Medlemsbrev

Hej!

Nu har vi precis startat upp det mycket spännande, och mycket viktiga, arbetet med att skriva om hur Första Linjen kan se ut på UM – utan att grunduppdraget förändras.
I juni hade FSUM:s styrelse ett antal samtal med SKL om de medel som regeringen tillskjutit för psykisk ohälsa till ungdomsmottagningarna. SKL beskrev att regeringen tyckte att för litet gjordes och att det gick för sakta.

FSUM har tagit detta på största allvar och ansökt om pengar för att kunna möjliggöra att, på en mycket kort tid, undersöka och skriva ett dokument om hur vi på Ungdomsmottagningarna kan jobba med Första Linjen. Därför har FSUM anställt Hans Landeström, leg psykolog och leg psykoterapeut vid Täby Ungdomsmottagning och jag, Eva Holmberg, leg psykolog vid Ungdomshälsan Umeå, som projektledare. Vi är anställda på 50% i ett halvår. Dokumentet ska presenteras på FSUM:s årsmöte i Sundsvall 24 maj 2018.

Intresset för att vara med i Styrgruppen har varit enormt stort. Det är mycket glädjande och visar på hur viktigt detta arbete är, men tyvärr har det inneburit att inte alla kom med.
STYRGRUPPEN:
Namn Ort Befattning
1. Annelie Möller Backman Stockholm/Väsby Kurator
2. Zai Gordon White Stockholm/Huddinge Kurator
3. Anette Gesang Gottowt Stockholms
Stadsmission Kurator
4. Lilo Lindqvist Göteborg/Angered Barnmorska
5. Mats Lindén Falkenberg Kurator
6. Göran Källqvist Halmstad Läkare
7. Febe Zetterlund Uppsala/Sälen Barnmorska
8. Anna Bystedt Örebro Chef
9. Lena/Ulrika/Lena Borlänge: 3/3
(1 plats delas av 3) Kurator/Bm/Chef/
Psykolog
10. Barbro Kriström Umeå Psykiatrisjuksköterska
11. Ann-Charlotte Hansson Trollhättan Kurator
12. Camilla Hoffren Falköping Kurator
13. Helena Tjerneng Fyrbodal Enhetschef
14. Susie Rasmussen FSUM/Malmö Kurator/leg psykoterapeut
15. Timmy Leijen FSUM/Örebro Ordförande/sjuksköterska
/terapeut
16. Hans Landeström FSUM/Täby Projekt, psykolog
17. Eva Holmberg FSUM/Umeå Projektledare, psykolog
18. Ulrika Andersson Borlänge 1/3 Chef/barnmorska
19. Lena Öjehagen Borlänge 1/3 Psykolog
Vi planerar att ha tre workshops tillsammans med styrgruppen då Första Linjen och ungdomsmottagningens uppdrag ska stötas och blötas:

Stockholm 21 – 22 november
Umeå 15 – 16 januari 2018
Malmö 27 – 28 februari 2018
Februari 2018 planerar vi att dokumentet om Första Linjen på UM ska gå ut på en remissrunda till intresserade och till ungdomsmottagningarna så att alla som vill ges möjlighet att tycka till.
2017-10-06 Umeå
Med vänlig hälsning
Eva Holmberg