Extra medlemsbrev

fsumwikström

Extra medlemsbrev igen!

I fredags, den 10/2, besökte representanter för FSUMS styrelse och UMSAM Socialdepartementet. Vi som deltog från FSUM var Susie Rasmussen, Vanda Oskarsson, Catharina Lundgren- Idh, Sevil Bremer och Timmy Leijen. Från nätverket UMSAM specifikt deltog Eva Wendt och Marta Hansson- Bocangel. Stort tack till minister Gabriel Wikström som bjöd in oss till detta möte!

Vi hade ett 45 minuter långt avslappnat och öppet samtal med Gabriel Wikström som började med att ta upp frågan om hur den särskilda satsningen för UMs arbete med psykisk hälsa tagits emot och fungerat. Vi beskrev att det fungerat mer eller mindre bra avseende hur pengarna kommit UM till del och att detta påverkat både planering och genomförande, men att vi förstås var positiva till ökade resurser. Vi påpekade dock betydelsen av att resurser och kompetens säkerställs på lång sikt, vilket var en av punkterna i vår skrivelse (orsaken till att vi var inbjudna till Socialdepartementet).

Samtalet handlade vidare om att ett flertal arbetsområden har ökad de senaste 10-15 åren, där ungas psykiska hälsa är en väsentlig del. Vi diskuterade vikten av att arbeta såväl främjande för psykisk hälsa som förebyggande avseende psykisk ohälsa. I samtalet kring detta tog Gabriel Wikström upp frågan huruvida UM är rätt ställe för att arbeta med första linjens psykiska ohälsa. Fördelar och nackdelar med detta ventilerades och avslutades med konstaterandet att främjande och förebyggande arbete i vilket fall som helst inte får komma i skymundan. Att möta unga i ett tidigt skede av psykisk ohälsa är av största vikt.

Vi förde också fram UMs kärnverksamhet – sexuell och reproduktiv hälsa och att UM är en viktig samtalspartner med unga kring frågor om sexualitet och lust. UMs ökande arbete kring hedersrelaterad problematik och med ensamkommande i deras livssituation var ett annat diskussionsämne, samt den uppkomna situationen kring det ökade antal kollektiva självmord bland nyanlända unga. En positiv utveckling som togs upp var att fler killar kommer till våra mottagningar, vilket kan bero på den ökade tillgängligheten genom e-hälsa.

Utöver ovanstående förde vi även fram de fyra viktiga punkterna i skrivelsen som handlar om UM i framtiden: Att begreppet ungdomsmottagning definieras lika över hela Sverige, behovet av kvalitetsindikatorer för UM, betydelsen av en nationell ungdomsinriktad utbildning för personal som ska arbeta på UM samt vikten av ett nationellt kompetenscentrum/kunskapscentrum för UM-verksamhet.

Vi som mötte Gabriel Wikström känner oss lyssnade på och nöjda! Gabriel Wikström var engagerad och intresserad, vi upplever att han tog till sig vårt budskap.
Tack alla ni på mottagningarna som tagit er tid att ge oss respons på skrivelsen och delgivit synpunkter på vad vi skulle lyfta vid besöket på departementet. Jättemånga som hörde av sig! TACK!

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Möte med Gabriel Wikström den 10 februari

Extra Medlemsbrev!

Hej Alla!

Som ni vet skrev vi tillsammans med UMSAM nätverket en skrivelse till Socialministern Gabriel Wikström i höstas! Den handlade om extra satsningen regeringen gjort på ungdomsmottagningen de kommande 3 åren. Om du inte läst den gör det nu – se bilagan. skrivelse
Nu har vi blivet inbjudna att träffa honom den 10 feb. i 45 minuter utifrån den!
Vår fråga från styrelsen är vad tänker du skulle vara den viktigaste frågan att lyfta utifrån den? Ge oss din åsikt så vi använder de 45 minuterarna väl!
Mejla mej på
timmy.leijen@regionorebrolan.se

Hörs!

Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Enkät: undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg

Hej!

Transgender Europe, som är en europeisk paraplyorganisation för organisationer som arbetar för transpersoners rättigheter (däribland RFSL), genomför just nu en undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg. Undersökningen vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialt arbete i Sverige, Georgien, Polen, Serbien och Spanien. Målet med undersökningen är att genom bland annat utbildning öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården ser ut för transpersoner.

Det vore mycket värdefullt om ni ville hjälpa oss att sprida enkäten – vi vill få in så många svar som möjligt, från personer med olika erfarenheter och från många områden. Här finns mer information och länk till enkäten: http://www.rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/europeisk-enkaet-foer-yrkesverksamma-inom-vaard-och-social-omsorg-om-trans/

Jag är kontaktperson för den svenska delen av undersökningen och det går självklart bra att vända sig till mig med frågor eller synpunkter.

Bästa hälsningar,
Vierge Hård

Sakkunnig transfrågor RFSL & RFSL Ungdom
Telefon: +46 (0) 76 162 56 77
E-post: vierge.hard@rfsl.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

LOST. Fin kortfilm om dåligt mående

”LOST” är en kortfilm om depression, självskada och drogmissbruk.
https://youtu.be/q_lDJRnZCQU

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

venereologsektionens utbildningsdag 2017

Sektionen för venereologi
inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)

Inbjudan
till venereologsektionens utbildningsdag 2017

Tema: HPV – Ett utrotningshotat virus ??

Tid: Fredagen den 27/1 2017, kl. 09:00-16:00. Registrering från kl. 08:30

Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Avgift: Medlemmar; 800 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch
Ej medlem; 1200 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch

Anmälan: Till sektionens kassör, e-post:
karin.andersson4@ltkalmar.se

anmalningsblankett-utb-dag-2017
program-venereologsektionens-utbildningsdag-2017

OBS! Inbjudan går ut först till sektionens medlemmar, som tillsammans med personalen på sina mottagningar och intresserade hudkollegor har förtur med garanterad plats vid anmälan senast 14/11. Platserna som finns kvar 15/11 2016 lämnas över till andra intressenter.

Det är alltså mycket viktigt att våra medlemmar informerar sin personal och hudkollegor, och anmäler i god tid!

Antalet platser är begränsat av brandsäkerhetsskäl (200 st. totalt), och platserna fördelas i turordning. Överbokningar kan ej göras.

Betalning sker mot faktura som skickas ut per e-post efter inkommen anmälan, vilket innebär bekräftelse på erhållen plats.

Anmälan är bindande. Kan du inte komma, försök hitta en ersättare, eller kontakta kassören snarast; det finns reserver som vill ha överblivna platser.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlems brev Nr 4

Medlemsbrev Nr 4

Vi tackar UM på Norrtullsgatan och Skum för att vi fick vara hos er och ha vårat sammaträde. Kul att möta olika mottagningar på detta sätt. Om ni vill att vi ska komma till er i framtiden: SÄG TILL!

Att få ihop en grupp som ska revidera handboken går så där – inga intresseanmälningar. Är du sugen kan du höra av dig. Nu tänker vi kanske en mindre grupp som delar upp det hela och en redaktör som håller i trådarna. Vi ska bestämma oss vecka 7 för hur vi gör. Då har styrelsen sitt nästa möte.

FSUM börjar närma sig att bli 30 år som förening. Ska bli kul att fira det rejält – Sundsvall som har vår konferens det året – 2018 – planerar för fullt för det. Har du idéer om föreläsare eller något annat som borda hända då – Hör av dig till Carolin i styrelsen! carolin.eriksson@lvn.se

Konferens 2017 på Tylösand börjar bli fullbokat – vi har aldrig varit med om något liknande. Just nu är det ca 550 anmälda – det finns plats för högst 700 personer att komma. Så har du inte redan anmält dej är det kanske dags!

Programet börjar bli klart och du kan se uppdateringar på hemsidan. http://fsumkonferensen.se/
Ska bli så Grymt att vara med om Historiens största konferens vad det verkar! Ungdomsmottagningsverksamheten spränger många gränser på olika sätt!

SKL har gjort en kartläggning om psykisk hälsa och hur det ser ut med verksamheten på UM. Håll ögonen öppna den kommer snart. Styrelsen har inte avgett något gemensamt svar på den. Utan enskilt har var och en fått chansen att ge sina synpunkter – liksom nätverket UMSAM.

Vi har planer på att försöka vara med i Almedalen 2017. Syftet med det är att synas och ha lobby verksamhet – promota UM. Många säger att UM är en bra plats för ungdomar- det är inte bara ungdomarna som säger det. Då behövs riktlinjer för vad vi på UM ska göra – en definition på vad en UM är. Vi behöver också resursförstärkning om uppdraget ska vidgas. Det behöver vi tala om på så många platser som möjligt där det finns beslutsfattare som behöver få kunskap om oss!

Vi har fått ett avhopp på revisorsuppdraget för föreningen – vet du någon eller vill du själv ta den platsen? Ett grymt viktigt uppdrag att se att verksamheten gör vad den ska. Att utgifterna stämmer med det som är beslutat och rimligt. Siffrorna håller en revisonsbyrå koll på så det behöver du inte göra – utan kolla att det är rimligt det man gjort för siffrorna.
Hör av er till valberedningen om detta! Erika.Kaspersson@centrum.goteborg.se marcus.folko-muntzing@regionorebrolan.se

Nu önskar jag er alla en fortsatt glad advent, God jul och Gott nytt år!
Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar