Regeringsuppdrag om ungas lättare psykiska ohälsa

Hej!

Vi på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd. Ungdomsstyrelsen) jobbar just nu med ett regeringsuppdrag om ungas lättare psykiska ohälsa (se bilaga). Vi skulle behöva hjälp med att sprida information om detta till verksamheter som i sin tur når ut till unga 13-25 år och som kan tänka sig att sprida en öppen webenkät som vi tagit fram.

Vårt uppdrag ska ske i dialog med unga 13-25 år och ska utgå från deras egna röster och upplevelser. Som en del i detta uppdrag har vi tagit fram ett frågeformulär på webben där unga ges möjlighet att ge oss inspel och i fritext svara på ett valfritt antal frågor om vad de behöver för att må bra. Vi vill samla in unga killar och tjejers tankar och berättelser. Vi ska bland annat titta på hur unga upplever och beskriver sin situation, hur de hanterar sitt mående, vad de har för strategier för att må bättre och vad de själva upplever att behöver för stöd.

Vi tar tacksamt emot hjälp med att sprida länken till denna undersökning på webplatser eller i kanaler i sociala medier där unga befinner sig. Vi skulle vara oerhört tacksamma om ni på något sätt kan tänka er att sprida informationen vidare – exempelvis genom er webplats, i forum, på er Facebooksida eller i andra digitala kanaler där ni möter unga. Har ni kollegor i andra verksamheter som har kanaler ut mot unga så får ni gärna vidarebefordra detta mail.

Mer info: http://www.mucf.se/vad-behover-du-att-ma-bra

Har ni några frågor går det bra att återkomma till mig. Se kontaktuppgifter nedan.

Tack på förhand!

Hälsningar,
__________________________________
Sofie Kindahl – utredare/Research Officer

Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Swedish Agency for Youth and Civil Society
Medborgarplatsen 3, plan 11, Box 17801, 118 94 STOCKHOLM
tfn +46 8-566 219 46 (00), fax +46(0)8-566 219 98
e-post: sofie.kindahl@mucf.se
webbplats: www.mucf.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 2 2014

Medlemsbrev nr 2 2014

Styrelsen har haft sitt första sammanträde efter årsmötet och gästade Uddevalla ungdomsmottagning. Det är de och de andra mottagningarna i Norra Bohuslän som är värdar för FSUM-konferensen 2015. Programsnickrandet på temat ”Kärlek och sexualitet i världen” är redan i full gång. Har du någon bra idé på föreläsare eller vill föreläsa själv på temat är du välkommen att höra av dej till oss snarast. Ju fler som tänker, desto större chans till ett bra program.

Tack än en gång Stockholm skolors UM för ert arbete ni gjorde för att göra FSUM-konferensen 2014 till en fantastisk konferens.
Dags att fundera på om ni skulle vilja vara värd för konferensen 2017. Tänk en stund och hör av er till oss i styrelsen innan årsskiftet. På hemsidan finns det PM om hur man gör och vilka förutsättningar som gäller.

Det skrivs mycket bra om vår verksamhet på ungdomsmottagningar, om forskning och annat. När du hittar sådant, skicka det gärna till oss så publicerar vi det på hemsidan under en ny flik som kommer att kallas ”Skrivet om ungdomsmottagningsverksamhet”. Det har Barnombudsmannen just gjort och därför har vi bjudit in honom till vårt nästa möte för ett samtal om vad han ser är bra med ungdomsmottagningar.

Vi har funderat ett tag på hur vi ska kunna bli mer synliga och göra ännu mer bra saker från vår förening. Idén som vuxit fram är att vi skulle behöva ha ett kansli och några som är anställda för att kunna göra att mer kraftfullt arbete. Har du några idéer runt denna fråga? Angående finansiering eller annat, så hör av dej! Under hösten kommer vi att skicka ut en enkät i frågan för att mer strukturerat höra vad ni tänker.

Allt för denna gång!

Vi vill önska er en riktig skön sommar med många underbara stunder – allt från lata dagar till innehållsrika och minnesfulla tillfällen!

Timmy Leijen, ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 1 2014

Medlemsbrev nr 1 2014

Jag vill börja med att ge ett stort tack till Stockholms skolors ungdomsmottagning som med heder har planerat och genomfört 2014 års FSUM konferens på ett alldeles stålande sätt! TACK!

Mitt nästa tack går till er som var på årsmötet. Stort tack för att ni gav mig och de övriga i styrelsen förtroendet att fortsätta vårt arbete med våra viktiga frågor under kommande verksamhetsår. Jag är också otroligt glad över att ha fått förmånen att som ordförande få vara med och driva detta arbete vidare.

Nästa tack går till Gunnar Böhm som har varit med i styrelsen under många år. Han har varit drivande i frågor som främst rört psykisk hälsa och ohälsa samt varit den som har ”hållit” lite ordning på stadgar och paragrafer och utarbetat våra riktlinjer för olika saker. Framför allt har han varit den kloka och eftertänksamma i styrelsen som fått några av oss lite mer hetlevrade att tänka efter. TACK Gunnar och lycka till med vad du än tar dig för i framtiden.

Ett varmt välkommen till Sevil som är den nya i vår styrelse. Hoppas du finner dig en egen plats och ett utrymme i arbetet i vår förening.

På årsmötet beslutade vi att återremittera förslaget till de Nationella riktlinjerna för FSUM. Detta beror på att det under workshopen framkom viktiga saker som behövdes övervägas innan vi tar det slutgiltiga beslutet. Vi återkommer nästa årsmöte med både del 1 och del 2. Del 2 kommer att gå ut på remiss till er under vintern så arbetsgruppen kan ta in era synpunkter i sitt arbete innan beslut tas 2015.

Vi har lanserat en Facebook grupp som heter ”FSUM diskussion”. Syftet med den är att hitta ett forum för oss att på ett snabbt sätt kunna kommunicera och diskutera. Sök på FB efter gruppen och be att få gå med – så är du med!

Vad som beslutades i övrigt och handlingar från årsmötet kan du snart läsa på hemsidan under en egen konferensflik.

Önskar er en skön och solig vår – själv skall jag njuta lite till av vintern i Sälen under de sista arbetsveckorna där.

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Krisbemötande/krisgrupp för tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt

Hej!
Barnhuset har tidigare genomfört en fördjupningsutbildning och vi genomför nu ytterligare en fördjupningsutbildning den 12-13 maj på Barnhusets konferensgård Sätra Bruk. Eva Zachrison är utbildningsledare. Vi har fortfarande några platser kvar.
Sprid gärna inbjudan till ungdomsmottagningarna.

För dig som vill fördjupa dina kunskaper

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in till fördjupningsutbildning
Krisbemötande/krisgrupp för tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt
12-13 maj 2014

Vänliga hälsningar
Anne-Marie Larsson
__________________________________________
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Anne-Marie Larsson, handläggare
Kungsgatan 50, 3tr
111 35 Stockholm

Tel: 08-524 634 95
Mobil: 0768-60 48 46
anne-marie.larsson(at)allmannabarnhuset.se

www.allmannabarnhuset.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Sista medlemsbrevet denna verksamhetsperiod

Sista medlemsbrevet denna verksamhetsperiod.

Det har varit ett intensivt arbetsår fyllt med en massa intressanta uppgifter och frågor som vi har drivit i vår förening. Gå gärna in på hemsidan efter årsmötet och läs vår verksamhetsberättelse. Den och andra årsmötets handlingar är på väg till er just nu.

Vi har precis kommit i mål med första delen av vårt nya policyprogram. Det kommer att beslutas om det på årsmötet. Redan nu ligger styrelsen och arbetsgruppens förslag på hemsidan. Gå in och läs det och tyck till på årsmötet om du kommer dit. Om inte kan ni ta kontakt med mig och framföra era åsikter så tar jag dem med mig. Känns jätteviktigt att vi får fram bra riktlinjer som håller in i framtiden.
Skrolla ner på sidan så hittar du länk till det nya policyprogrammet.
(Du behöver vara inloggad som medlem för att kunna se länken.)

Vi har fått sammanställningarna på vårt insamlade statistikmaterial. Jag vill tacka alla mottagningar och de som har kämpat med att samla in den. Nu under hösten/vintern,2014-2015, ska en grupp göra en djupdykning i siffrorna, göra analyser och skriva om det så att det kan presenteras på årsmötet 2015. Redan på årets konferens kan du få en försmak av resultatet på vår föreläsning under torsdagen –Välkommen!

Vi har nu påbörjat föreläsningsturnén om FSUMs 25 årsjubileum. Om någon mottagning eller region vill att vi kommer, finns det fortfarande möjlighet för det. Hör av er till mig eller annan i styrelsen. Anders, tidigare barnmorska från Helsingborg UM, gör en fantastisk föreläsning över sitt arbete på UM och om UMs historia.

Snart är det dags för FSUMs konferens i Stockholm där över 540 är anmälda – fantastiskt. Vilket program värdarna har lyckats jobba fram – det ska bli jättekul att få ta del av och träffa alla som kommer dit. Om du är en av de som kommer är du välkommen fram till vårt utställningsbord där du kan prata med oss och få årets gåva från föreningen!
Njut nu av den stundande våren – själv ska jag njuta någon månad till av arbetet i sälen och snön!

Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev nr 1/2014

Medlemsbrev nr 1/2014

Hej alla ungdomsmottagare!
Styrelsen hade sammanträde tillsammans med policygruppen i Halmstad förra veckan, den 20-21 jan. Arbetet med policyprogrammet fortgår enligt planerna och den del som är tänkt att användas ”utåt” kommer att presenteras och sedan förhoppningsvis antas på årsmötet. Vi kommer också att ha en workshop runt den delen. Förslaget kommer att skickas ut med årsmöteshandlingarna 2 veckor innan.
Det börjar bli dags att nominera inför årets priser till galakvällen på konferensen. Det finns fyra klasser att nominera till:

Årets FSUM-pris Årets mottagning
Årets nytänkt Årets galnaste

Så tänk till och nominera i alla klasser, uppmärksamma någon eller något som sticker ut, gjort något bra, som behöver uppmuntras. Berätta vem du vill nominera, motivera varför och tala om vem du är. Allt detta gör du på mail till mig, timmy.leijen(at)orebroll.se eller Susie.Rasmussen(at)skane.se senast den 15 februari.

Statistikprojektet håller vi också på att analysera och sammanställa. På konferensen kommer en redovisning av totalen att göras på ett seminarium – VÄLKOMNA! Innan dess ska alla deltagande mottagningar få sin statistik redovisad.

Nationella SRHR-strategin. I referensgruppen för framtagande av en nationell SRHR-strategi är FSUM representerad av Mia Öster. Ett slutgiltigt dokument ska lämnas till socialdepartementet i september 2014 är det tänkt. Från FSUM:s sida har vi svarat att vi inte är nöjda med förslaget hitintills, att det inte är heltäckande och för fragmentariskt.
Som ni säkert följer med stort intresse har SKL:s rekommendationer angående subventionering av preventivmedel kommit. För vissa landsting har det blivet bättre och för andra mycket sämre. Vi följer detta och försöker från föreningshåll påverka så mycket vi kan. Föreningen anser att alla medel ska vara helt gratis eller kraftigt subventionerade tills man fyller 23 år.

Snart är det dags för FSUM-konferensen i Stockholm. Programmet har börjat ta form. Många har anmält sig redan – men det finns platser kvar för er som inte har bestämt er. Prata ihop er och kom till Stockholm. Det kommer att vara givande och lärorika dagar!

Timmy

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar