Styrelsens brev till sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Efter sjukvårdsminister Gabriel Wikströms inlägg, publicerat i Svenska Dagbladet den 25/11-2014, har FSUMs styrelse skickat ett brev till sjukvårdsministern med uppmaning att inte glömma Ungdomsmottagningarna vid satsning på psykisk hälsa samt önskan om möte för att diskutera ungdomsmottagningarnas arbete och resurser.

Läs artikeln i länken nedan:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ministern-lovar-satsning-pa-psykiatrin_4131951.svd

Bästa Gabriel!

Läser idag om hur du tänker lite om den psykiska ohälsan i Sverige och vad Du och regeringen vill satsa på för att motverka den med tidiga insatser.

Jag skriver till dig i egenskap av Ordförande för Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar – FSUM och medarbetare på en stor ungdomsmottagning i Örebro. Vi är en ideell förening som organiserar ca 230 av landets, troligen, ca 260 mottagningar. En förening som på ideell basis jobbat i drygt 25 år med att försöka påverka hur arbete på landets ungdomsmottagningar bedrivs. Ungdomsmottagningar har ingen lagstadgad grund eller annan regelverk att stå på eller arbeta utifrån utom det vi i FSUM gemensamt arbetat fram. Det är upp till var och en som huvudman att utforma detta arbete som görs på våra mottagningar. Ser väldigt olika ut och vi har gång på gång uppvaktat regering och tjänstemän på socialdepartementet i frågan om att vi inte tycker att detta är bra.

Bland ungdomar har ungdomsmottagning ett otroligt stort förtroende och är ett ställe dit ungdomar vänder sig med olika frågor i livet – stort som smått. En del av ungdomsmottagningar möter svår problematik i psykiskt mående bland unga människor. När jag läser artikeln i SvD och att ungdomsmottagningen inte nämns som ett ställe som behöver mer resurser vill jag lyfta denna fråga och visa på det förtroende ungdomar har för Um.

Igår när jag hade telefontid ringde en ung kille -19 år som stod på rälsen och väntade på att tåget skulle komma och ta hans liv. Senare på eftermiddagen kom en ung tjej till receptionen där jag var och visade sina armar och sa – Jag vill prata med någon. Två kompisar var med och flankerade henne och hennes armar där hon hade 100 tals skärsår av rakblad. Säger inte att varje dag är sådan men vi har ett omfångsrikt arbete gentemot ungdomar. Att möte dessa unga människor kräver både kunskap och erfarenhet som finns på ungdomsmottagningar – men ofta resursbrist som på andra håll i hälsovården. Knappa resurser till förebyggande arbete likaså.

Vi som föreningen och ungdomsmottagare vill med detta brev påpeka detta att ungdomsmottagningar är en viktig arena för ungdomarna – men en som bland beslutsfattare ibland glöms bort.
Önskar och skulle vilja träffa dig för ett samtal om ungdomsmottagningarnas arbete och resurser i framtiden – för ungdomars skull!

Med vänliga hälsningar

Timmy Leijen Ordförande i FSUM

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

UMkonferensen 2015

Hej!

Äntligen var det dags för lite information om vad som kommer att hända på UM Konferensen 2015.

Klicka på länken för mer information.

www.umkonferensen2015.se

Varmt Välkomna!

FSUM och Ungdomsmottagningen i Uddevalla med kollegor i norra Bohuslän
i samarbete med Fjällkonferens

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 4/2014

Här kommer ett medlemsbrev till er – detta är nr 4 – det var visst 2 stycken nr 2 tidigare. 

Vi har i styrelsen jobbat med många olika frågor denna höst. Arbetet med subventionen av preventivmedel fortsätter – samtal förs på olika sätt.
Vi har svarat på olika enkäter och frågeformulär som ställts till oss från Folkhälsomyndigheten och olika landsting som håller på med kartläggning av UM:s arbete.

Det stora arbetet har arbetsgruppen för FSUM:s nationella riktlinjer för ungdomsmottagningar gjort. Snart är vi i mål med det arbetet. Ni kommer i februari få dokumentet, som vi kallar ”En guide för dej som jobbar på UM”, på remiss. Det är din chans att påverka innehållet i dokumentet.
Allt ska vara klart och i tryck till vårt årsmöte i Strömstad den 7 maj.

Snart kommer vi kunna presentera hemsidan för konferensen i Strömstad den 6-8 maj. Håll utkik efter den när den kommer. Möjligheten att anmäla sig tidigt för att få ett billigare pris finns även i år. Vill man betala innan årsskiftet kommer det också att gå bra. Vi i styrelsen ser verkligen fram emot 2015 års konferens. UM i Uddevalla gör allt för att den ska bli kanonbra på alla sätt!

Som ni redan fått mejl om så har vi en utmaning på gång: Att vara med att samla in pengar till Musikhjälpen som i år går till kampen mot hiv. GÅ MED NI OCKSÅ i den kampen – skapa något event, litet som stort, som kan samla in pengar. Många bäckar små…

Gå med i facebookgruppen” FSUM diskussion” – därifrån kommer du bli inbjuden till musikhjälpseventet. Där kommer all info finnas om hur det kommer att gå till.
I samband med vårt styrelsemöte förra veckan i Stockholm hade vi ett möte med UMO där vi informerade oss om läget på/med UMO. Vad händer i framtiden? Hur ser förutsättningarna ut just nu för att kunna göra ett gott arbete med UMO? De har ny huvudman sedan nyår, Stockholms länds landsting driver UMO som en del av 1177 på uppdrag av SKL.

Allt för nu. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen om det är något du vill framföra eller undrar över. Kontaktuppgifter till oss hittar du på www.fsum.org

Timmy Leijen, ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Musikhjälpen

Hej alla ungdomsmottagare!

På initiativ av Susanne Berglund i Stockholm har FSUM bestämt sig för att vara med och utmana alla ungdomsmottagningar i landet att vara med och samla in pengar till musikhjälpen i år.

”Musikhjälpens insamling 2014 kommer att gå till arbetet för att stoppa spridningen av hiv. Insamlingen kommer att ske 8-14:e december och de ungdomsmottagningar som vill vara med samlar in pengar på valfritt sätt. Kanske lyckas vi samla ihop några hundra, kanske flera tusen?!?!

Eftersom vi har olika förutsättningar vad gäller tid, personal, område osv vill vi inte att detta ska bli en tävling mellan mottagningar. Vi samarbetar, peppar varandra med glada tillrop och tipsar varandra om bra och roliga sätt att samla in pengar. Var och en deltar efter egen lust och förmåga. Vår enda förhållningsorder är att vi samlar in pengar från vuxna som har pengar att avvara, inte från våra besökare.

Insamlade pengar kommer i slutet av veckan att föras över till ett FSUM-konto, och sedan skänker vi pengarna i en gemensam summa till musikhjälpen. Mer info kring hur detta ska gå till kommer. Vår förhoppning är såklart att vi ska få komma till glasburen på stora torget i Uppsala och skänka pengarna i direktsändning!!! Och samtidigt få tillfälle att berätta om hur ungdomsmottagningarna arbetar med upplysning och andra förebyggande insatser för att stoppa spridningen av hiv.

Det ni nu behöver göra är att gå in på facebook och gå med i gruppen FSUM diskussion. Där blir du/ni inbjudna till eventet Sveriges ungdomsmottagningar för musikhjälpen. Där kommer vi diskutera och peppa varandra. Där får ni mer information under tiden fram till eventet i december.

Kom igen nu!

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Folkhälsoinstitutet

Webbenkät för transpersoner

Regeringen har gett folkhälsoinstitutet i uppdrag att undersöka transpersoners hälsa. Detta görs i samarbete med KI och RFSL i form av en webenkät.
Affisch finns att ladda ner med information och länk till enkät:
halsaforalla_info_NY
Inkluderingen pågår till och med oktober. 650 personer har hittills fyllt i enkät.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Folkhälsomyndighetens kampanj Klamydiamåndagen

Vi vill uppmärksamma dig och din organisation på att det snart är dags för Folkhälsomyndighetens kampanj Klamydiamåndagen.

Syftet med Klamydiamåndagen är att, under kampanjperioden 29 september- 30 november; uppmärksamma klamydia, uppmuntra till provtagning, ge information om sjukdomen och hur den förebyggs, samt ge kunskap vart man kan vända sig för provtagning. 2014 års kampanj vänder sig till unga män 20-24 år oavsett sexuell praktik eller sexuell identitet. Kampanjen bygger på att unga killar vill ta hand om sin hälsa, vill framstå som fräscha, omtänksamma och ansvarsfulla och ha koll. Läs mer om bakgrunden och kampanjbeskrivning i bifogad bilaga.

Årets kampanj kommer att bygga på två delar:
• Traditionell annonsering via affischer annonser och banners. Annonseringen ska driva trafik till klamydiamånden.se där man kan läsa mer, beställa ett test eller hitta sin mottagning.
• Ett digitalt koncept där artister remixar låtar (KLMD REMIX) som läggs på kampanjens webbplats klamydiamåndagen.se. Låtarna tar upp frågan om att gå och testa sig och säkrare sex. Artisterna ska representera olika musikstilar och är under kampanjtiden budskapsbärare och kommer också att skriva i sina egna sociala media om testning, säkrare sex och göra reklam för klamydiamåndagen.se.
I detta mail bifogar vi PDF-versionen av affischen som du kan skriva ut eller sprida i din organisation. Observera att organisationer/samarbetspartner i Jämtland och Norrbotten ska ha en egen version av affisch eftersom de länen inte har tillgång till beställning av hemtester.. Information från Folkhälsomyndigheten har dock redan gått ut till alla hiv/STI samordnare i landsting och storstadskommuner. Information har också gått till Folkhälsomyndighetens samverkande organisationer i nätverket Organisationsforum. Tanken är att sprida affischen på platser där unga män i åldern 20-24 år befinner sig. Underlag till puff (kort text och bild) kommer att levereras till 1177Vårdguiden och UMO. I mån av plats kommer de att läggas ut på startsidan nationellt/regionalt i nära anslutning till 25 september. Vad gäller övrig nationell annonsering kan ni läsa mer i bifogad bilaga. Hör av er om ni har frågor.

Årets kampanj projektleds av Lafa vid Stockholms läns landsting. Har ni frågor om det operativa arbetet kan ni vända er till Elin Jacobsson, projektledare, elin.jacobsson(a)sll.se . För mer övergripande frågor om arbetet med sexuell hälsa och STI-prevention inom målgruppen ungdomar och unga vuxna går det bra att kontakta mig på kontaktuppgifter nedan.

Bästa hälsningar,

Anna-ChuChu Schindele,

_____________________________________________

Anna-ChuChu Schindele

Utredare – ungdomar, unga vuxna
Hälsa och sexualitet
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Tel: +46102052761
Tel mobil +46707741530
anna-chuchu.schindele(a)folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.
Myndighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot.
För ytterligare information: www.folkhalsomyndigheten.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar