Inbjudan till venereologsektionens utbildningsdag 2018

Sektionen för venereologi
inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)

Inbjudan till venereologsektionens utbildningsdag 2018

Tema: What’s new inom venereologi

Tid: Fredagen den 26/1 2018, kl. 09:00-16:00. Registrering från kl. 08:30

Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Avgift: Medlemmar; 900 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch
Ej medlem; 1300 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch

Anmälan:
Till sektionens kassör, e-post: karinofelix@gmail.com
Se separat anmälningsblankett

anmälningsblankett utb dag 2018

OBS! Inbjudan går ut först till sektionens medlemmar, som tillsammans med personalen på sina mottagningar och intresserade hudkollegor har förtur med garanterad plats vid anmälan senast 17/11. Platserna som finns kvar 18/11 2017 lämnas över till andra intressenter.

Det är alltså mycket viktigt att våra medlemmar informerar sin personal och hudkollegor, och anmäler i god tid!

Antalet platser är begränsat av brandsäkerhetsskäl (200 st. totalt), och platserna fördelas i turordning. Överbokningar kan ej göras.

Betalning sker mot faktura som skickas ut per e-post efter inkommen anmälan, vilket innebär bekräftelse på erhållen plats.

Anmälan är bindande. Kan du inte komma, försök hitta en ersättare, eller kontakta kassören snarast; det finns reserver som vill ha överblivna platser.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev Nr 3 2017

Medlemsbrev Nr 3

Hejsan ungdomsmottagare i vårt avlånga land.

Nu har vi haft vårt andra styrelsemöte i och på UM i Sundsvall. Tack för allt ni fixat och speciellt till Carolin och Katrin!

Den stora frågan denna gång vara att slipa på detaljer till FSUM-konferensen som går av stapeln den 23-25 maj 2018 i Sundsvall. Temat är dubbeltydigt och är: Drag i Skogen!
Ett mycket spännande program börjar växa fram – det är inte många saker som saknas. Hemsidan kommer publiceras senast den 15 nov.

Håll koll på vår hemsida för länk till den när den kommer. Det kommer att finnas möjlighet att anmäla sig snabbt och betala omgående. Det blir billigare om det görs före den 15 februari.
Ju tidigare du gör din anmälan ju säkrare är du på din plats!

Vi behöver göra om vår hemsida – är det någon själv kan eller har en bra kontakt som vill hjälpa oss med det? Vi uppskattar också om personen kan vara kvar som support till hemsidan eller support till blivande hemsidansvarig ett tag.

Arbetet med 1:a linjen uppdraget har startat, som vi skrev om i ett eget medlemsbrev. Är så glad för att det kommit igång och att vi har fått ihop en styrgrupp så snabbt. Tack alla som velat vara med och inte fick möjlighet denna gång. Det känns som att FSUMs arbete tas på allvar och att vi räknas med mer än någonsin. Har du frågor eller funderingar mejlar du Eva Holmberg på um1linjen@gmail.com

Det börjar projekt på On-line mottagningar på Ungdomsmottagningarna på flera håll i landet. Jättekul om det kan bli något ungdomarna också kan ha som en väg till oss. Det finns väldigt lite forskning runt on-line mottagningar och vad ungdomarna vill ha ut av det.

Eva Wendt – vårdutvecklare i Region Halland har tagit kontakt med Hälsoteknikcentrum/Högskolan i Halmstad kring en eventuell Målgruppsanalys och om detta skulle kunna vara ett ämne för en studentuppsats. Möjliga frågeställningar skulle kunna vara: Vilka ungdomar skulle vi nå med Online? Vilka skulle vi inte nå? Hur skulle ungdomar vilja ha en Onlinemottagning?
Kontakta Eva om du har förslag på frågeställningar eller något annat som du tycker är viktigt för en sådan undersökning.
Eva.A.Wendt@regionhalland.se

Nu har arbetet börjat rulla på om en nationell enkät för ungdomsmottagningen. Första mötet hade vi i tisdags med SKL. Det har bildats en arbetsgrupp nu som med representanter för nationell patient enkät som ska titta på frågeställningar runt vad vi vill veta av våra ungdomar när de besöker oss. Gruppmedlemar är följande från UMSAM/FSUM:

Marie-Louise Berséus, Region Skåne, Enhetschef, UM Helsingborg, Klippan, Ängelholm, Höganäs, Anna Bystedt, Region Örebro län, Verksamhetschef, UM Örebro län
Sussi Frostholm, Västra Götalandsregionen, Verksamhetsutvecklare UM Skaraborg och Södra Älvsborg, Eva Wendt, Region Halland, Vårdutvecklare UM Halland. Arbetet kommer att ledas av Marin Midboe på SKL.

Allt för denna gången!

Timmy Leijen Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev 1 från styrgruppen

Medlemsbrev

Hej!

Nu har vi precis startat upp det mycket spännande, och mycket viktiga, arbetet med att skriva om hur Första Linjen kan se ut på UM – utan att grunduppdraget förändras.
I juni hade FSUM:s styrelse ett antal samtal med SKL om de medel som regeringen tillskjutit för psykisk ohälsa till ungdomsmottagningarna. SKL beskrev att regeringen tyckte att för litet gjordes och att det gick för sakta.

FSUM har tagit detta på största allvar och ansökt om pengar för att kunna möjliggöra att, på en mycket kort tid, undersöka och skriva ett dokument om hur vi på Ungdomsmottagningarna kan jobba med Första Linjen. Därför har FSUM anställt Hans Landeström, leg psykolog och leg psykoterapeut vid Täby Ungdomsmottagning och jag, Eva Holmberg, leg psykolog vid Ungdomshälsan Umeå, som projektledare. Vi är anställda på 50% i ett halvår. Dokumentet ska presenteras på FSUM:s årsmöte i Sundsvall 24 maj 2018.

Intresset för att vara med i Styrgruppen har varit enormt stort. Det är mycket glädjande och visar på hur viktigt detta arbete är, men tyvärr har det inneburit att inte alla kom med.

STYRGRUPPEN:
Namn Ort Befattning
1. Annelie Möller Backman Stockholm/Väsby Kurator
2. Zai Gordon White Stockholm/Huddinge Kurator
3. Anette Gesang Gottowt Stockholms
Stadsmission Kurator
4. Lilo Lindqvist Göteborg/Angered Barnmorska
5. Mats Lindén Falkenberg Kurator
6. Göran Källqvist Halmstad Läkare
7. Febe Zetterlund Uppsala/Sälen Barnmorska
8. Anna Bystedt Örebro Chef
9. Lena/Ulrika/Lena Borlänge: 3/3
(1 plats delas av 3) Kurator/Bm/Chef/
Psykolog
10. Barbro Kriström Umeå Psykiatrisjuksköterska
11. Ann-Charlotte Hansson Trollhättan Kurator
12. Camilla Hoffren Falköping Kurator
13. Helena Tjerneng Fyrbodal Enhetschef
14. Susie Rasmussen FSUM/Malmö Kurator/leg psykoterapeut
15. Timmy Leijen FSUM/Örebro Ordförande/sjuksköterska
/terapeut
16. Hans Landeström FSUM/Täby Projekt, psykolog
17. Eva Holmberg FSUM/Umeå Projektledare, psykolog
18. Ulrika Andersson Borlänge 1/3 Chef/barnmorska
19. Lena Öjehagen Borlänge 1/3 Psykolog

Vi planerar att ha tre workshops tillsammans med styrgruppen då Första Linjen och ungdomsmottagningens uppdrag ska stötas och blötas:

Stockholm 21 – 22 november
Umeå 15 – 16 januari 2018
Malmö 27 – 28 februari 2018

Februari 2018 planerar vi att dokumentet om Första Linjen på UM ska gå ut på en remissrunda till intresserade och till ungdomsmottagningarna så att alla som vill ges möjlighet att tycka till.

2017-10-06 Umeå
Med vänlig hälsning
Eva Holmberg

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Inbjudan att delta i intervju

Inbjudan att delta i intervju gällande
nationellt stöd om endometrios
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för vård vid endometrios.

Riktlinjearbetet är en del av regeringens satsning på förlossningsvård
och kvinnors hälsa. För att vägleda och stödja implementeringen av riktlinjerna
föreslår Socialstyrelsen att ta fram ett stöd för professionen och allmänheten.
Syftet med stödet är att uppmärksamma sjukdomen och stödja införandet av
rekommendationerna. Stödet ska ge ökad kunskap om sjukdomen och på sikt
minska antal feldiagnoser.

Som en del i förstudien genomför Socialstyrelsen fokusgrupper och intervjuer
för att samla in behov av stöd och synpunkter på hur det kan utformas. Vi behöver
intervjua personal från ungdomsmottagningar som möter unga kvinnor.
Vi
behöver prata med barnmorskor, sjuksköterskor och läkare.

Tid: Intervjun sker under v 41 eller v 42 och tar cirka 1 tim
Plats: Telefon/skype eller på plats i Stockholm, Socialstyrelsen.

Hör av dig till Karin Thorheim om du är intresserad av att delta så bestämmer vi
sedan en tid som passar.

Med vänlig hälsning

Karin Thorheim
Socialstyrelsen
karin.thorheim@socialstyrelsen.se
Tel: 075-247 31 63

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemsbrev Nr 1- hösten 2017

Medlemsbrev Nr 1- hösten 2017

Hej alla medlemmar nu startar en ny och spännande höst!
Vi har haft vårt första styrelsemöte med den nya styrelsen. Tack Södermalms UM som tog emot oss. Tack SKL där vi var första dagen och arbetade med vårt projekt som vi tänkte starta från och med den 1 oktober.

En ny spännande fas i FSUM historia är på väg att inledas.
Psykisk ohälsa ökar bland ungdomar. Specialistnivå har svårt att möta alla. Runt om i landet har det skapats en ny nivå Första linjen för att möta lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Regeringen har de sista åren satsat statliga extra pengar för utveckling av arbetet på UM vad gäller detta. SKL är de som följt upp arbetet hur det har gått första året – 2016. Varierande säger den uppföljningen – politiken är lite otålig sägs det.

Frågan har kommit om UM vill ha första linjen uppdraget. Ingen har egentligen ett mandat att svara på den frågan. FSUM kan uttala sig för eller emot – men vi är en ideell organisation och inga uppdragsgivare på kommun eller landstingsnivå behöver därför följa det vi säger.

Vi har nu blivit uppmanade att ta bollen att skriva om hur första linjens uppdraget kan se ut på UM – utan att grunduppdraget, som är främjande och med SRHR fokus, behöver förändras. Vi har sökt pengar från olika håll och räknar med att få ihop så mycket så att vi kan anställa 2 personer som kan göra detta stora och spännande jobb.
Är du en av dom? Läs projektbeskrivningen som finns i direkt anslutning till medlemsbrevet.

Tiden är knapp och det finns förväntningar på att vi ska kunna göra detta arbete klart till nästa årsmöte. Det innebär att vi inte kommer kunna processa det på samma sätt som tidigare arbeten med riktlinjerna och handboken.

Till detta arbete ska det knytas en styrgrupp – kanske är just du en av styrgruppens medlemmar? Läs i bilagan om vad styrgruppen förväntas göra. Den finns lite längre ner på hemsidan, i direkt anslutning till medlemsbrevet.
Vi kommer att försöka ha en remissomgång i februari på materialet.

Om du känner att någon av dessa uppgifter är något för dig, ANMÄL DIG! Om inte, föreslå någon du tror är bra för uppdraget.
Timmy Ordförande

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Projektbeskrivning att ta fram uppdragsbeskrivning/handbok för ungdomsmottagning.

Projektbeskrivning att ta fram uppdragsbeskrivning/handbok för ungdomsmottagning.

Bakgrund
: På nationell nivå finns ingen uppdragsbeskrivning om vad en ungdomsmottagning är. Vad kan ungdomar få hjälp med på en ungdomsmottagning?

Ingen myndighet har fått uppdraget att ta fram riktlinjer eller vägledande dokument för att säkerställa tjänster och tillgänglighet för ungdomar i vårt land. Första ungdomsmottagningen startades 1974 i Borlänge. Sedan dess har verksamheter startats och utvecklats över tid. I dagsläget finns det ca 250 mottagningar i landet. Uppdrag och storlek på mottagningar varierar och det är upp till den enskilda huvudmannen att bestämma. UM ska var en lågtröskel verksamhet med god tillgänglighet för alla oavsett kön, etnicitet, funktionsvariation.

FSUM – Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar har nästa år funnits i 30 år och startade som ett nätverk och övergick senare till en ideell förening. FSUM har flertalet gånger i olika sammanhang påpekat avsaknad av ett nationellt vägledande dokument och lagstiftning avseende ungdomsmottagningsverksamhet. FSUM har arbetat fram riktlinjer för hur vi vill att arbetet ska bedrivas på Sveriges ungdomsmottagningar. Dessa dokument har inte haft någon officiell status eller varit tvingande. Många huvudmän har dock följt dessa när de byggt och utvecklat sina verksamheter genom åren. Senast FSUM gjorde en större revidering och utveckling av dessa vägledande dokument var för tre år sedan, då utöver omarbetade riktlinjer även en handbok framtogs. Dessa är dock redan inaktuella i vissa delar.

Den största anledningen till detta är den stora förändring och försämring av ungdomars psykiska hälsa och mående i vårt land. Tillgängligheten till hjälp har blivit mer komplex och svårtillgänglig av olika anledningar. Många ungdomsmottagningar känner av en förändring av ungdomars mående genom att fler ungdomar hänvisas från specialistnivå med tyngre problem och att unga själva med svår problematik själva söker UM då de ej nått fram någon annanstans. Långa väntetider till många av landets UM uppstår pga detta i en verksamhet som ska vara lättillgänglig och helst inte ha väntetider.

De statliga medel som anslagits i stadsbudgeten de senaste åren har haft som syfte att stärka arbetet kring psykisk hälsa bland annat på UM. Det har gått olika fort visar SKL kartläggning. UM är en oreglerad verksamhetsform, vilket avspeglas i resultatet av kartläggningen, vilken bland annat påvisar att det finns stora variationer mellan olika mottagningar. Otålighet från anslagsgivare har framförts, att det går för sakta. Frågan om ungdomsmottagningarna vill och kan ha första linjens uppdrag har ställts vid flertalet tillfällen vid olika arrangemang av SKL. Ingen har riktigt mandatet att svara på denna fråga då det inte finns en sammanhållen organisation. Nu har frågan blivit ställd till FSUM från bland annat SKL –kan vi säga något om det?

FSUM är en ideell organisation utan anställda och med en knapp ekonomi. Alla som är engagerade i FSUM:s styrelse har till viss del arbetstid sanktionerad av sin huvudman men mycket görs på fritid. Det FSUM nu står i begrepp att starta är ett stort arbete runt just framtagandet av underlag för första linjens uppdrag på UM, ett arbete som ska utmynna i ett dokument som beskriver hur FSUM menar att detta uppdrag ska vara formulerat för att på ett bra sätt integreras med det viktiga arbete som bedrivs utifrån sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter som grund på landets ungdomsmottagningar.

Vi skriver till några av regionerna för att be om ekonomiskt stöd för detta arbete. I SKL:s kartläggning och sammanställning av hur de statliga medlen använts ser man stora belopp fått betalas tillbaka . Vi hoppas och tror därför att ni skulle kunna bistå oss ekonomisk med en del av dessa pengar som inte kommer att användas 2017. Två regioner har redan gett klartecken till detta. Men som ni ser i den ekonomiska kalkylen skulle vi behöva ytterligare stöd. Tiden är kort och vi hoppas på en snabb handläggning av er!
SYFTE: Definiera UM:s grunduppdrag, som första linjeverksamhet.

Tidsplan: 1 oktober 2017 – 31 mars 2018 för att samla material, sammanställa och skriva.

1 april – 30 april 2018 layout och tryck. Presentation på årsmöte i slutet av maj 2018.

VAD
: Uppdatera handboken angående psykisk hälsa och integrera detta i befintliga kapitel. ( FSUMs styrelse ansvarar för att befintliga kapitel i handboken uppdateras.)
Revidera korta riktlinjerna genom att tillföra mer om arbetet med psykisk hälsa på UM.

HUR:
Beroende på medel anställa två till projektgrupp, varav en är projektledare.
Dessutom starta en arbetsgrupp/ styrgrupp med frivillig kraft. 7-10 engagerade UM personer som är väl insatta i arbetet på UM, som representerar alla yrkeskategorier och som kan avsätta tid för detta under oktober- april. Resor, mat och boende ersätts från FSUM, men arbetstid ersätts ej.
ANSVAR: FSUM är ansvarigt för projektet. Projektledare och styrgrupp arbetar på uppdrag av FSUMs styrelse. I styrgruppen ingår några från styrelsen varav ordf. föreslås vara en. Styrgruppen är referensgrupp till och samarbetar med projektledaren.
Förslagsvis tre workshops med styrgruppen i november, december/ januari och februari/ mars.
Preliminärt en remissomgång i februari istället för extra årsmöte till medlemsmottagningarna.

Farhåga:
Att det går för långsamt, politiken inväntar inte verksamheternas långsamhet. Vi vet inte hur mycket medel regionerna bidrar med annat än från VGR och Västernorrland, alltså 300 000 kr.
Vi tänker att största kostnaderna är personalkostnader och räknar på två personer som arbetar 50% vardera i 6 månader. Att inte få ekonomi till det.
Vi räknar med att vi redan idag i praktiken är första linje på de flesta ställen, men mer resurser måste följa med när man blir första linje. UM ska vara en verksamhet där man är både förebyggande, främjande och första linje. Det gäller att vara tydlig med att första linjen ej skall bli på bekostnad av förebyggande, främjande och utåtriktat arbete.
Kärnan är fortfarande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi anser att psykisk hälsa inte kan separeras från detta.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar