Medlemsbrev nr 6 – sista inför årsmötet!

Medlemsbrev nr 6 – sista inför årsmötet!

Snart konferens och årsmöte – ska bli jättekul att träffa alla i Sundsvall. Just nu slipar UM i Sundsvall på de sista detaljerna så vi ska få ett så bra program som möjligt!
Årsmöteshandlingar är på gång! Titta i era mejl – eventuellt den gemensamma för mottagningen. Skriv ut och ta med till årsmötet!

Vi har fått in nomineringar av personer och mottagningar till de olika kategorierna som vi ska utnämna i under konferensen. Nu är det bara att gå in och rösta på hemsidan för konferensen så vi får några vinnare.
https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/

Eva och Hans ligger i slutfasen med arbetet med riktlinjerna för hur en ungdomsmottagnigna kan jobba med ett första linje uppdrag vad gäller psykisk hälsa hos unga! Ska bli spännande att se det i tryck och göra det arbete framöver som krävs för att det kommer spridas och få bäring.

Styrelsen har också under året jobbat med en revison av handboken som snart är klar. Det borde hinna till tryckeriet så att ni kan få rykande färska exemplar på konferensen. Ni som inte kommer dit får höra av er till mej så skickar jag den och Riktlinjerna för arbete med första linjen till er såklart!
Timmy.leijen(at)regionorebrolan.se

Vi kommer att summera det gångna året i vår verksamhetsuppföljning – årsmöteshandlingarna! Redan nu vill vi dock säga att det har varit ett fantastisk spännande år på olika sätt!

Arbetet med riktlinjer och handbok. För första gången i föreningens historia har vi haft möjlighet att ha 2 personer anställda för att göra arbete åt oss. Tack Till Eva Holmberg och Hans Landeström som lagt ner själ och hjärta i att få till ett bra resultat! Tack till den styrgrupp som stått till förfogande under det arbetets gång! Stort tack till VG regionen, Stockholms läns landsting, Uppsala läns landsting och Region Väster Norrland som bidrog ekonomiskt.

Jag tror att de flesta av oss som haft UM som arbetsplats ett tag känner att det har förändrats över tid – både vad vi gör och vad vi möter. Själv känner jag en stor tacksamhet över att arbetet inte står still utan ständigt behöver omprövas och utvecklas. Det är omöjligt att inte känna förväntan inför framtiden men väcker också rädsla då förändringar kan vara både bra och dåliga!
Men det är bara den som står still som inte kommer framåt!

Med det vill jag säga att vi måste försöka se möjligheten i all förändring som sker!

Ses förhoppningsvis i Sundsvall och det på det 30:de årsmötet i föreningens historia – det känns stort att få vara med om det!

Timmy Leijen
Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Remissrunda för dokumentet: Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa

Remissrunda för dokumentet:
Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa

Hej!
Tiden har rusat fram och datum för deadline närmar sig med stormsteg och nu är det hög tid för remissrunda.
Styrgruppen på 17 personer har tillsammans med oss, Eva Holmberg och Hans Landeström, träffats vid totalt tre tillfällen på Täby ungdomsmottagning, Ungdomshälsan Umeå och Örebros ungdomsmottagning. Däremellan har gruppen läst olika versioner av dokumentet som vuxit fram över tid, skrivit text, kommit med kommentarer och samlat in statistik och andra faktauppgifter. Stort tack till er alla för spännande diskussioner och ett gott samarbete!

Vi har gjort ett besök hos Gävle ungdomsmottagning och där träffat representanter från Gävleborgs ungdomsmottagningar och fått höra hur de arbetar med första linjen. I Örebro har vi träffat Anna Bystedt, chef för region Örebros mottagningar, som haft första linjen uppdrag sedan 2011. Och slutligen har vi också varit på ett besök i Göteborg och fått träffa HälsUM som berättade om sitt främjande/förebyggande arbete, samt en träff med representanter från Göteborgs ungdomsmottagningar. Vi vill här passa på att tacka för att vi fick besöka er och era mottagningar.
Dokumentet har vi skrivit i ett googledokument, så vi har båda haft kontinuerlig tillgång till en uppdaterad version. Vi har vid några tillfällen arbetat antingen i Umeå eller Stockholm, övrig tid har vi arbetat var och en för sig och då mötts via skajp eller telefon.

Vid FSUM konferensen i Sundsvall presenteras dokumentet kort under årsmötet torsdag 24 maj. Ni som är extra intresserade är välkomna senare samma dag till de valbara seminarierna, där vi berättar om dokumentet mer i detalj. Delar av dokumentet kommer att införlivas i FSUMs handbok och FSUMs riktlinjer.

Nu ligger alltså dokumentet Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa här på hemsidan. Tiden för att skriva detta har varit kort, tiden för remissrundan är också kort, 10 dagar: 6 – 16 mars. Tyvärr är vi inte helt färdiga, bl.a så är referenslistan inte klar, men till sista mars ska förstås allt vara färdigt. Läs och hör av er med era åsikter senast 16 mars 2018. Vi fortsätter att finputsa på dokumentet till 31 mars, 1 april är det dags för lektör, layout och tryckeri att ta vid.

Som sagt, kommentarer och kritik välkomnas och om du tycker att nåt borde formuleras annorlunda skulle vi uppskatta förslag på ändringar som vi kan ta ställning till. Maila till Eva: um1linjen@gmail och Hans: hans.landestrom@taby.se

2018-03-05
Umeå & Stockholm
Eva Holmberg och Hans Landeström

Här finns remissen som pdf:
Remissrunda 2018.03.06 – 03.16

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Intresseanmälan till nätverk för ungdomsmottagningspersonal

Kunskapscentrum för ensamkommande barn har bland annat till uppgift att vara ett stöd i arbetet för de professioner som möter ensamkommande barn och unga som till exempel socialtjänst, elevhälsa, ungdomsmottagningar och hälso- och sjukvården.

Vi planerar att skapa ett nätverk för personal på ungdomsmottagningar. Syftet är att mötas för att identifiera de behov av stöd som ni upplever i arbetet med ensamkommande barn och unga. Tonvikten kommer att ligga på frågor som handlar om psykisk ohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vi söker nu dig som arbetar på ungdomsmottagning och som vill vara med i nätverket och utveckla arbetet kring ensamkommande barn och unga med fokus på psykisk ohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tanken är att vi träffas på Socialstyrelsen i Stockholm en halvdag per ter-min. Socialstyrelsen står för resekostnader.

Låter det intressant? Klart det gör!

Anmäl intresse till anna.westin@socialstyrelsen.se senast den 23 mars.

Uppge kontaktuppgifter och något om den erfarenhet du har av att möta ensamkommande barn och unga och hur ni arbetar eller önskar arbeta med dessa barns och ungas psykiska, sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i er verksamhet.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Vänliga hälsningar

Anna Westin

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte


Kallelse till årsmöte

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM

Tid: torsdag 24 maj 2017 kl 10.30-12.00
Plats: Hotell Södra Berget Sundsvall


Årsmötet är endast öppet för medlemmar
Observera att endast medlemmar i FSUM har tillträde till föreningens årsmöte.

De medlemmar som önskar motionera till årsmötet skall enligt föreningens stadgar inkomma med dessa senast 60 dagar innan årsmötet, det vill säga senast 25 mars 2018.

Motioner skickas senast detta datum per e-post till catharina.lundgren.idh@sollentuna.se

Årsmöteshandlingar finns på hemsidan www.fsum.org från 9 maj.

Varmt Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 5, 2018

Medlemsbrev nr 5

Psykisk hälsa och linjen

Nu händer det – psykisk ohälsa blir uppmärksammat i media mer än någonsin. Valet 2018 största fråga kan en tro. Otroligt viktigt att vi nu hjälps åt att synliggöra UM som ett bra ställe för unga att vara på och få hjälp utifrån ett friskt perspektiv.
Specialist nivån ska göra sitt så klart. Eva och Hans skriver nu så pennan glöder på vad vi ska tycka som förening i denna fråga – vem gör vad och hur kan mötet och organisationen se ut för att ungdomen ska få bästa möjliga hjälp.

Remiss omgång för att få tycka till vad som skrivets och framtagits med hjälp av styrgruppen för arbetet får du i början av mars!
Håll ögonen öppna så du inte missar chansen. Remisstiden kommer vara väldigt kort då allt måste vara klart till maj. Det kommer ett utskick om det och det kommer att läggas en länk på vår hemsida som ni kan ladda ner dokumentet på.
Hoppas du vill tycka till!

Konferensen 2018

Vi börjar bli närmare 550 personer som kommer till Sundvall – Jättekul! Men det finns plats för flera så kom igen och anmäl er! Vi har ett fantastiskt program och du får chansen att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, vilket inte är dåligt! Gänget i Sundvall lovar er en fantastisk konferens.
Länk till hemsidan: https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/

FSUM konferensen 2020

Det är dags att ansöka om att vara värd för konferensen 2020 – tiden för det går ut den 1 mars! Kolla in hemsidan för instruktioner för ansökan. Det är inte mycket som behövs för att ansöka så låt det inte hindra er!

Hemsida och Logga

Vi har börjat arbetet med en ny hemsida och ny logga. Stora saker det också!  Presentation av dessa två saker sker på årsmötet i Sundsvall. Glöm inte att motionera i frågor som du tycker är angelägna att föreningen ska arbeta med. Skicka dem till Catharina i styrelsen!

Eldsjälar

Vi skriver till ett avsnitt i vår historia om FSUM som förening, inför 30 års jubileet i Sundsvall. Är det någon som har lite bilder som kan passa att vara med – skicka de till mig!

Medlemsavgift och kontaktuppgifter

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2018 – Sevil kommer snart skicka ut faktorerna. Gå in på vår hemsida och uppdatera era kontakt uppgifter är ni snälla. Det underlättar så mycket för oss i olika sammanhang, men speciellt när vi vill ha kontakt med en speciell mottagning.
Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Medlemsbrev, Nyheter | Lämna en kommentar

ERITA – internetförmedlad behandling för ungdomar med självskadebeteende

ERITA – internetförmedlad behandling för ungdomar med självskadebeteende

ERITA (Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents) är en internetförmedlad tilläggsbehandling för ungdomar mellan 13–17 år med upprepat självskadebeteende. Behandlingen utvärderas nu i en nationell studie som genomförs med stöd av Nationella Självskadeprojektet och drivs av barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet.
Behandlingen sker under tolv veckor och består av två internetförmedlade delar: en del som vänder sig till ungdomar och en kortare del som vänder sig till ungdomarnas vårdnadshavare. Under hela behandlingen har både ungdomar och vårdnadshavare kontakt med en terapeut via internet.

ERITA bygger på ERGT (Emotion Regulation Group Therapy), en gruppbehandling för vuxna som fokuserar på att öka känsloregleringsfärdigheter och att kunna välja alternativa strategier för att hantera svåra känslor. ERITA har tidigare testats i två pilotstudier med goda resultat. Läs mer om behandlingen på https://nationellasjalvskadeprojektet.se/biperita där det också finns möjlighet för ungdomar och vårdnadshavare att göra intresseanmälan.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar