Migrationsverkets beslut får negativa konsekvenser för en redan utsatt grupp

Migrationsverkets beslut får negativa konsekvenser för en redan utsatt grupp

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM, har i många år arbetat för att unga skall få subventionerade läkemedel och nu har vi en subvention i Sverige upp till 26 år, varför ska den subventionen inte gälla för alla ungdomar?

Migrationsverket gjorde under 2017 en rättsutredning om preventivmedel är ett läkemedel som omfattas av subvention till asylsökande som fyllt 18 år.
Efter att sett över gällande lagstiftning är Migrationsverkets uppfattning att preventivmedel som förskrivs i samband med preventivmedelsrådgivning i de allra flesta fall inte är ett läkemedel som förskrivs i samband med vård som inte kan anstå. Enligt Socialstyrelsen riktlinjer har barnmorskor endast förskrivningsrätt i födelsekontrollerande syfte vilket gör att recept förskrivet av barnmorskor inte kan ge rätt till läkemedelssubvention för den asylsökande. Preventivmedel som förskrivs i samband med preventivmedelsrådgivning är därför inte subventionerade såvida det inte är utskrivet av legitimerad läkare i samband med vård som inte kan anstå.

Det här beslutet fattades och vi som förskrivare fick ingen inbjudan att delta i diskussionen och heller ingen information om detta beslut.

RFSU har under höst och vinter uppvaktat beslutsfattare på olika nivåer för att beskriva de konsekvenser beslutet får samt försöka att få till stånd en ändring.
Jämlik vård är något vi alltid värnar om, här utesluts en grupp unga personer.

Vi i FSUM ställer oss starkt kritiska till detta beslut.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.