Medlemsbrev nr 4/2014

Här kommer ett medlemsbrev till er – detta är nr 4 – det var visst 2 stycken nr 2 tidigare. 

Vi har i styrelsen jobbat med många olika frågor denna höst. Arbetet med subventionen av preventivmedel fortsätter – samtal förs på olika sätt.
Vi har svarat på olika enkäter och frågeformulär som ställts till oss från Folkhälsomyndigheten och olika landsting som håller på med kartläggning av UM:s arbete.

Det stora arbetet har arbetsgruppen för FSUM:s nationella riktlinjer för ungdomsmottagningar gjort. Snart är vi i mål med det arbetet. Ni kommer i februari få dokumentet, som vi kallar ”En guide för dej som jobbar på UM”, på remiss. Det är din chans att påverka innehållet i dokumentet.
Allt ska vara klart och i tryck till vårt årsmöte i Strömstad den 7 maj.

Snart kommer vi kunna presentera hemsidan för konferensen i Strömstad den 6-8 maj. Håll utkik efter den när den kommer. Möjligheten att anmäla sig tidigt för att få ett billigare pris finns även i år. Vill man betala innan årsskiftet kommer det också att gå bra. Vi i styrelsen ser verkligen fram emot 2015 års konferens. UM i Uddevalla gör allt för att den ska bli kanonbra på alla sätt!

Som ni redan fått mejl om så har vi en utmaning på gång: Att vara med att samla in pengar till Musikhjälpen som i år går till kampen mot hiv. GÅ MED NI OCKSÅ i den kampen – skapa något event, litet som stort, som kan samla in pengar. Många bäckar små…

Gå med i facebookgruppen” FSUM diskussion” – därifrån kommer du bli inbjuden till musikhjälpseventet. Där kommer all info finnas om hur det kommer att gå till.
I samband med vårt styrelsemöte förra veckan i Stockholm hade vi ett möte med UMO där vi informerade oss om läget på/med UMO. Vad händer i framtiden? Hur ser förutsättningarna ut just nu för att kunna göra ett gott arbete med UMO? De har ny huvudman sedan nyår, Stockholms länds landsting driver UMO som en del av 1177 på uppdrag av SKL.

Allt för nu. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen om det är något du vill framföra eller undrar över. Kontaktuppgifter till oss hittar du på www.fsum.org

Timmy Leijen, ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Musikhjälpen

Hej alla ungdomsmottagare!

På initiativ av Susanne Berglund i Stockholm har FSUM bestämt sig för att vara med och utmana alla ungdomsmottagningar i landet att vara med och samla in pengar till musikhjälpen i år.

”Musikhjälpens insamling 2014 kommer att gå till arbetet för att stoppa spridningen av hiv. Insamlingen kommer att ske 8-14:e december och de ungdomsmottagningar som vill vara med samlar in pengar på valfritt sätt. Kanske lyckas vi samla ihop några hundra, kanske flera tusen?!?!

Eftersom vi har olika förutsättningar vad gäller tid, personal, område osv vill vi inte att detta ska bli en tävling mellan mottagningar. Vi samarbetar, peppar varandra med glada tillrop och tipsar varandra om bra och roliga sätt att samla in pengar. Var och en deltar efter egen lust och förmåga. Vår enda förhållningsorder är att vi samlar in pengar från vuxna som har pengar att avvara, inte från våra besökare.

Insamlade pengar kommer i slutet av veckan att föras över till ett FSUM-konto, och sedan skänker vi pengarna i en gemensam summa till musikhjälpen. Mer info kring hur detta ska gå till kommer. Vår förhoppning är såklart att vi ska få komma till glasburen på stora torget i Uppsala och skänka pengarna i direktsändning!!! Och samtidigt få tillfälle att berätta om hur ungdomsmottagningarna arbetar med upplysning och andra förebyggande insatser för att stoppa spridningen av hiv.

Det ni nu behöver göra är att gå in på facebook och gå med i gruppen FSUM diskussion. Där blir du/ni inbjudna till eventet Sveriges ungdomsmottagningar för musikhjälpen. Där kommer vi diskutera och peppa varandra. Där får ni mer information under tiden fram till eventet i december.

Kom igen nu!

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Folkhälsoinstitutet

Webbenkät för transpersoner

Regeringen har gett folkhälsoinstitutet i uppdrag att undersöka transpersoners hälsa. Detta görs i samarbete med KI och RFSL i form av en webenkät.
Affisch finns att ladda ner med information och länk till enkät:
halsaforalla_info_NY
Inkluderingen pågår till och med oktober. 650 personer har hittills fyllt i enkät.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Folkhälsomyndighetens kampanj Klamydiamåndagen

Vi vill uppmärksamma dig och din organisation på att det snart är dags för Folkhälsomyndighetens kampanj Klamydiamåndagen.

Syftet med Klamydiamåndagen är att, under kampanjperioden 29 september- 30 november; uppmärksamma klamydia, uppmuntra till provtagning, ge information om sjukdomen och hur den förebyggs, samt ge kunskap vart man kan vända sig för provtagning. 2014 års kampanj vänder sig till unga män 20-24 år oavsett sexuell praktik eller sexuell identitet. Kampanjen bygger på att unga killar vill ta hand om sin hälsa, vill framstå som fräscha, omtänksamma och ansvarsfulla och ha koll. Läs mer om bakgrunden och kampanjbeskrivning i bifogad bilaga.

Årets kampanj kommer att bygga på två delar:
• Traditionell annonsering via affischer annonser och banners. Annonseringen ska driva trafik till klamydiamånden.se där man kan läsa mer, beställa ett test eller hitta sin mottagning.
• Ett digitalt koncept där artister remixar låtar (KLMD REMIX) som läggs på kampanjens webbplats klamydiamåndagen.se. Låtarna tar upp frågan om att gå och testa sig och säkrare sex. Artisterna ska representera olika musikstilar och är under kampanjtiden budskapsbärare och kommer också att skriva i sina egna sociala media om testning, säkrare sex och göra reklam för klamydiamåndagen.se.
I detta mail bifogar vi PDF-versionen av affischen som du kan skriva ut eller sprida i din organisation. Observera att organisationer/samarbetspartner i Jämtland och Norrbotten ska ha en egen version av affisch eftersom de länen inte har tillgång till beställning av hemtester.. Information från Folkhälsomyndigheten har dock redan gått ut till alla hiv/STI samordnare i landsting och storstadskommuner. Information har också gått till Folkhälsomyndighetens samverkande organisationer i nätverket Organisationsforum. Tanken är att sprida affischen på platser där unga män i åldern 20-24 år befinner sig. Underlag till puff (kort text och bild) kommer att levereras till 1177Vårdguiden och UMO. I mån av plats kommer de att läggas ut på startsidan nationellt/regionalt i nära anslutning till 25 september. Vad gäller övrig nationell annonsering kan ni läsa mer i bifogad bilaga. Hör av er om ni har frågor.

Årets kampanj projektleds av Lafa vid Stockholms läns landsting. Har ni frågor om det operativa arbetet kan ni vända er till Elin Jacobsson, projektledare, elin.jacobsson(a)sll.se . För mer övergripande frågor om arbetet med sexuell hälsa och STI-prevention inom målgruppen ungdomar och unga vuxna går det bra att kontakta mig på kontaktuppgifter nedan.

Bästa hälsningar,

Anna-ChuChu Schindele,

_____________________________________________

Anna-ChuChu Schindele

Utredare – ungdomar, unga vuxna
Hälsa och sexualitet
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Tel: +46102052761
Tel mobil +46707741530
anna-chuchu.schindele(a)folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.
Myndighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot.
För ytterligare information: www.folkhalsomyndigheten.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Alla röker allt mindre – utom unga kvinnor

Temadag tobak
Alla röker allt mindre – utom unga kvinnor
Hur möter vi det?

Svenska barnmorskeförbundets projekt Goda levnadsvanor anordnar en temadag om tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot tobak, KSAN, SFOG, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
Dagen anordnas i Stockholm på Folkets Hus vid Norra bantorget. Fredagen den 24 oktober kl 10.00 till 16.00. Kaffe samt registrering från kl 09.00
Temadagen kommer att ha fokus på kvinnan i alla åldrar.

Dagen vänder sig till barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, socionomer och övriga intresserade som arbetar eller kommer i kontakt med tobaksfrågor.
Kostnad 400 kr/person
Anmälan till marianne.johansson(a)barnmorskeforbundet.se.

Ange följande i anmälan;
- Namn, telefonnummer samt e-postadress
- Arbetsplats och yrke
- Ange ev specialkost
- Faktureringsadress

Anmälan senast den 17/10. Anmälan är bindande.
OBS! Begränsat antal platser!
Preliminärt program
Det kan bli någon ändring i programmet, inkl exakta.

FM
- Inledning Marianne Johansson, Susanne Åhlund projektledare ”Goda levnadsvanor”, Barnmorskeförbundet och Ulla Lennartsson, barnmorska och medlem i sjuksköterskor mot tobak,
- Anna Gunnerbeck, läkare och forskare. Snusets påverkan av fostret under graviditeten.
- Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå. ”Vad gör Luleå kommun för att minska ungdomarnas tobaksbruk”?
- Non Smoking generation, Madeleine Wessung. Ny kommunikationsplattform mot barn och ungdomar
- Elisabeth Johansson, skolsköterska i Hässleholms kommun, ordf. i SMART ”Hur kan en skolsköterska arbeta med tobaksprevention”

EM
- Rut Arvidsson fd fotomodell, KSAN; Vad händer när man som modell inte vill ställa upp på tobaksindustrins krav?
- Magnus Stenbeck statistiker, forskare på KI och Maria Kölegård, Folkhälsmyndigheten. Vad säger statistiken gällande rökning och dess verkningar för barn, unga och kvinnor?
- Folkhälsomyndigheten – Rökfria miljöer hur når vi det på ett bra sätt?
- SFOG
- Ann Post, med. Dr, driftsansvarig på slutarökalinjen, vice ordf. SMT Tobacco End game 2025
- Niclas Wikström, reklam? ”Hur tänker tobaksindustrin/ Hur ska vi agera för att motverka?”

Paus för eftermiddagskaffe kommer att läggas in i programmet
Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Pressmeddelande från RFSL Ungdom 1 september 2014

Fortfarande inte tillräcklig hbtq-kompetens på
Ungdomsmottagningar

Pressmeddelande från RFSL Ungdom 1 september 2014

En betydande andel hbtq-ungdomar bemöts heteronormativt och med okunskap när de besöker ungdomsmottagningar. Särskilt låg är kunskapen när det kommer till transfrågor. Det visar den rapport om unga hbtq-personers upplevelse av besök på ungdomsmottagningar som RFSL Ungdom släpper den 1 september. Rapporten, ”Bra bemött? Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen” ger insyn i hur situationen för hbtq-ungdomar ser ut på ungdomsmottagningar idag.-

Rapporten visar att majoriteten av de hbtq-ungdomar som varit med i studien upplever
att de har blivit bra bemötta. Det är vi glada för, eftersom ungdomsmottagningar är en
viktig resurs för många unga hbtq-personer. Men vi ser också utmaningar där unga hbtqpersoner
inte får ett bra bemötande på grund av heteronormativitet och låg hbtqkompetens
på ungdomsmottagningar som de besöker, säger Gisela Janis, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Av de hbtq-ungdomar som deltagit i studien uppger 49 % att de inte förutsattes vara
heterosexuella cispersoner vid sitt besök på ungdomsmottagningen. Att det inte ens är hälften
som uppger att de inte förväntades följa heteronormen är ett tydligt exempel på hur
heteronormen fortfarande begränsar unga hbtq-personers vardag. När det kommer till själva
ungdomsmottagningarnas lokaler så hade 64 % tydliga markeringar som visade att hbtq-personer
var välkomna, så som exempelvis en regnbågsflagga. Sammantaget indikerar dessa siffror att fler
ungdomsmottagningar vill vara välkomnande för hbtq-ungdomar än vad som i praktiken är fallet.
Studien visar vidare att de hbtq-ungdomar som i störst utsträckning kan tänka sig att gå tillbaka
till ungdomsmottagningen de besökt är de som inte förutsätts vara heterosexuella cispersoner vid
ett första besök. En annan faktor som hänger ihop med att vilja komma tillbaka är att det vid
besöket framkommer att man är hbtq-person.

- Resultaten visar hur viktigt det är ha kompetens som gör att unga hbtq-personer kan få
ett lika bra bemötande som de ungdomar som följer heteronormen och att därmed inte
göra heteronormativa antaganden, fortsätter Gisela Janis. Att med självklarhet få vara den
man är och bli lika kompetent bemött oavsett sexualitet, könsidentitet och könsuttryck är
en oerhört viktig faktor för en bra hälsa. Vi tror och hoppas att alla
ungdomsmottagningar ser det som lika viktigt som RFSL Ungdom gör. För att det ska
kunna bli verklighet behöver ungdomsmottagningar tillräckligt med resurser och
möjlighet till kompetensutveckling inom området, avslutar Gisela Janis.

Länk till studien: http://www.rfslungdom.se/material/bra-bemott
För med information:
Gisela Janis, Förbundsordförande RFSL Ungdom
gisela(at)rfslungdom.se, 0707 664 664
www.rfslungdom.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar