Medlemsbrev 4 2015

Medlemsbrev Nr 4 2015

Årets sista medlemsinformation som skrivs i ett stormigt och blåsigt Advent.

Glöm inte konferensen i Skellefteå den 25-27 maj – med start den 24 på kvällen för den som vill.
Du kan redan nu anmäla dig – kolla in hemsidan – http://www.trippus.net/FSUM2016

Vi har jobbat på att få reda på vad regeringen tänker om pengar till extra satsningar – ingen vet något just nu och inga beslut tagna – inte ens om de kommer. Det pratas om omprioriteringar på grund av olika orsaker där pengar behövs. Men vi ligger på och försöker lobba och påverka – men framför allt få information. Troligen kommer det bli pengar till regionerna och kommunerna som fördelas ut – inga nationella pengar, är det vi hört 2016.

Vi har möt RFSU och UMO för att diskutera våra respektive verksamheter och vad som skulle kunna vara gemensamma intressen från olika synviklar – men framför allt satsningen från regeringen.

Har just skickat iväg våra riktlinjer och Ni är grymma boken till alla riksdagsledamöter. Hoppas de finner det som trevlig julläsningen. I följebrevet skrev vi att de gärna får höra av sig – så vi får se. 
Om du behöver fler riktlinjer, handböcker och Grymma boken – hör av dej till mej så skickar jag dom till dig. Riktlinjerna kommer komma under våren på engelska också.

Vi håller på att titta över riktlinjerna för kunskapsbidrag och stipendiet – lite otydligt hur vi ska förhålla oss till ansökningar som är ren fortbildning – tycker kanske att arbetsgivaren ska stå för sådant. Vad tycker du? Hör av dig om det!

Vi märkte att många nya gick med i vår facebook grupp – FSUM diskussion – KUL! Om du inte är med där och har FB gå med. Många bra inlägg och diskussioner.

Vi har nu bildat en informations grupp utifrån motionen på årsmötet. Första mötet med den blir i Stockholm den 29 januari på fm. Vill du vara med finns det fortfarande möjligheter.

Vi jobbar tillsammans med UMO på ett projekt för att se hur vi kan nå unga nyanlända ungdomar med information om UM och viktiga texter. Hur vi kan nå dom – alltså på vilket sätt det är enklast för ungdomarna att hitta information på deras språk eller på lättlästsvenska, är vad vi funderar på. Det är inget som står i vår verksamhetsplan – men frågan har blivit aktuell på grund av den enorma mängd unga människor som kommer till Sverige just nu.

I slutet av januari kommer vi att vara med på Unga vuxna dagar i Stockholm med utställningsplats – och där berätta om UM och FSUM.

Till slut vill jag tacka Solna ungdomsmottagning som vi besökte på vårt sista styrelsemöte. Nästa möte har vi den 10-11 februari och då besöker vi Mora Ungdomsmottagning. Sen är vi i Stockholm den 14-15 april. Nu en fortsatt glad advent – och en önskan om goda helger hälsar vi från styrelsen!

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev Nr 4 2015

Medlemsbrev Nr 4 2015

Hej!
Nu är det dags att anmäla sig till 2016 års FSUM-konferens, vilken kommer att äga rum i Skellefteå den 25-27 maj med tjuvstart den 24:e.
Planeringen är i full gång och Skellefteågänget har satt ihop ett fantastiskt program på temat: Se möjligheterna!
Vi kommer att bjudas på spännande dagar med möjlighet till kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte och även få uppleva ”guldstaden” Skellefteå från dess bästa sida.
Passa på att göra anmälan före den 15 februari 2016 och få konferenspaketet till ett billigare pris.

Följ länken för att komma till 2016 års FSUM-konferens hemsida. Här kommer all viktig information att finnas och uppdateras fortlöpande.

http://www.trippus.net/FSUM2016

Tänk gärna till om vem eller vilka ni vill se som kandidater till det kommande årets FSUM-priser i de fyra kategorierna: årets mottagning, årets nytänkande, årets galnaste och slutligen årets FSUM:are.

Hoppas att vi ses i Skellefteå 

Vanda Oskarsson
Vice ordförande
Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM
010-4416352

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

FSUM-konferens 24-27 maj 2016

Skellefteå Ungdomsmottagning står som värdar för 2016-års FSUM-konferens.
Tema är ”Se möjligheterna”. Skellefteås ungdomsmottagning har utsikt över ”möjligheternas torg”, och där väcktes idén om årets tema. Temat väcker positivism och framåtanda, som kan ge ringar på vattnet i arbetet med ungdomar.

Länk till hemsida för info och anmälan:
http://www.trippus.net/FSUM2016

16075_83080_Grupp_Framsida

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Brev skickat till folkhälsoministern den 6/10-15

Hej Gabriel!

Tack för vårt samtal på Ungdomsmottagningen i Örebro den 16 september då du var på besök och vi fick möjlighet att träffa dej!!

Kul att få dela våra tankar fr FSUM och ungdomsmottagnings världen med dej och dina medarbetare – visa på vårt arbete som görs runt om på landets ca 230 mottagningar.

Vi är glada för att regeringen vill satsa på ungdomar i nya budgetet via ungdomsmott. Jag får många frågor fr våra medlemmar om hur ska dessa pengar användas? Vart finns dom osv. Jag har inga svar direkt, utan avvaktar och ser hur ni tänker!

Så hur tänker ni? Var kan vi finna information om detta – kan vi få vara med o tänka – där det tänks?

Vi prata på om att ses igen – ser fram emot det och avvaktar tillfälle som du tänker passar! Vi kan när som!

Med vänliga Ungdomsmottagnings hälsningar!

Timmy Leijen
Ordförande
Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM
019-6026735 alt 0767720208

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev Nr 3 2015

Medlemsbrev Nr 3 2015

Onsdagen 16 september träffade FSUM Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström efter att några gånger ha framfört en vilja att samtala om ungdomsmottagningarna och vår verksamhet. Samtidigt ville vi presentera de nya nationella riktlinjerna, handboken och statistik projektet som nu är avslutat.

Det var ett mycket givande möte – vi presenterade våra böcker – en rejäl genomgång av vad som framkommit i -Ni är grymma! Detta som en grund för fortsatt samtal om vad FSUM anser är viktiga frågor framöver. Vi pratade om de 280 miljoner som regeringen har för avsikt att avsätta öronmärkt för ungdomsmottagningsverksamhet. Där han Gabriel före oss med att fråga vad skulle ni vilja att pengarna används till? Vad tänker ni – vad vill vi att de ska användas till? Hör av er så kan vi framföra det, vi avslutade mötet med att säga att vi snart ska ses igen. Regeringen har tidigare avsatt pengar till skolhälsovården och andra insatser som ska motverka psykisk ohälsa . Nu har man tankar om att dessa olika satsningar ska samverka på olika sätt – men just nu vet man inte hur eller vem som ska få uppdraget.

Andra saker som vi samtalade om var nationella kvalitetsregister och statistik, FSUM som organisation och hur kan det möjliggöras att vi kan växa och bli en tydligare samverkanspartner, preventivmedelssubventionen – hur den ska hanteras 2017 när det kommer medel till regionerna, insatser för att motverka ungas psykiska ohälsa, en önskan om några riktlinjer för vad är en ungdomsmottagning är så att alla ungdomar har möjlighet till att få kvalitet och tillgänglighet på någorlunda jämlika villkor i Sverige. Se vad vi skrev i välkomstbrevet till Ministern och hans delegation:

Brev till Gabriel

Vi har haft höstens första styrelsemöte i Lund – Stort tack till UM i Lund för att vi fick vara hos er! Tack region Skåne för att vi fick vara med på utbildningsdagen om utåtriktat arbetet – att vi fick bli inspirerade av ert besök från Hamburg.

Vi fick en motion till årsmötet att mer intensivt arbeta med att göra UM känt – att bilda en arbetesgrupp som ska jobba med frågan.
Vem vill vara med?
Gruppens uppdrag tänker vi är att i nära samarbete med FSUM:s styrelse göra uttalande, skriva debattartiklar om relevanta ämnen, ha mediakontakter när det så behövs. Detta för att synliggöra UM och frågor som berör vår verksamhet. Gruppen ska ha en tvärprofessionell sammansättning med geografisk spridning. Vi tror att gruppens storlek lämpligen kan vara runt 5-6 personer. Så hör av dig till mej innan den 1 november om du vill vara med eller vet någon person som kan vara lämplig.
Skriv kortfattat lite om dig själv.

Vi har träffat Anders Karlson tidigare barnmorska på UM i Helsingborg som under vårt jubileumsfirande åkte runt till olika platser i landet och höll ett anförande om sin resa i ungdomsmottagningsvärlden via sin yrkeskarriär. Hans föreläsning finns på hemsidan för er som missade Anders live. Hans reflektioner efter möten med UM personal på nästan 10 platser är kortfattat : UM verksamheten är ojämnlik – det behövs nationella riktlinjer för att motverka det, UM har växt över tid från gräsrotsnivå till stora väletablerade mottagningar på flera ställen – men fortfarande finns det många som är verksamma på små mottagningar som med knappa resurser driver runt verksamheten.
Värdegrundsarbete är viktigt och ibland kunde det anas att det saknades.
Viktigt med omvärlds analys – var är vi nu – var har vi varit och vart ska vi med vårt arbete. Vad förmedlar vi i våra möten med ungdomar är något han funderar på. Det är viktigt att helhetssynen på våra ungdomar ges ett verkligt innehåll och att vi kämpar för det. Vi säger en än gång ett stort tack till Anders för att du ville dela med dig av din stora erfarenhet av att arbete på UM över en lång tid.

Vi jobbar på att revidera riktlinjerna för vad man kan söka utbildningsbidrag och stipendiet för. Återkommer med det senare under vintern. Tanken är att ta fram en blankett för att underlätta att göra en ansökan och så tydlig som möjligt för oss att bedöma.

Vi jobbar också på att se över formerna för att anordna framtida FSUM konferenser. Hoppas bli klara med den policyn inom kort. Med det vill vi nu säga att arbetet och planeringen för nästa konferens i Skellefteå går in i en intensiv fas. Tema ”Se möjligheten” 24-27 maj 2016.

Avslutar med en tanke som vi jobbat med att formulera utifrån vad vi nu säkert vet från Ni är grymma projektet.

Ungdomar har ett högt förtroende för ungdomsmottagningen – det ger oss ett stort ansvar – Det vill vi ta. Det var ett av de viktigaste budskapen vi lämnade till Gabriel Wikström och han lyssnade, det är jag säker på.

Idag extra glad att jag får vara en del av FSUM rörelsen och en stolt ungdomsmottagare.

Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ungavuxna-dagarna 29 – 30 januari 2016

Vi som organiserar ungavuxna-dagarna 29 – 30 januari 2016 (Andreas Murray och Maria Edlund i samarbete med Spring konferens) vill hälsa alla er som jobbar på landets ungdomsmottagningar speciellt välkomna till dessa dagar. Åldersspannet som vi diskuterar är 15 år till 25 år, och ett av föredragen undersöker åren precis därförinnan, ”förpuberteten”.

Det hela äger rum på Norra Latin i Stockholm. Startar kl 13 på fredagen och slutar kl 15 på lördagen.
Möjlighet att delta i middag fredag kväll.
Möjlighet boka hotell i närheten.

Hemsidans adress är: www.ungavuxnadagarna.se

Där finns hela programmet som redan är klart.
Där finns också prisuppgift.

Vi är säkra på att just ni som arbetar på ungdomsmottagningarna i Sverige har väldigt mycket att bidra med i de nödvändiga och angelägna diskussioner vi behöver ha om hur vi ska värna och vid behov hjälpa den unga generationen så att de får ett bra och värdigt vuxenliv.

Varm hälsning och- kommunicera gärna med oss!

Andreas Murray
andreas_murray@hotmail.com

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar