Enkät om FSUM:s nationella Handbok

1. Vad är er övergripande uppfattning om ”Handboken” avseende upplägg/struktur?

2. Vad är er övergripande uppfattning om ”Handboken” avseende läsbarhet och förståelse?

3. Vad är er övergripande uppfattning om ”Handboken” avseende innehåll?
]

4. Är det något ni saknar?

5. Är det något som känns oväsentligt?

6. Vad ska dokumentet heta? Har ni något förslag på titel?

7. Granska gärna beskrivningarna av de olika kunskapsområdena och ge synpunkter på dessa:

Adolescens

Andrologi

Gynekologi

Psykosocialt arbete

Sexologi

Venerologi

Gynekologi

8. Granska gärna beskrivningarna av era respektive professioner och ge synpunkter på förbättringar avseende

barnmorska

kurator

läkare

psykologi

psykoterapeut

sjuksköterska

undersköterskai

------------------------------

9. Har ni något annat ni vill tillföra?i

Kommentarer inaktiverade.