Enkät: undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg

Hej!

Transgender Europe, som är en europeisk paraplyorganisation för organisationer som arbetar för transpersoners rättigheter (däribland RFSL), genomför just nu en undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg. Undersökningen vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialt arbete i Sverige, Georgien, Polen, Serbien och Spanien. Målet med undersökningen är att genom bland annat utbildning öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården ser ut för transpersoner.

Det vore mycket värdefullt om ni ville hjälpa oss att sprida enkäten – vi vill få in så många svar som möjligt, från personer med olika erfarenheter och från många områden. Här finns mer information och länk till enkäten: http://www.rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/europeisk-enkaet-foer-yrkesverksamma-inom-vaard-och-social-omsorg-om-trans/

Jag är kontaktperson för den svenska delen av undersökningen och det går självklart bra att vända sig till mig med frågor eller synpunkter.

Bästa hälsningar,
Vierge Hård

Sakkunnig transfrågor RFSL & RFSL Ungdom
Telefon: +46 (0) 76 162 56 77
E-post: vierge.hard@rfsl.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

LOST. Fin kortfilm om dåligt mående

”LOST” är en kortfilm om depression, självskada och drogmissbruk.
https://youtu.be/q_lDJRnZCQU

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

venereologsektionens utbildningsdag 2017

Sektionen för venereologi
inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)

Inbjudan
till venereologsektionens utbildningsdag 2017

Tema: HPV – Ett utrotningshotat virus ??

Tid: Fredagen den 27/1 2017, kl. 09:00-16:00. Registrering från kl. 08:30

Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Avgift: Medlemmar; 800 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch
Ej medlem; 1200 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch

Anmälan: Till sektionens kassör, e-post:
karin.andersson4@ltkalmar.se

anmalningsblankett-utb-dag-2017
program-venereologsektionens-utbildningsdag-2017

OBS! Inbjudan går ut först till sektionens medlemmar, som tillsammans med personalen på sina mottagningar och intresserade hudkollegor har förtur med garanterad plats vid anmälan senast 14/11. Platserna som finns kvar 15/11 2016 lämnas över till andra intressenter.

Det är alltså mycket viktigt att våra medlemmar informerar sin personal och hudkollegor, och anmäler i god tid!

Antalet platser är begränsat av brandsäkerhetsskäl (200 st. totalt), och platserna fördelas i turordning. Överbokningar kan ej göras.

Betalning sker mot faktura som skickas ut per e-post efter inkommen anmälan, vilket innebär bekräftelse på erhållen plats.

Anmälan är bindande. Kan du inte komma, försök hitta en ersättare, eller kontakta kassören snarast; det finns reserver som vill ha överblivna platser.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlems brev Nr 4

Medlemsbrev Nr 4

Vi tackar UM på Norrtullsgatan och Skum för att vi fick vara hos er och ha vårat sammaträde. Kul att möta olika mottagningar på detta sätt. Om ni vill att vi ska komma till er i framtiden: SÄG TILL!

Att få ihop en grupp som ska revidera handboken går så där – inga intresseanmälningar. Är du sugen kan du höra av dig. Nu tänker vi kanske en mindre grupp som delar upp det hela och en redaktör som håller i trådarna. Vi ska bestämma oss vecka 7 för hur vi gör. Då har styrelsen sitt nästa möte.

FSUM börjar närma sig att bli 30 år som förening. Ska bli kul att fira det rejält – Sundsvall som har vår konferens det året – 2018 – planerar för fullt för det. Har du idéer om föreläsare eller något annat som borda hända då – Hör av dig till Carolin i styrelsen! carolin.eriksson@lvn.se

Konferens 2017 på Tylösand börjar bli fullbokat – vi har aldrig varit med om något liknande. Just nu är det ca 550 anmälda – det finns plats för högst 700 personer att komma. Så har du inte redan anmält dej är det kanske dags!

Programet börjar bli klart och du kan se uppdateringar på hemsidan. http://fsumkonferensen.se/
Ska bli så Grymt att vara med om Historiens största konferens vad det verkar! Ungdomsmottagningsverksamheten spränger många gränser på olika sätt!

SKL har gjort en kartläggning om psykisk hälsa och hur det ser ut med verksamheten på UM. Håll ögonen öppna den kommer snart. Styrelsen har inte avgett något gemensamt svar på den. Utan enskilt har var och en fått chansen att ge sina synpunkter – liksom nätverket UMSAM.

Vi har planer på att försöka vara med i Almedalen 2017. Syftet med det är att synas och ha lobby verksamhet – promota UM. Många säger att UM är en bra plats för ungdomar- det är inte bara ungdomarna som säger det. Då behövs riktlinjer för vad vi på UM ska göra – en definition på vad en UM är. Vi behöver också resursförstärkning om uppdraget ska vidgas. Det behöver vi tala om på så många platser som möjligt där det finns beslutsfattare som behöver få kunskap om oss!

Vi har fått ett avhopp på revisorsuppdraget för föreningen – vet du någon eller vill du själv ta den platsen? Ett grymt viktigt uppdrag att se att verksamheten gör vad den ska. Att utgifterna stämmer med det som är beslutat och rimligt. Siffrorna håller en revisonsbyrå koll på så det behöver du inte göra – utan kolla att det är rimligt det man gjort för siffrorna.
Hör av er till valberedningen om detta! Erika.Kaspersson@centrum.goteborg.se marcus.folko-muntzing@regionorebrolan.se

Nu önskar jag er alla en fortsatt glad advent, God jul och Gott nytt år!
Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Skrivelse till Gabriel Wikström, socialdepartementet och SKL

I fredags överlämnades FSUMs och UMSAMs skrivelse till Socialdepartementet och SKL.
Skrivelsen handlar om nationell satsning på Sveriges ungdomsmottagningar ur två perspektiv:
Regeringens satsning på riktade insatser till Sveriges ungdomsmottagningar samt
Ungdomsmottagningsverksamhetens framtida behov

Läs skrivelsen i sin helhet här:
skrivelse-angaende-regeringens-satsning-pa-um-2016-11-02

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 3

Medlems brev nr 3
Vad tiden går fort – Nu dags att tänka på konferens i Tylösand 10-12 maj 2017. FSUM och UM i Region Halland hälsar er varmt välkomna till intressanta och fullspäckade dagar – som vanligt. All information finns på hemsidan. Kolla in den! http://fsumkonferensen.se/

Redan nu är många anmälda och vill ni ha faktura på avgiften före nyår är sista datum för det 29 nov. Styrelsen var i Halmstad och träffade ansvariga för konferensen på sitt sista styrelsemöte – det kommer bli grymt bra och vi tackar för gästfriheten att få komma till er.

Vi har nu tagit fram direktiv till arbetet med revidering och komplettering av handboken. Vem vill vara med? Anmäl er till mej så sätter vi igång. Kolla in i bilagan vad som gäller.

Vi har på nytt skrivet till Gabriel Wikström – denna gång gäller det miljonerna. Ni kan på vår hemsida se skrivelsen i sin helhet. Det är utifrån dagar vi hade med SKL representanter där det sades att 2016 års användning eventuellt skulle vara vägledande för hur pengarna de kommande åren skull fördelas. Vi tycker att det inte är bra då det på en del håll inte ens kommit igång med det arbetet. Läs och se vad ni tycker.

Vi pratar också om att snart firar FSUM 30 år som förening – det kommer märkas på konferensen i Sundasvall 2018. Men vi ska också skriva till de sista 5 åren av vår historia i en nyutgåva av boken om FSUM.

Vi håller på och undersöker möjligheten att göra något inspel och synas i Almedalen till sommaren.

Valberedningen har fått en avsägelse av en av ledamöterna. I stadgarna står det att om det ska göras ett fyllnadsval ska nytt årsmöte kallas till. Vi gör den bedömningen att det inte är rimligt utan ber dom 2 som är kvar att fullfölja arbetet. Hoppas alla är ok med det!

Nationellt centrum för kvinnofrid har haft en del kontakt med FSUM, både under regeringsuppdraget med ett Nationellt program för hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter ett sexuellt övergrepp. När regeringsuppdraget slutredovisades skickades serienoveller till samtliga ungdomsmottagningar liksom handböcker till samtliga kvinno- och akutkliniker. NCK har också en kunskapsbank med rapporter om hedersrelaterat våld, kvinnlig omskärelse, oro kring oskuld och heder vilket kan vara av intresse. Bifogar länkar till detta samt till en nylanserade webbutbildning.

http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/nck-s-publikationer/
http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/
http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/

Allt för denna gång – Vill du att styrelsen ska komma till din UM – säg till så kommer vi!

Timmy Ordförande
timmy.leijen@regionorebrolan.se

BILAGA:

Uppdragsbeskrivning för arbetsgrupp för revision av Handboken

Bakgrund
Våren 2015 lanserade FSUM Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar. Handboken är tänkt att beskriva kärnan i ungdomsmottagningarnas verksamhet och varför ungdomsmottagningarnas sätt att arbeta är verkningsfullt och effektivt. Handboken beskriver också vilka internationella dokument och vilka svenska lagar som ungdomsmottagningsarbetet både styrs av, och relaterar till.
Emellertid har FSUM:s styrelse kommit fram till att en revision av handboken behövs för att den ska vara tillgänglig och användas ute på landets ungdomsmottagningar. Därför ska en arbetsgrupp tillsättas som arbetar med en sådan revision. Detta dokument syftar till att fungera som en uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget för arbetsgruppen består i att omarbeta Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar. Ett mål är att skapa en boktext som upplevs som mer sammanhållen till form och stil än vad som är fallet med den nuvarande boktexten. Ett annat mål är att de olika kapitlen till innehållet ska redigeras så att konkretionsnivån inte är är för spretig – exempelvis bör alltför detaljerade beskrivningar av sådant som kan regleras av lokala rutiner undvikas.

Organisation
Arbetet initieras och avslutas av FSUM:s styrelse. En styrgrupp leder arbetet och en arbetsgrupp arbetar operativt med revidering av boktexten.
Styrgruppen består av två ledmöter från styrelsen. Styrgruppen har möten med arbetsgruppen för att kommunicera övergripande om hur arbetet fortskrider och hur styrelsen eventuellt kan vara till stöd för arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består av x personer som utses av styrelsen. Arbetsgruppen ansvarar för det operativa arbetet – att textmässigt omarbeta Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar. Stöd i arbetet är den uppdragsbeskrivning som styrelsen ger arbetsgruppen, samt kommunikation med styrgruppen under arbetets gång.

Processen
Processen kommer att innebära styrgruppsmöten där styrgruppen och arbetsgruppen ibland möts. Arbetsgruppen kommer också att ha egna möten där de arbetar med texten gemensamt. Enskilt arbete kommer att krävas i viss mån av de personer som ingår i arbetsgruppen.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar