Skrivelse till Gabriel Wikström, socialdepartementet och SKL

I fredags överlämnades FSUMs och UMSAMs skrivelse till Socialdepartementet och SKL.
Skrivelsen handlar om nationell satsning på Sveriges ungdomsmottagningar ur två perspektiv:
Regeringens satsning på riktade insatser till Sveriges ungdomsmottagningar samt
Ungdomsmottagningsverksamhetens framtida behov

Läs skrivelsen i sin helhet här:
skrivelse-angaende-regeringens-satsning-pa-um-2016-11-02

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 3

Medlems brev nr 3
Vad tiden går fort – Nu dags att tänka på konferens i Tylösand 10-12 maj 2017. FSUM och UM i Region Halland hälsar er varmt välkomna till intressanta och fullspäckade dagar – som vanligt. All information finns på hemsidan. Kolla in den! http://fsumkonferensen.se/

Redan nu är många anmälda och vill ni ha faktura på avgiften före nyår är sista datum för det 29 nov. Styrelsen var i Halmstad och träffade ansvariga för konferensen på sitt sista styrelsemöte – det kommer bli grymt bra och vi tackar för gästfriheten att få komma till er.

Vi har nu tagit fram direktiv till arbetet med revidering och komplettering av handboken. Vem vill vara med? Anmäl er till mej så sätter vi igång. Kolla in i bilagan vad som gäller.

Vi har på nytt skrivet till Gabriel Wikström – denna gång gäller det miljonerna. Ni kan på vår hemsida se skrivelsen i sin helhet. Det är utifrån dagar vi hade med SKL representanter där det sades att 2016 års användning eventuellt skulle vara vägledande för hur pengarna de kommande åren skull fördelas. Vi tycker att det inte är bra då det på en del håll inte ens kommit igång med det arbetet. Läs och se vad ni tycker.

Vi pratar också om att snart firar FSUM 30 år som förening – det kommer märkas på konferensen i Sundasvall 2018. Men vi ska också skriva till de sista 5 åren av vår historia i en nyutgåva av boken om FSUM.

Vi håller på och undersöker möjligheten att göra något inspel och synas i Almedalen till sommaren.

Valberedningen har fått en avsägelse av en av ledamöterna. I stadgarna står det att om det ska göras ett fyllnadsval ska nytt årsmöte kallas till. Vi gör den bedömningen att det inte är rimligt utan ber dom 2 som är kvar att fullfölja arbetet. Hoppas alla är ok med det!

Nationellt centrum för kvinnofrid har haft en del kontakt med FSUM, både under regeringsuppdraget med ett Nationellt program för hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter ett sexuellt övergrepp. När regeringsuppdraget slutredovisades skickades serienoveller till samtliga ungdomsmottagningar liksom handböcker till samtliga kvinno- och akutkliniker. NCK har också en kunskapsbank med rapporter om hedersrelaterat våld, kvinnlig omskärelse, oro kring oskuld och heder vilket kan vara av intresse. Bifogar länkar till detta samt till en nylanserade webbutbildning.

http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/nck-s-publikationer/
http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/
http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/

Allt för denna gång – Vill du att styrelsen ska komma till din UM – säg till så kommer vi!

Timmy Ordförande
timmy.leijen@regionorebrolan.se

BILAGA:

Uppdragsbeskrivning för arbetsgrupp för revision av Handboken

Bakgrund
Våren 2015 lanserade FSUM Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar. Handboken är tänkt att beskriva kärnan i ungdomsmottagningarnas verksamhet och varför ungdomsmottagningarnas sätt att arbeta är verkningsfullt och effektivt. Handboken beskriver också vilka internationella dokument och vilka svenska lagar som ungdomsmottagningsarbetet både styrs av, och relaterar till.
Emellertid har FSUM:s styrelse kommit fram till att en revision av handboken behövs för att den ska vara tillgänglig och användas ute på landets ungdomsmottagningar. Därför ska en arbetsgrupp tillsättas som arbetar med en sådan revision. Detta dokument syftar till att fungera som en uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget för arbetsgruppen består i att omarbeta Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar. Ett mål är att skapa en boktext som upplevs som mer sammanhållen till form och stil än vad som är fallet med den nuvarande boktexten. Ett annat mål är att de olika kapitlen till innehållet ska redigeras så att konkretionsnivån inte är är för spretig – exempelvis bör alltför detaljerade beskrivningar av sådant som kan regleras av lokala rutiner undvikas.

Organisation
Arbetet initieras och avslutas av FSUM:s styrelse. En styrgrupp leder arbetet och en arbetsgrupp arbetar operativt med revidering av boktexten.
Styrgruppen består av två ledmöter från styrelsen. Styrgruppen har möten med arbetsgruppen för att kommunicera övergripande om hur arbetet fortskrider och hur styrelsen eventuellt kan vara till stöd för arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består av x personer som utses av styrelsen. Arbetsgruppen ansvarar för det operativa arbetet – att textmässigt omarbeta Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar. Stöd i arbetet är den uppdragsbeskrivning som styrelsen ger arbetsgruppen, samt kommunikation med styrgruppen under arbetets gång.

Processen
Processen kommer att innebära styrgruppsmöten där styrgruppen och arbetsgruppen ibland möts. Arbetsgruppen kommer också att ha egna möten där de arbetar med texten gemensamt. Enskilt arbete kommer att krävas i viss mån av de personer som ingår i arbetsgruppen.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nyhetsbrev Hedersförtryck

7267e967-7d5b-480b-b4b8-d8f7fa09f146

Här kommer information om vad som är aktuellt inom Länsstyrelsen Östergötlands nationella regeringsuppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Mer information om Länsstyrelsens arbete hittar du på www.hedersförtryck.se.
Den Nationella Stödtelefonen för råd och vägledning.
010-223 57 60

Länsstyrelsen Östergötland har en nationell stödtelefon för råd och konsultation. Stödtelefonen når du på 010-223 57 60. Dit kan du som yrkesverksam eller som arbetar ideellt vända dig ifall du har kännedom att något barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning. Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.

Från den 13 mars 2014 till den 31 augusti 2016 har det kommit samtal till stödtelefonen som rör 737 ärenden. Det handlar om 1020 direkt berörda personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, de flesta barn och unga. De flesta ärendena rör enskilda personer medan andra ärenden exempelvis rör även syskon eller kvinnor med barn.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Maskulinitet och jämställdhet

Maskulinitet och jämställdhet.

Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete?
Hur ser det arbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Vilka maskuliniteter pratar vi
om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går det i så fall till? Det är
några av de frågor som SKL lyfter under en serie regionala konferenser under hösten.

Datum och mer information finns här:
Inbjudan SKLs regionala konferenser Maskulinitet och jämställdhet

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 2-2016

Medlemsbrev nr 2 2016

Styrelsen har haft sitt första möte efter Årsmötet. Mycket händer – många möten som olika aktörer bjuder in till. Kolla in hemsidan så finner du dem där – anmäl dej – kom o påverka!
Tack Rooseum Ungdomsmottagning i Malmö för att vi fick vara hos er! Om någon annan vill att vi kommer o besöker er och har vårt styrelsemöte hos er – hör av er till mej – vi kommer gärna.

Vi har i verksamhetsplanen sagt att vi ska påbörja revision av handboken. Nu behöver vi en grupp som vill jobba med den intressanta uppgiften. Kanske inte så stort arbete som att ta fram den. Utan en justering och lite komplement ska till. Styrelsen kommer skriva riktlinjer för vad som vi redan nu vet behövs tittas över.

VEM VILL VARA MED?

Karin kommer att jobba med att bistå ett skrivande av en skrift om juridik på UM. Hon behöver hjälp med frågeställningar som ni tycker av erfarenhet eller av annan anledning skulle vara bra att få belyst och vägledning i. Mejla henne: karin.bondestam@outlook.com

I förra medlemsbrevet skrev jag om att det finns möjlighet att komma med i kommunikationsgruppen – Vill du så finns det plats för dej fortfarande. Hör av dej till catharina.lundgren.idh@sollentuna.se

Vi jobbar för fullt med att försöka få till möjligheter till en specialdesignad utbildning för ungdomsmottagare. Inte helt lätt. Men misströsta inte vi fortsätter och undersöker.
Under hösten o vinter jobbar UM i Region Halland med att finslipa planerna inför FSUMkonferensen 9-12 maj på Tylösand – boka redan nu det datumet i er planering. En konferens ni inte vill missa – jag lovar!

Glöm inte att ni kan beställa handböcker , riktlinjer o Ni är grymma – som är i nytryck – mejla mej om ni vill ha exemplar av dom!

Timmy er ordförande

handböcker

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev NR 1 2016

Medlemsbrev NR 1 2016

Hej alla Ungdomsmottagare!

Nu är det sommar för mej och semester om några timmar! Hoppas ni får det bra i sommar och att den efterlängtade vilan och annat kommer till er!

Vi har haft FSUM konferens och årsmöte i Skellefteå! Hoppas ni som var där är nöjda – ni som inte hade möjligheten att vara där är välkomna till FSUM-konferensen i Tylösand nästa år.

Jag vill tacka för förtroendet att få vara ordförande ett år till och hälsar Josefin, barnmorska från Skellefteå, och Jessica, barnmorska från Stockholm Skolors UM, välkomna i arbetet.

För er som inte var med på årsmötet kan jag tipsa om att gå in på hemsidan och läsa vad vi beslutade och hur nästa verksamhetsplanering ser ut. Tyck till om du ser något du funderar över!

FSUM konferensen 2018 blir i Sundsvall – Det ser vi fram emot – men först Tylösand 2017 där planerings arbetet är i full gång.

Årets pristagarna på konferensen blev:
Årets mottagning: Solna Um
Årets Galnaste: Regeringen och Gabriel Wikström
Årets nytänkt. Helsingborgs UM
Årets FSUM pris : Catharina Lundgren –Idh

GRATTIS TILL ER SÄGER VI!

Vi kommer nu komma igång med att skriva debatt artiklar och försöka synas mer medialt. Till det har vi tillsatt en kommunikationsgrupp – vi saknar lite deltagare. Vill du vara med – speciellt om du bor utanför stor Stockholmsområdet är du extra välkommen!
Nu har vi gjort nytryck av våra böcker – lite förändring i Grymma boken! Så välkommen att beställa !

handböcker

GLAD SOMMAR!
Säger Timmy er Ordförande!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar