Medlemsbrev nr 5
Psykisk hälsa och linjen
Nu händer det – psykisk ohälsa blir uppmärksammat i media mer än någonsin. Valet 2018 största fråga kan en tro. Otroligt viktigt att vi nu hjälps åt att synliggöra UM som ett bra ställe för unga att vara på och få hjälp utifrån ett friskt perspektiv.
Specialist nivån ska göra sitt så klart. Eva och Hans skriver nu så pennan glöder på vad vi ska tycka som förening i denna fråga – vem gör vad och hur kan mötet och organisationen se ut för att ungdomen ska få bästa möjliga hjälp.
Remiss omgång för att få tycka till vad som skrivets och framtagits med hjälp av styrgruppen för arbetet får du i början av mars!
Håll ögonen öppna så du inte missar chansen. Remisstiden kommer vara väldigt kort då allt måste vara klart till maj. Det kommer ett utskick om det och det kommer att läggas en länk på vår hemsida som ni kan ladda ner dokumentet på.
Hoppas du vill tycka till!
Konferensen 2018
Vi börjar bli närmare 550 personer som kommer till Sundvall – Jättekul! Men det finns plats för flera så kom igen och anmäl er! Vi har ett fantastiskt program och du får chansen att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, vilket inte är dåligt! Gänget i Sundvall lovar er en fantastisk konferens.
Länk till hemsidan: https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/
FSUM konferensen 2020
Det är dags att ansöka om att vara värd för konferensen 2020 – tiden för det går ut den 1 mars! Kolla in hemsidan för instruktioner för ansökan. Det är inte mycket som behövs för att ansöka så låt det inte hindra er!
Hemsida och Logga
Vi har börjat arbetet med en ny hemsida och ny logga. Stora saker det också!  Presentation av dessa två saker sker på årsmötet i Sundsvall. Glöm inte att motionera i frågor som du tycker är angelägna att föreningen ska arbeta med. Skicka dem till Catharina i styrelsen!
Eldsjälar
Vi skriver till ett avsnitt i vår historia om FSUM som förening, inför 30 års jubileet i Sundsvall. Är det någon som har lite bilder som kan passa att vara med – skicka de till mig!
Medlemsavgift och kontaktuppgifter
Det är dags att betala medlemsavgiften för 2018 – Sevil kommer snart skicka ut faktorerna. Gå in på vår hemsida och uppdatera era kontakt uppgifter är ni snälla. Det underlättar så mycket för oss i olika sammanhang, men speciellt när vi vill ha kontakt med en speciell mottagning.
Timmy Leijen Ordförande