ta del av. Årsmöteshandlingar kommer att finnas där. Det är bra att skriva ut dem för att ta med till Strömstad.

Vi har lyckats få kontakt med sjukvårdsminister Gabriel Wikström – han är intresserad av att träffa oss. Vi tänker att vi då ska berätta om vårt arbete på UM, överlämna våra nya nationella riktlinjer, handbok och statistikprojektets resultat. Alla mottagningar kommer att få dessa i Strömstad. Ni som inte kan komma skickar vi dem till. Så vänta er ett stort brev i slutet av maj.
På årsmötet i Linköping föreslogs att vi skulle ha ett speciellt tema att jobba med under året. Vi har funderat och funderat men har idétorka. Vi ser gärna att ni kommer med förslag på temaår som vi kan utlysa och jobba med.

Snart är FSUM-konferensen i Strömstad, det ska bli kul att träffa er alla. Vi har jobbat stenhårt på att alla som vill ska få komma. Tyvärr har det inte varit helt lätt, men vi har nog lyckats till slut. UM i Uddevalla/norra Bohuslän har skapat ett jätteintressant program som vi kan se fram emot.
Nästa vecka är det dags att gå in på konferensens hemsida och rösta på de personer eller mottagningar som ni vill ska få de olika FSUM-priserna.

https://www.fknotify.com/umkonferensen2015

Detta var allt för nu!

Timmy, Er ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM

Tid: den 7 maj 2015 Kl 13.30-15.00
Plats: Quality SPA & resort Strömstad

Handlingar skickas enligt stadgarna ut i vederbörlig tid före årsmötet

Kallelse sker endast på detta sätt

VÄLKOMNA!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Brev till folkhälsoministern från FSUM

Brev från FSUMs ordförande till folkhälsominister Gabriel Wikström

Örebro 2015-02-26

Bäste Gabriel – Hej igen!

Jag skrev till dig för ett tag sedan men har inte hört något ifrån dig. Jag vet att det kom en regeringskris och en decemberöverenskommelse emellan. Men nu så kan vi förhoppningsvis få kontakt.

Jag skriver till dig för jag har världens bästa jobb! Jag möter ungdomar på en ungdomsmottagning (UM) i Örebro och i Sälen i mitt dagliga arbete.
I tillägg har jag fått förtroendet att leda Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) som ordförande. Det är ett arbete som sköts av eldsjälar och har gjorts så sedan starten för 27 år sedan.

Vi har som uppgift att stötta och arbeta för att verksamheterna på landets ungdomsmottagningar ska få så bra förutsättningar som möjligt. Som du säkert vet varierar det stort hur möjligheterna är för unga att ha tillgång till jämlik och lättillgänglig vård på lika villkor, det vill säga en bra ungdomsmottagning.
Utifrån detta har vi nu arbetat med tre stora områden:
Vi har skrivit nya nationella riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar samt en handbok som ska vara ett verktyg för UM-personalen i mötet med ungdomarna.
Vi har också drivit ett statistikprojekt: Under 12 månader registrerades manuellt på 35 mottagningar i landet besöksorsaker, det vill säga vad kommer ungdomar för och vad vill de ha hjälp med.

Till det har vi bett 10 000 ungdomar att svara på enkäter om verksamheten på respektive mottagning. Vi håller nu på att bearbeta och sammanställa allt material. Anledningen till att vi gör detta gigantiska arbete är att det saknas en nationell statistik på vad vi gör i vårt arbete. Det finns ingen samlad bild av arbetet på UM.

Vi håller en stor ungdomsmottagningskonferens i Strömstad den 6-8 maj. Då samlas över 500 ungdomsmottagare från hela landet i tre dagar för att mötas och få ny kunskap. Vi vill gärna bjuda in dig att komma och invigningstala den 6 maj eller till vårt årsmöte den 7 maj. Då vill vi också gärna överlämna de nämnda skrifterna till dig.

Om du är förhindrad att komma till konferensen i maj bjuder vi gärna in dig till ett möte på någon av Sveriges fantastiska ungdomsmottagningar i maj eller juni. Då kan vi träffas och prata ungdomsmottagning.
Hoppas att höra från dig!

Med vänliga hälsningar
Timmy Leijen
Ordförande FSUM

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar