Medlemsbrev nr 4-2017

Medlemsbrev nr 4

Styrelsen har träffats för styrelsemöte i Stockholm. Vi fick vara på RFSU på medborgarplatsen där vi hade ett möte med RFSU och diskuterade vad vi skulle kunna göra ihop för att ungdomar ska ha det bättre. Frågor som är viktiga och på agendan är aborträtten, tillgång till fysiska ungdomsmottagningar, preventivmedelssubventionen med mera. Vid mötet var den nya förbundsordföranden Hans Linde med – han presenterade vad som var deras viktigaste arbete de kommande åren.

Vi åker till Almedalen i juli och har lite påverkansarbete. Det är valår 2018 och vi tänker att vi vill lyfta UM som ett viktigt ställe som ungdomar har förtroende för. Vi tänker lyfta SRHS och psykisk hälsa bland ungdomar. Tycker du vi ska lyfta något annat viktigt- Hör av dej till mej!

Nu händer det stora saker – vi tog beslut om att ändra vår 30 åriga logga. Vi tar bort pilarna som symboliserar kön och behåller den runda röda ringen. Den lila färgen kommer att användas som komplement när så behövs. Utseendet på loggan har varit en fråga under snart 15 år och vi har gjort 2 seriösa försök att ändra den utan att vi kunnat bestämma oss – men nu så! Känns bra då vi nästa år firar 30 år som förening!

Anmälningar börjar komma in till konferensen i Sundsvall – i veckan var det över 450 personer som hade anmält sig. Så vänta inte för länge med att anmäla er om ni tänker komma! Det får plats åtminstone 700 personer, som i Tylösand, så ännu är det ingen panik. Det skulle dock vara roligt om vi blir mer än 750 personer eftersom det är 30 års jubileum 2018.

Länk till hemsidan och anmälan är: https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/ Sundvalls gänget har fått till ett väldigt fint och bra program – vi ser fram emot de dagarna väldigt mycket.

Arbetet med att formulera hur en kan jobba med ett 1:a linjens uppdrag på UM flyter på. Styrgruppen har träffats en gång. Nästa träff är i mitten av januari. Eva och Hans jobbar på och har skrivit en början till rapport – just nu kallar de den för ett skelett.

Vi diskuterar huruvida vi ska ha olika medlemsavgifter baserat på hur stor mottagningen är. Den frågan kom upp på årsmötet. En del små mottagningar tycker att större borde betala mera. Vad tycker du? Var ska gränsen gå mellan stor och mindre mottagning? Ska vi ha 1,2 eller 3 nivåer? Hör gärna av dej med dina reflektioner till styrelsen.

Allt för nu!

Timmy Ordförande

Önskar er alla en vilsam jul och Nyår! Så ses vi på andra sidan 2017!

Publicerat i Medlemsbrev, Nyheter | Lämna en kommentar

UMkonferensen 2018

2018-års UMkonferens kommer att vara i SUNDSVALL och temat kommer att vara:

DRAG I SKOGEN-
Rätten att vara sig själv

Det kommer att bli tre dagar med spännande föreläsningar, möten, erfarenheter och idéer om nutid och framtid på Sveriges ungdomsmottagningar. Vi lovar drag och fullt ös, och kanske får vi överraska med drag (på riktigt) bland granar och tallar också. FSUM fyller samtidigt 30 år, vilket också kommer att uppmärksammas.
Kom och var med!

Här finns länk till hemsidan för information och anmälan:

https://www.fknotify.com/umkonferensen2018/

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Inbjudan till venereologsektionens utbildningsdag 2018

Sektionen för venereologi
inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)

Inbjudan till venereologsektionens utbildningsdag 2018

Tema: What’s new inom venereologi

Tid: Fredagen den 26/1 2018, kl. 09:00-16:00. Registrering från kl. 08:30

Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Avgift: Medlemmar; 900 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch
Ej medlem; 1300 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch

Anmälan:
Till sektionens kassör, e-post: karinofelix@gmail.com
Se separat anmälningsblankett

anmälningsblankett utb dag 2018

OBS! Inbjudan går ut först till sektionens medlemmar, som tillsammans med personalen på sina mottagningar och intresserade hudkollegor har förtur med garanterad plats vid anmälan senast 17/11. Platserna som finns kvar 18/11 2017 lämnas över till andra intressenter.

Det är alltså mycket viktigt att våra medlemmar informerar sin personal och hudkollegor, och anmäler i god tid!

Antalet platser är begränsat av brandsäkerhetsskäl (200 st. totalt), och platserna fördelas i turordning. Överbokningar kan ej göras.

Betalning sker mot faktura som skickas ut per e-post efter inkommen anmälan, vilket innebär bekräftelse på erhållen plats.

Anmälan är bindande. Kan du inte komma, försök hitta en ersättare, eller kontakta kassören snarast; det finns reserver som vill ha överblivna platser.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev Nr 3 2017

Medlemsbrev Nr 3

Hejsan ungdomsmottagare i vårt avlånga land.

Nu har vi haft vårt andra styrelsemöte i och på UM i Sundsvall. Tack för allt ni fixat och speciellt till Carolin och Katrin!

Den stora frågan denna gång vara att slipa på detaljer till FSUM-konferensen som går av stapeln den 23-25 maj 2018 i Sundsvall. Temat är dubbeltydigt och är: Drag i Skogen!
Ett mycket spännande program börjar växa fram – det är inte många saker som saknas. Hemsidan kommer publiceras senast den 15 nov.

Håll koll på vår hemsida för länk till den när den kommer. Det kommer att finnas möjlighet att anmäla sig snabbt och betala omgående. Det blir billigare om det görs före den 15 februari.
Ju tidigare du gör din anmälan ju säkrare är du på din plats!

Vi behöver göra om vår hemsida – är det någon själv kan eller har en bra kontakt som vill hjälpa oss med det? Vi uppskattar också om personen kan vara kvar som support till hemsidan eller support till blivande hemsidansvarig ett tag.

Arbetet med 1:a linjen uppdraget har startat, som vi skrev om i ett eget medlemsbrev. Är så glad för att det kommit igång och att vi har fått ihop en styrgrupp så snabbt. Tack alla som velat vara med och inte fick möjlighet denna gång. Det känns som att FSUMs arbete tas på allvar och att vi räknas med mer än någonsin. Har du frågor eller funderingar mejlar du Eva Holmberg på um1linjen@gmail.com

Det börjar projekt på On-line mottagningar på Ungdomsmottagningarna på flera håll i landet. Jättekul om det kan bli något ungdomarna också kan ha som en väg till oss. Det finns väldigt lite forskning runt on-line mottagningar och vad ungdomarna vill ha ut av det.

Eva Wendt – vårdutvecklare i Region Halland har tagit kontakt med Hälsoteknikcentrum/Högskolan i Halmstad kring en eventuell Målgruppsanalys och om detta skulle kunna vara ett ämne för en studentuppsats. Möjliga frågeställningar skulle kunna vara: Vilka ungdomar skulle vi nå med Online? Vilka skulle vi inte nå? Hur skulle ungdomar vilja ha en Onlinemottagning?
Kontakta Eva om du har förslag på frågeställningar eller något annat som du tycker är viktigt för en sådan undersökning.
Eva.A.Wendt@regionhalland.se

Nu har arbetet börjat rulla på om en nationell enkät för ungdomsmottagningen. Första mötet hade vi i tisdags med SKL. Det har bildats en arbetsgrupp nu som med representanter för nationell patient enkät som ska titta på frågeställningar runt vad vi vill veta av våra ungdomar när de besöker oss. Gruppmedlemar är följande från UMSAM/FSUM:

Marie-Louise Berséus, Region Skåne, Enhetschef, UM Helsingborg, Klippan, Ängelholm, Höganäs, Anna Bystedt, Region Örebro län, Verksamhetschef, UM Örebro län
Sussi Frostholm, Västra Götalandsregionen, Verksamhetsutvecklare UM Skaraborg och Södra Älvsborg, Eva Wendt, Region Halland, Vårdutvecklare UM Halland. Arbetet kommer att ledas av Marin Midboe på SKL.

Allt för denna gången!

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Medlemsbrev, Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev 1 från styrgruppen

Medlemsbrev

Hej!

Nu har vi precis startat upp det mycket spännande, och mycket viktiga, arbetet med att skriva om hur Första Linjen kan se ut på UM – utan att grunduppdraget förändras.
I juni hade FSUM:s styrelse ett antal samtal med SKL om de medel som regeringen tillskjutit för psykisk ohälsa till ungdomsmottagningarna. SKL beskrev att regeringen tyckte att för litet gjordes och att det gick för sakta.

FSUM har tagit detta på största allvar och ansökt om pengar för att kunna möjliggöra att, på en mycket kort tid, undersöka och skriva ett dokument om hur vi på Ungdomsmottagningarna kan jobba med Första Linjen. Därför har FSUM anställt Hans Landeström, leg psykolog och leg psykoterapeut vid Täby Ungdomsmottagning och jag, Eva Holmberg, leg psykolog vid Ungdomshälsan Umeå, som projektledare. Vi är anställda på 50% i ett halvår. Dokumentet ska presenteras på FSUM:s årsmöte i Sundsvall 24 maj 2018.

Intresset för att vara med i Styrgruppen har varit enormt stort. Det är mycket glädjande och visar på hur viktigt detta arbete är, men tyvärr har det inneburit att inte alla kom med.

STYRGRUPPEN:
Namn Ort Befattning
1. Annelie Möller Backman Stockholm/Väsby Kurator
2. Zai Gordon White Stockholm/Huddinge Kurator
3. Anette Gesang Gottowt Stockholms
Stadsmission Kurator
4. Lilo Lindqvist Göteborg/Angered Barnmorska
5. Mats Lindén Falkenberg Kurator
6. Göran Källqvist Halmstad Läkare
7. Febe Zetterlund Uppsala/Sälen Barnmorska
8. Anna Bystedt Örebro Chef
9. Lena/Ulrika/Lena Borlänge: 3/3
(1 plats delas av 3) Kurator/Bm/Chef/
Psykolog
10. Barbro Kriström Umeå Psykiatrisjuksköterska
11. Ann-Charlotte Hansson Trollhättan Kurator
12. Camilla Hoffren Falköping Kurator
13. Helena Tjerneng Fyrbodal Enhetschef
14. Susie Rasmussen FSUM/Malmö Kurator/leg psykoterapeut
15. Timmy Leijen FSUM/Örebro Ordförande/sjuksköterska
/terapeut
16. Hans Landeström FSUM/Täby Projekt, psykolog
17. Eva Holmberg FSUM/Umeå Projektledare, psykolog
18. Ulrika Andersson Borlänge 1/3 Chef/barnmorska
19. Lena Öjehagen Borlänge 1/3 Psykolog

Vi planerar att ha tre workshops tillsammans med styrgruppen då Första Linjen och ungdomsmottagningens uppdrag ska stötas och blötas:

Stockholm 21 – 22 november
Umeå 15 – 16 januari 2018
Malmö 27 – 28 februari 2018

Februari 2018 planerar vi att dokumentet om Första Linjen på UM ska gå ut på en remissrunda till intresserade och till ungdomsmottagningarna så att alla som vill ges möjlighet att tycka till.

2017-10-06 Umeå
Med vänlig hälsning
Eva Holmberg

Publicerat i Medlemsbrev, Nyheter | Lämna en kommentar

Inbjudan att delta i intervju

Inbjudan att delta i intervju gällande
nationellt stöd om endometrios
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för vård vid endometrios.

Riktlinjearbetet är en del av regeringens satsning på förlossningsvård
och kvinnors hälsa. För att vägleda och stödja implementeringen av riktlinjerna
föreslår Socialstyrelsen att ta fram ett stöd för professionen och allmänheten.
Syftet med stödet är att uppmärksamma sjukdomen och stödja införandet av
rekommendationerna. Stödet ska ge ökad kunskap om sjukdomen och på sikt
minska antal feldiagnoser.

Som en del i förstudien genomför Socialstyrelsen fokusgrupper och intervjuer
för att samla in behov av stöd och synpunkter på hur det kan utformas. Vi behöver
intervjua personal från ungdomsmottagningar som möter unga kvinnor.
Vi
behöver prata med barnmorskor, sjuksköterskor och läkare.

Tid: Intervjun sker under v 41 eller v 42 och tar cirka 1 tim
Plats: Telefon/skype eller på plats i Stockholm, Socialstyrelsen.

Hör av dig till Karin Thorheim om du är intresserad av att delta så bestämmer vi
sedan en tid som passar.

Med vänlig hälsning

Karin Thorheim
Socialstyrelsen
karin.thorheim@socialstyrelsen.se
Tel: 075-247 31 63

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar